Kuulutus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman ehdotuksesta vuosille 2020-2026 kuulemisesta

20.01.2020 - 20.03.2020

KUULUTUS

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020 - 2026

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja ovat nähtävillä 20.1.–20.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoit-teessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Merenhoito sekä lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa.

Turussa 20. päivänä tammikuuta 2020

Varsinais-Suomen ELY-keskus