Kunnalliset ilmoitukset

20.12.2019

Julkipanolista 20.12.2019
Ilmajoen kunta, ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.12.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

47§
Myönnetty
19-0272-R
Röyskölä, 145-426-0003-0077
Haavistontie 10, 60800 ILMAJOKI
Jussi Syrjämäki Oy / perustettavan yhtiön lukuun
Rakennuslupa
Rivitalot A ja B sekä talousrakennus

Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 22.01.2020 virka-aikana.

Nina Lehtola
lupasihteeri
p. 044 4191 350