Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaBiokaasu kiinnostaa Ilmajoella

Biokaasu kiinnostaa Ilmajoella

Ilmajoki on yksi Suomen vahvimmista maatalouspitäjistä, jossa biokaasun tuotantomahdollisuudet ovat merkittävät. Tämä potentiaali veti viime keskiviikkona kunnantalolle yli 30 kiinnostunutta kuulijaa maatilojen biokaasuiltaan. Ohjelma tarjosi kattavan katsauksen biokaasutuotannon rahoitusmahdollisuuksista ja lupa-asioista. Lisäksi konkretiaa aiheeseen saatiin käytännön esimerkkien kautta.

– Biokaasu on vähäpäästöinen ratkaisu maatalouden energiaomavaraisuuden lisäämiseksi. Energian ja lannoitteiden kustannusten noustua biokaasun tuotanto on alkanut kiinnostaa yhä enemmän, kertoo projektipäällikkö Anu Palomäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Alan kasvaessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy maataloussektorin lisäksi jatkuvasti myös laitostuotantoon, neuvonta- ja konsulttitoimintaan, koneteollisuuteen ja automatiikkaan.

Lupa-asiat alulle jo ruutupaperivaiheessa

Valtio kannustaa maatiloja energiainvestointeihin myöntämällä hankkeille julkista tukea. ELY-keskus tiivistää rahoituskuviot näin:

– Jos tuotetusta biokaasusta 80 % tulee tilan omaan käyttöön, rahoitusta voi hakea maaseuturahastosta. Mikäli taas kaasu tuotetaan pääasiallisesti myyntiin, tukea investointiin voi hakea yritysrahoituksen puolelta, maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka ja yritysrahoituksen asiantuntija Juha Koski toteavat.

Rahoituksen lisäksi myös biokaasutuotantoon liittyvät lupa-asiat ovat viime vuosina työllistäneet viranomaisia.

– Tuotannon määrä ja laitoksen sijainti määrittelevät, millainen ympäristölupa laitokselle on haettava, kertoo Aluehallintoviraston yksikön päällikkö Heikki Pajala.

Pajala rohkaisee yrittäjiä olemaan yhteydessä viranomaisiin hyvissä ajoin jo suunnitteluvaiheessa, että lupaprosessit saadaan etenemään aikataulussa ja yhteistyössä. Laitosten suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa myös käyttää monipuolisesti neuvontapalveluita ja asiantuntijoita.

Etelä-Pohjanmaalla merkittävästi potentiaalia biokaasuntuotannossa

Etelä-Pohjanmaan maataloustuotannossa pelkästään lantapohjainen biokaasupotentiaali on Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston selvityksen mukaan jopa kymmenen prosenttia valtakunnallisesta, neljän terawattitunnin vuositavoitteesta. Biokaasulaitoksessa voidaan mädättää tilanteen mukaan myös esimerkiksi kuivikkeita, olkia tai muita kasviperäisiä jätteitä, mikä kasvattaa potentiaalia.

– Laskelma on tehty keskisuurten ja suurten maatilojen potentiaalin perusteella siten, että tilat liittyvät lantakuljetusmatkan perusteella toistensa kanssa klustereiksi, ja nämä klusterit on puolestaan linkitetty läheisiin valtateihin tai liikenteen solmukohtiin, selvittää Seinäjoen ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Kari Laasasenaho.

Etelä-Pohjanmaalla on jo useita toimivia biokaasulaitoksia. Yksi uusimmista on Sami ja Mari Alangon kalkkunatilan vuosi sitten käynnistynyt kuivamädätteinen biokaasulaitos, jonka on toteuttanut Metener Oy.

– Hankkeen suunnittelu ja toteutus oli työlästä, mutta laitokseen olen ollut tyytyväinen. Vuodessa tilalla on tuotettu ja käytetty 91 000 kuutiota biokaasua. Kaasua käytetään pääasiallisesti lämpöön, mutta sitä voidaan käyttää myös sähkön tuotantoon, Alanko selvittää.

Alangon mukaan laitokselle laskettiin kahdeksan vuoden takaisinmaksuaika, mutta maksuaika on energian hintojen nousun myötä lyhentynyt puoleen.

Tuottajaverkostolla potentiaalia jopa laivaliikenteen polttoainetuotantoon

Tuottajien ja muiden toimijoiden yhteistyöllä on mahdollista madaltaa biokaasulaitoksen perustamiseen liittyviä kuluja ja suuremmassa kokoluokassa tarjota nesteytettyä biokaasua esimerkiksi raskaaseen ajoneuvoliikenteeseen sekä laivaliikenteeseen.

– Kyseessä on maatiloille merkittävä investointi, jonka kokonaiskustannukset kannattaa laskea huolella. Pienimuotoisen biokaasureaktorin voi toki rakentaa usein maatilalta jo löytyvien tarvikkeiden avulla, Laasasenaho kannustaa.

– Yhteistyö tilojen välillä kannattaa joka tapauksessa. Pienten tilojen osalta vähintään tiedonvaihdon merkeissä ja isompien tilojen osalta liittymisessä laajempiin ekosysteemeihin, asiantuntija Palomäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta jatkaa.

Kunnan yritysasiamies Simo Kankaanpää muistuttaa, että Ilmajoella biokaasun tuotannosta kiinnostuneet voivat lähteä liikkeelle vaikkapa ottamalla yhteyttä häneen.

Lisäksi illan aineistoihin pääsee tutustumaan SeAMKin nettisivujen kautta.