Palon kunnanosan asemakaavan muutos- ja laajennus Rinta-Lopen alueella on lainvoimainen

12.02.2020 - 26.02.2020

Asemakaavan voimaantulokuulutus

PALON KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RINTA – LOPEN ALUEELLA  

Ilmajoen kunnanhallitus on 16.12.2019 § 274  hyväksynyt  Palon kunnanosan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen, kortteleissa 279, 280, 351 - 354, Nikkolantien ja Ronnalantien ympäristössä (MRL:n  200 §:n  ja  MRA:n  93 §) 
Kaavamuutos on lainvoimainen 5.2.2020 alkaen.


Ilmajoella  12.2.2020

Kunnanhallitus

Rinta-Loppi kaavakartta