Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaEsiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta vahvistaa lasten oppimisedellytyksiä. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (laki 1040/2014).

Esiopetukseen voivat osallistua vuonna 2017 syntyneet lapset, joiden esiopetusvuosi on oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuosi sekä ne vuonna 2016 syntyneet lapset, jotka aloittavat koulunkäyntinsä vuotta myöhemmin (lykkäystä haetaan sivistysjohtajalta). Lisäksi esiopetukseen voivat osallistua 5-vuotiaana ne lapset, joiden oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana (POL 25 § 2 mom.).

Opetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa, eli n. 19 tuntia viikossa ja enintään viisi (5) tuntia päivässä.

 Ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2023 – 2024 annettavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan ajalla 6.2.2023-23.2.2023 sähköisesti internetin kautta Wilmassa osoitteessa https://ilmajoki.inschool.fi/  

Mobiilisovelluksella esiopetukseen ilmoittautumista EI voi tehdä. Esiopetukseen EI voi ilmoittautua varhaiskasvatuksen eAsioinnissa.

 Jos jostakin syystä sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa ei onnistu, ota yhteyttä sivistystoimistoon puhelimitse Helena Soini 044-4191 284 tai sähköpostitse sivistystoimisto@ilmajoki.fi

 HUOM! WILMASSA EI VOI ILMOITTAUTUA VARHAISKASVATUKSEEN. Katso kohta Varhaiskasvatuspaikan hakeminen.

 Vuonna 2017 syntyneiden lasten huoltajat saavat esiopetukseen ilmoittautumiseen tarvittavat ohjeet tunnuksineen kotiin lähetettävässä kirjeessä. Kirje on tärkeä, koska sama käyttäjätunnus salasanoineen pätee koko esi- ja perusopetuksen ajan.

Lisätietoja sähköisestä ilmoittautumisesta saa sivistystoimistosta, puh. 044-4191 284 tai sivistystoimisto@ilmajoki.fi.

Huoltajan toivotaan antavan kaksi vaihtoehtoista (1. ja 2. vaihtoehdot) esiopetuspaikkaa varhaiskasvatuksen (päivähoidon) tarve huomioiden. Ilmoitettujen vaihtoehtojen perusteella pyritään muodostamaan esiopetusryhmät kunnan kokonaistilanne huomioiden. Tällä hetkellä esiopetusryhmän muodostumiseksi edellytetään vähintään seitsemän (7) lapsen ilmoittamista samaan ryhmään.

 Mahdolliset esiopetuksen järjestämispaikat

PÄIVÄKOTIEN alaisuudessa

  1. Ahonkylän koulun esiopetusyksikkö 044-4191 685,  Koulutie 41, 60720 Tuomikylä
  1. Tuomiahon koulun esiopetusyksikkö 044-4191 556, Kuutamontie 2, 60720 Tuomikylä
  1. Munakan päiväkoti 044-4191 807, Halkonevantie 14, 60450 Munakka
  1. Neiron päiväkoti 044-4191 747, Saunamäentie 360 B, 60760 Pojanluoma
  1. Palonkylän esiopetusyksikkö 044-4191 739, Savitie 10 B, 60800 Ilmajoki
  1. Herralan(Peuralan) esiopetusyksikkö 044-4191 697, Homesojantie 8, 60800 Ilmajoki
  1. Västilän koulun esiopetusyksikkö 044-4191 819, Hyövältintie 4, 61330 Koskenkorva

 

KOULUJEN alaisuudessa

  1. Koskenkorvan koulu 044-4191 893,  Opintie 1, 61330 Koskenkorva
  1. Nopankylän koulu 044-4191 713, Toimelantie 40, 61340 Nopankylä

Päiväkotien esiopetus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka tarvitsevat varhaiskasvatuspaikan. Hakeutumista ei ole sidottu oppilaan asuinpaikkaan vaan hakeutua voi mihin tahansa opetuksen järjestämispaikkaan.

Koskenkorvan koulun esiopetukseen ilmoittautuneille lähetetään kevään aikana kirje, jossa on lisätietoa ap/ip-toiminnan ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

 Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään viimeistään kesäkuussa. Esiopetusyksiköt informoivat vanhempia tutustumisen ajankohdasta.

Kuljetus

Kuljetus järjestetään kunnan kustantamana yli 3 kilometrin matkoille ja maksullisena alle 3 kilometrin matkoille. Kuljetus järjestetään vain kodin ja kunnan osoittaman esiopetuspaikan tai varhaiskasvatuspaikan ja esiopetuspaikan välisille matkoille. Päiväkoteihin kuljetusta ei järjestetä kuitenkaan, jos oppilas on samassa paikassa varhaiskasvatuksessa. Maksullisessa kuljetuksessa (alle 3 km) huoltajilta peritään kuljetusmaksua syyslukukaudelta 250 €/oppilas ja kevätlukukaudelta 250 €/oppilas.

Esiopetuksen kuljetuksista lisätietoja sivistystoimisto puh. 044-4191 284, sivistystoimisto@ilmajoki.fi

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, eli päivähoitoa ennen ja jälkeen esiopetuksen, hakeudutaan siihen 23.02.2023 mennessä varhaiskasvatuksen sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kunnan nettisivuilta: Ilmajoki – sähköinen asiointi – Koulut ja päiväkodit – Varhaiskasvatus – eAsiointipalvelu.

Vaikka lapsesi on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa, lapsesta tulee tehdä uusi sähköinen hakemus. Rasti Wilman esiopetushakemuksessa ei välity varhaiskasvatuksen tietoon.

Lisätietoja päiväkotien esiopetuksen yksiköistä tai alue-esimiehiltä.
Yksiköt 1.-4. Saija Keski-Heikkilä, 044-4191 714 ja yksiköt 4.-6. Anne Mäki, 044-4191 736.

 

Ilmajoella 3.2.2023

Kasvatus- ja opetuslautakunta