EtusivuAjankohtaistaAluevaalit 2022

Aluevaalit 2022

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 kello 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä Ilmajoen kunnan alueella ovat seuraavat:

Äänestysalue ja äänestyspaikka:

 1.  Västilän äänestysalue, Västilän koulu, Hyövältintie 4
 2.  Nopankylän äänestysalue, Nopankylän koulu, Toimelantie 40
 3.  Huissin äänestysalue, Ilomäen koulu, Mäkikyläntie 329
 4.  Peuralan äänestysalue, Koulutuskeskus Sedu (Ilmajoen maatalousoppilaitos), Ilmajoentie 525
 5.  Kunnallistalon äänestysalue, Kunnallistalo, Ilkantie 18
 6.  Peltoniemen äänestysalue, Peltoniemen koulu, Jäpintie 2
 7.  Palonkylän äänestysalue, Palonkylän koulu, Savitie 10
 8.  Munakan äänestysalue, Munakan koulu, Halkonevantie 8
 9.  Tuomikylän äänestysalue, Ahonkylän koulu, Koulutie 41
 10.  Neiron äänestysalue, Neiron koulu, Saunamäentie 300 A
 11.  Koskenkorvan äänestysalue, Koskenkorvan koulu, Opintie 1

Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueensa äänestyspaikalla.
Tiedot omasta äänestysalueesta saa digi- ja väestötietoviraston äänioikeutetuille postittamasta ilmoituskortista.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 12. – 18.1.2022 välisenä aikana.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat Ilmajoen kunnan alueella ovat seuraavat:

Ilmajoen kunnanvirasto, Ilkantie 18 (juhlasali, II kerros), hissi käytössä
12. – 14.1.2022 (ke-pe) klo 10.00-18.00
15. – 16.1.2022 (la-su) klo 10.00-16.00
17. – 18.1.2022 (ma-ti) klo 10.00-20.00

Koskenkorvan koulu, Opintie 1
12. – 14.1.2022 (ke-pe) klo 12.00-17.00
15.1.2022 (la) klo 12.00-16.00
17. – 18.1.2022 (ma-ti) klo 12.00-19.00

Vaalitoimikunta toimittaa ennakkoäänestyksen seuraavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä erikseen ilmoitettavana aikana. Toimintayksiköissä voivat äänestää ainoastaan niissä asukkaina tai hoidettavina olevat henkilöt.

 •  Terveyskeskuksen akuuttiyksikkö, Pappilantie 2
 •  Kotokartano, Könnintie 34
 •  Niittykoti, Homesojankuja 8
 •  Könninkoto, Homesojankuja 14
 •  Hopiarati, Kivenhakkaajantie 31
 •  Onnenkoti, Vehnätie 4
 •  Puistokoti, Kivenhakkaajantie 8-10
 •  Hoitokoti Tuulikello, Päivätie 10, Koskenkorva
 •  Hoivakoti Ilkka, Lauroselankuja 6

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin tai muiden kuljettamana tai muiden avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00. Kirjalliset ilmoitukset on osoitettava Ilmajoen kunnan keskusvaalilautakunnalle, osoite Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki. Puhelimitse tehtävät ilmoitukset numeroon 044-4191 202 tai 044-4191 203. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavana kunnanviraston hallintotoimistosta tai lomakkeen voi tilata puhelimitse numerosta 044-4191 202.

Kirjeäänestys ulkomailta

Pysyvästi ulkomailla asuvat ja vaalien ajan ulkomailla tilapäisesti oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu vastaa itse siitä, että hän tilaa tarvittavat kirjeäänestysasiakirjat oikeusministeriön tilauspalvelusta ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänen tulee olla perillä keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 21.1.2022 klo 19.00, jotta se voidaan ottaa huomioon.

 

Ilmajoella 1. päivänä joulukuuta 2021

Ilmajoen kunnan keskusvaalilautakunta