EtusivuAjankohtaistaEsiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta vahvistaa lasten oppimisedellytyksiä. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (laki 1040/2014).

Esiopetukseen voivat osallistua vuonna 2015 syntyneet lapset, joiden esiopetusvuosi on oppivelvollisuuden alkamista edeltävä vuosi sekä ne vuonna 2014 syntyneet lapset, jotka aloittavat koulunkäyntinsä vuotta myöhemmin (lykkäystä haetaan sivistysjohtajalta). Lisäksi esiopetukseen voivat osallistua 5-vuotiaana ne lapset, joiden oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana (POL 25 § 2 mom.).

Opetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa, eli n. 19 tuntia viikossa ja enintään viisi (5) tuntia päivässä.

Ilmoittautuminen

 • Lukuvuonna 2021 – 2022 annettavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan ajalla
 • 15.2. – 7.3.2021 sähköisesti  Wilmassa .

Mobiilisovelluksella esiopetukseen ilmoittautumista ei voi tehdä.
Esiopetukseen ei voi ilmoittautua varhaiskasvatuksen eAsioinnissa.

Jos jostakin syystä sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa ei onnistu, ota yhteyttä sivistystoimistoon puhelimitse Helena Soini 044-4191 284 tai sähköpostitse sivistystoimisto@ilmajoki.fi

Huom! Wilmassa ei voi ilmoittautua varhaiskasvatukseen. Katso kohta Varhaiskasvatuspaikan hakeminen.

Vuonna 2015 syntyneiden lasten huoltajat saavat esiopetukseen ilmoittautumiseen tarvittavat ohjeet tunnuksineen kotiin lähetettävässä kirjeessä. Kirje on tärkeä, koska sama käyttäjätunnus salasanoineen pätee koko esi- ja perusopetuksen ajan.

Lisätietoja sähköisestä ilmoittautumisesta saa sivistystoimistosta,
puh. 044-4191 284 tai sivistystoimisto@ilmajoki.fi.

Huoltajan toivotaan antavan kaksi vaihtoehtoista (1. ja 2. vaihtoehdot) esiopetuspaikkaa varhaiskasvatuksen tarve huomioiden. Ilmoitettujen vaihtoehtojen perusteella pyritään muodostamaan esiopetusryhmät kunnan kokonaistilanne huomioiden. Tällä hetkellä esiopetusryhmän muodostumiseksi edellytetään vähintään seitsemän (7) lapsen ilmoittamista samaan ryhmään.

Mahdolliset esiopetuksen järjestämispaikat

 • Päiväkotien alaisuudessa
  • 1. Ahonkylän koulun esiopetusyksikkö, 044-4191 685
   Koulutie 41, 60720 Tuomikylä
  • 2. Munakan päiväkoti, 044-4191 807
   Kettusaarentie 31, 60450 Munakka
  • 3. Neiron päiväkoti, 044-4191 747
   Saunamäentie 360 B, 60760 Pojanluoma
  • 4. Palonkylän esiopetusyksikkö, 044-4191 739
   Savitie 10 B, 60800 Ilmajoki
  • 5. *) Peuralan päiväkoti, 044-4191 697
   Tällä hetkellä os. Urheilutie 2, 60800 Ilmajoki.
  • 6. Västilän koulun esiopetusyksikkö, 044-4191 819
   Hyövältintie 4, 61330 Koskenkorva
 • Koulujen alaisuudessa
  • 7. Ilomäen koulu
   Mäkikyläntie 329, 61350 Huissi,  044-4191 711
  • 8. Koskenkorvan koulu
   Opintie 1, 61330 Koskenkorva, 044-4191 893
  • 9. Nopankylän koulu
   Toimelantie 40, 61340 Nopankylä, 044-4191 713

*) Huom. Peuralan päiväkodin sijaintia käsitellään kevätkaudella 2021. Asiaa koskevista kunnanhallituksen ja valtuuston mahdollisista päätöksistä tiedotetaan kunnan internet-sivuilla kohdassa Ajankohtaista sekä toimielinten pöytäkirjoissa.

Päiväkotien esiopetus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka tarvitsevat varhaiskasvatuspaikan. Hakeutumista ei ole sidottu oppilaan asuinpaikkaan vaan hakeutua voi mihin tahansa opetuksen järjestämispaikkaan.

Kuljetus

Kuljetus järjestetään kunnan kustantamana yli 3 kilometrin matkoille ja maksullisena alle 3 kilometrin matkoille. Kuljetus järjestetään vain kodin ja kunnan osoittaman esiopetuspaikan tai varhaiskasvatuspaikan ja esiopetuspaikan välisille matkoille. Päiväkoteihin kuljetusta ei järjestetä kuitenkaan, jos oppilas on samassa paikassa varhaiskasvatuksessa. Maksullisessa kuljetuksessa (alle 3 km) huoltajilta peritään kuljetusmaksua syyslukukaudelta 250 €/oppilas ja kevätlukukaudelta 250 €/oppilas.

Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään viimeistään kesäkuussa. Esiopetusyksiköt informoivat vanhempia tutustumisen ajankohdasta.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi kunnan järjestämän varhaiskasvatuspaikan, hakeudutaan siihen 7.3.2021 mennessä varhaiskasvatuksen sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kunnan nettisivuilta: Ilmajoki – sähköinen asiointi – Koulut ja päiväkodit – Varhaiskasvatus – eAsiointipalvelu.

Lisätietoja päiväkotien esiopetuksen yksiköistä, yhteystiedot edellä.
Esiopetuksen kuljetuksista lisätietoja sivistystoimisto puh. 044-4191 284, sivistystoimisto@ilmajoki.fi

Ilmajoella 8.2.2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Ajankohtaiset

Ajankohtaiset1.3.2021
Kohde 1: Herralan esiopetusyksikkö sijoittuu asemakaavan mukaiselle Y-tontille osoitteessa Pappilantie 4, 60800 Ilmajok...
Ajankohtaiset27.2.2021
Tähän ilmoitukseen päivitetään koronaviruksen altistumispaikat Ilmajoella. Tilannepäivitys 27.2.2021
Ajankohtaiset26.2.2021
Munakkalaiset saivat eilen iloisia uutisia, kun kunnanhallitus päätti illan kokouksessaan investoida kylään miljoona...
Ajankohtaiset25.2.2021
Munakkaan kilpailutetaan uusi moduulipäiväkoti ja Herralan koulun viereen rakennetaan opetustilat eskarilaisille.