Kunnalliset ilmoitukset

16.12.2019 - 17.01.2020

Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 18.12.2019.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä
17.12.2019-17.1.2020 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Rakennuspaikka                           Rakennuksen käyttötarkoitus
Kiinteistö 145-423-8-11               Päiväkotirakennus (395 m2), 
Os. Ilmajoentie 539                      1-kerroksinen, harjakattoinen ja hirsirunkoinen. 
60800 Ilmajoki                              Leikkipiha ja paikoitusalueet.

 

Ilmajoella 16. joulukuuta 2019

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 16.12.2019, minkä todistan
Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen