Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaEduskuntavaalien äänestys Ilmajoella 2023

Eduskuntavaalien äänestys Ilmajoella 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä Ilmajoen kunnan alueella ovat seuraavat:

Äänestysalue:Äänestyspaikka:
1. Västilän äänestysalueVästilän koulu, Hyövältintie 4
2. Nopankylän äänestysalueNopankylän koulu, Toimelantie 40
3. Huissin äänestysalueIlomäen koulu, Mäkikyläntie 329
4. Peuralan äänestysalueKoulutuskeskus Sedu (Ilmajoen maatalousoppilaitos), Ilmajoentie 525
5. Kunnallistalon äänestysalueKunnantalo, Ilkantie 18
6. Peltoniemen äänestysaluePeltoniemen koulu, Jäpintie 2
7. Palonkylän äänestysaluePalonkylän koulu, Savitie 10
8. Munakan äänestysalueMunakan koulu, Halkonevantie 8
9. Tuomikylän äänestysalueAhonkylän koulu, Koulutie 41
10. Neiron äänestysalueNeiron koulu, Saunamäentie 300 A
11. Koskenkorvan äänestysalueKoskenkorvan koulu, Opintie 1

Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueensa äänestyspaikalla. Tiedot omasta äänestysalueesta saa maistraatin äänioikeutetuille postittamasta ilmoituskortista, joka on hyvä ottaa mukaan äänestyspaikalle.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 22. – 28.3.2023 välisenä aikana.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat Ilmajoen kunnan alueella ovat seuraavat:

Ilmajoen kunnanvirasto, Ilkantie 18
22. – 24.3.2023 (ke-pe) klo 10.00-18.00 25. – 26.3.2023 (la-su) klo 10.00-16.00 27. – 28.3.2023 (ma-ti) klo 10.00-20.00

Koskenkorvan koulu, Opintie 1
22.- 24.3.2023 (ke-pe) klo 12.00-17.00 25.3.2023 (la) klo 12.00-16.00
27.- 28.3.2023 (ma-ti) klo 12.00-19.00

Ennakkoäänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Sosiaalihuollon toimintayksiköt, joissa Ilmajoella ennakkoäänestys (laitosäänestys) toimitetaan ovat:

  • Terveyskeskuksen akuuttiyksikkö (Pappilantie 2, terveyskeskus), Kotokartano (Könnintie 34), Niittykoti (Homesojankuja 8), Könninkoto (Homesojankuja 14), Hopiarati (Kivenhakkaajantie 31), Onnenkoti (Vehnätie 4), Puistokoti (Kivenhakkaajantie 8-10), Hoitokoti Tuulikello (Päivätie 10), Hoivakoti Ilkka (Lauroselankuja 6) sekä Attendo Mamselli (Paimenkuja 8) .
  • Ennakkoäänestyksestä kyseisissä laitoksissa ilmoittaa laitosten vaalitoimikunta erikseen laitoksissa julkaistavilla ilmoituksilla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin tai muiden kuljettamana tai muiden avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

  • Kotiäänestykseen oikeutetun tulee ilmoittautua ennakkoon kirjallisesti tai puhelimitse Ilmajoen kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16.00.
  • Ilmajoen kunnan keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 23, 60801 Ilmajoki ja käyntiosoite Ilkantie 18. Puhelin (06) 4191 111 (keskus) tai 044 4191202 (Jokilehto) tai 044 4191203 (Keihänen). Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.
  • Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.
  • Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Lomakkeen, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavana kunnanviraston hallintotoimistosta tai sen voi myös tilata puhelimitse numerosta 044 4191 202.

Kirjeäänestys

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta.

  • Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman koti- tai väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilautakunnalle.
  • Kirjeäänen tulee olla perillä äänestäjän oman koti- tai väestökirjanpitokunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 31.3.2023 klo 19.00.

Ilmajoella 21. päivänä helmikuuta 2023

Ilmajoen kunnan keskusvaalilautakunta