EtusivuAjankohtaistaAsevelvollisten kutsunnat Pohjanmaan Aluetoimiston alueella v 2020

Asevelvollisten kutsunnat Pohjanmaan Aluetoimiston alueella v 2020

Asevelvollisuuslain (1438/2007) 2, 5, 12, 15, 16 §:n ja Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta (1443/2007) 1 §:n nojalla toimitetaan vuonna 2002 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat Pohjanmaan Aluetoimiston alueella vuonna 2020.

KUULUTUS

 

 

Kuulutukset

Kuulutukset27.1.2021
Kuulutukset22.1.2021
Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 ...