Kunnalliset ilmoitukset

20.11.2019 - 04.12.2019

Ilmajoen kunnassa on haettavana

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KOORDINAATTORIN VIRKA 1.1.2020 LUKIEN

Tehtäviin kuuluvat perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi, ohjaajien toiminta ja sen suunnittelu, organisointi sekä muut hallinto- ja johtotehtävät. Koordinaattori vastaa henkilöstön, strategian, toiminnan ja talouden sekä palveluverkon johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä sekä yhteistyö eri hallintokuntien kesken. Virkaan kuuluu oppilaiden sijoittaminen aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä siihen liittyvä hallinnollinen työ sekä päätöksenteko.

Odotamme, että hakemallamme henkilöllä on riittävä tehtävän edellyttämä aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntemus, kokemusta esimiestyöskentelystä sekä erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Tehtävässä tarvitaan myös talouden osaamista, työvuorosuunnittelutaitoja (mm. Titania-ohjelman avulla) ja kykyä edistää palvelutuotannon laatua ja tehokkuutta, kuten myös soveltuvuutta lasten kanssa työskentelyyn.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaika. Virkasuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (työavain 262479). Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, PL 23, 60801 ILMAJOKI. Kuoren päälle sana "Hakemus". Hakemuksia ei palauteta. Hakuaika päättyy 3.12.2019 klo 15.00.  Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta haastattelun yhteydessä ja niistä tulee jättää kopiot haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa vt. sivistysjohtaja Jarmo Kuoppala, puh. 044-4191 280 tai etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi