Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaEsiopetukseen ilmoittautuminen 2024-25

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2024-25

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta vahvistaa lasten oppimisedellytyksiä. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (laki 1040/2014).

Esiopetukseen voivat osallistua vuonna 2018 syntyneet lapset, joiden esiopetusvuosi on oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuosi sekä ne vuonna 2017 syntyneet lapset, jotka aloittavat koulunkäyntinsä vuotta myöhemmin (lykkäystä haetaan opetuspäälliköltä). Lisäksi esiopetukseen voivat osallistua 5-vuotiaana ne lapset, joiden oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana (POL 25 § 2 mom.).

Opetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa, eli n. 19 tuntia viikossa ja enintään viisi (5) tuntia päivässä.

Ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2024 – 2025 annettavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan ajalla 5.2.2024-22.2.2024 sähköisesti internetin kautta Wilmassa.

Mobiilisovelluksella esiopetukseen ilmoittautumista EI voi tehdä.

Esiopetukseen EI voi ilmoittautua varhaiskasvatuksen eAsioinnissa.

Jos jostakin syystä sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa ei onnistu, otatko yhteyttä sivistystoimistoon puhelimitse Helena Soini 044-4191 284 tai sähköpostitse sivistystoimisto@ilmajoki.fi

HUOM! WILMASSA EI VOI ILMOITTAUTUA VARHAISKASVATUKSEEN. Katso kohta Varhaiskasvatuspaikan hakeminen.

Vuonna 2018 syntyneiden lasten huoltajat saavat esiopetukseen ilmoittautumiseen tarvittavat ohjeet tunnuksineen kotiin lähetettävässä kirjeessä. Kirje on tärkeä, koska sama käyttäjätunnus salasanoineen pätee koko esi- ja perusopetuksen ajan.

Lisätietoja sähköisestä ilmoittautumisesta saa sivistystoimistosta,

puh. 044-4191 284 tai sivistystoimisto@ilmajoki.fi.

Huoltajan toivotaan antavan kaksi vaihtoehtoista (1. ja 2. vaihtoehdot) esiopetuspaikkaa varhaiskasvatuksen (päivähoidon) tarve huomioiden. Ilmoitettujen vaihtoehtojen perusteella pyritään muodostamaan esiopetusryhmät kunnan kokonaistilanne huomioiden. Tällä hetkellä esiopetusryhmän muodostumiseksi edellytetään vähintään seitsemän (7) lapsen ilmoittamista samaan ryhmään.

Mahdolliset esiopetuksen järjestämispaikat

PÄIVÄKOTIEN alaisuudessa

 1. Ahonkylän koulun esiopetusyksikkö 044-4191 685

Koulutie 41, 60720 TUOMIKYLÄ

 1. Tuomiahon koulun esiopetusyksikkö 044-4191 556

Kuutamontie 2, 60720 TUOMIKYLÄ

 1. Munakan päiväkoti 044-4191 884

Halkonevantie 14, 60450 MUNAKKA

 1. Neiron päiväkoti 044-4191 747

Saunamäentie 360 B, 60760 POJANLUOMA

 1. Palonkylän esiopetusyksikkö 044-4191 739

Savitie 10 B, 60800 ILMAJOKI

 1. Herralan(Peuralan) esiopetusyksikkö 044-4191 697

Homesojantie 8, 60800 ILMAJOKI.

 1. Västilän koulun esiopetusyksikkö 044-4191 819

Hyövältintie 4, 61330 KOSKENKORVA

KOULUJEN alaisuudessa

 1. Koskenkorvan koulu

Opintie 1, 61330 KOSKENKORVA               044-4191 893

 1. Nopankylän koulu

Toimelantie 40, 61340 NOPANKYLÄ           044-4191 713

Päiväkotien esiopetus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka tarvitsevat varhaiskasvatuspaikan. Hakeutumista ei ole sidottu oppilaan asuinpaikkaan vaan hakeutua voi mihin tahansa opetuksen järjestämispaikkaan.

Koskenkorvan koulupiirin esioppilaat

Lautakunnan päätöksellä Koskenkorvan koulupiirin esioppilaiden vanhemmat voivat halutessaan valita lapselleen esiopetusta täydentäväksi toiminnaksi osallistumisen perusopetuksen alaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksesta määritellyn asiakasmaksun mukaisesti (esikoululaisen osapäivähoito). Ap/ip-toimintaan haetaan Wilmassa olevalla hakulomakkeella.

Esioppilaille järjestetään koulun loma-aikoina tarvittaessa varhaiskasvatusta jossakin alueen varhaiskasvatuksen yksikössä.

Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään viimeistään kesäkuussa. Esiopetusyksiköt informoivat vanhempia tutustumisen ajankohdasta.

Kuljetus

Kuljetus järjestetään kunnan kustantamana yli 3 kilometrin matkoille ja maksullisena alle 3 kilometrin matkoille. Kuljetus järjestetään vain kodin ja kunnan osoittaman esiopetuspaikan tai varhaiskasvatuspaikan ja esiopetuspaikan välisille matkoille. Päiväkoteihin kuljetusta ei järjestetä kuitenkaan, jos oppilas on samassa paikassa varhaiskasvatuksessa. Maksullisessa kuljetuksessa (alle 3 km) huoltajilta peritään kuljetusmaksua syyslukukaudelta 250 €/oppilas ja kevätlukukaudelta 250 €/oppilas.

Esiopetuksen kuljetuksista lisätietoja sivistystoimisto puh.044-4191284, sivistystoimisto@ilmajoki.fi

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, eli päivähoitoa ennen ja jälkeen esiopetuksen, hakeudutaan siihen 22.02.2024 mennessä varhaiskasvatuksen sähköisellä hakemuksella.

Vaikka lapsesi on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa, lapsesta tulee tehdä uusi sähköinen hakemus (esik.osapäivähoito 8.8.2024 alkaen). Rasti Wilman esiopetushakemuksessa ei välity varhaiskasvatuksen tietoon.

Mikäli lapsesi tarvitsee esiopetuksen lisäksi vuorohoitoa ja on oikeutettu vuorohoitoon, ole yhteydessä varhaiskasvatuksen alue-esimieheen, sillä vuorohoidon osalta esiopetusta keskitetään koko kunnan alueella.

 • Ahonkylän, Tuomiahon, Munakan ja Neiron esiopetus :

Saija Keski-Heikkilä, saija.keski-heikkila@ilmajoki.fi , puh. 044-4191714

 • Herralan, Palonkylän, Koskenkorvan, Västilän, ja Nopankylän esiopetus :

Anne Mäki,  anne.maki@ilmajoki.fi,  puh. 044-4191736

Lisätietoja päiväkotien esiopetuksen yksiköistä tai alue-esimiehiltä. Yksiköt 1.-4. Saija Keski-Heikkilä, 044-4191 714 ja yksiköt 4.-6. Anne Mäki, 044-4191 736.