EtusivuAjankohtaistaAhonkylän kunnanosan asemakaavan laajennus ”Ahonkylän Mettä”, kortteleissa 200 – 202, Isovuorentien eteläpuolella

Ahonkylän kunnanosan asemakaavan laajennus ”Ahonkylän Mettä”, kortteleissa 200 – 202, Isovuorentien eteläpuolella

Ehdotus asemakaavan hyväksymiseksi pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla (Ilkantie 17) kolmenkymmenen (30) päivän ajan 10.2. – 11.3.2021.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 11.3.2021 klo 15.00.

Kaavaehdotukset ovat nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa
www.ilmajoki.fi (vireillä olevat kaavat).

Ilmajoella 10.2.2021

Kunnanhallitus

Kaavaehdotus
Kaavaselostus 20.1.2021