Kunnalliset ilmoitukset

22.11.2019

Julkipanolista 22.11.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.11.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

186§
Myönnetty
19-0253-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1365
Harjukalliontie 2, 60720 TUOMIKYLÄ
Rakennuslupa
Omakotitalo ja talousrakennus

187§
Myönnetty
19-0254-R
Palo, 145-419-0001-0786
Luovantie 103, 60760 POJANLUOMA
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus sekä maalämpöjärjestelmä

188§
Myönnetty
19-0255-T
Lahti, 145-414-0003-0134
Lahdentie 18, 60800 ILMAJOKI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

189§
Myönnetty
19-0256-T
Kokkola, 145-411-0004-0126
Tuohistonkuja 181, 61330 KOSKENKORVA
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

190§
Myönnetty
19-0257-T
Kokkola, 145-411-0014-0063
Tuohistonkuja 257, 61330 KOSKENKORVA
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

191§
Myönnetty
19-0258-T
Kirkonkylä, 145-410-0002-0158
Hannukselantie 670b, 60800 ILMAJOKI
Toimenpidelupa
Jätevesijärjestelmä

192§
Myönnetty
19-0214-RM
Kirkonkylä, 145-410-0007-0334
Leinikintie 4, 60800 ILMAJOKI
Rakennusluvan muutos

193§
Myönnetty
19-0215-RM
Palo, 145-419-0003-0385
Kivikkotie 2, 60760 POJANLUOMA
Rakennusluvan muutos

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 09.12.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350