Kuulutus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien valitusta ympäristölupa-asiassa

12.02.2020 - 20.03.2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.2.2020 nro 20/0012/1, valitus ympäristölupa-asiassa, turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Ilmajoki 

Kuulutus ja päätös