EtusivuAjankohtaistaEtelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi

Etelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto on 2.12.2019 (Mvalt 2.12.2019 § 23) maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n mukaisesti hyväksynyt Etelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan muutoksen. Vähittäiskauppaa käsittelevät maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyt muutokset astuivat voimaan 1.5.2017. Etelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava on tarkistettu vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä kaupan ja keskustatoimintojen osalta. Teemoja on tarkistettu vain lainsäädännön aiheuttamien muutostarpeiden osalta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 93 §:n mukaan maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa, niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan. Maakuntakaavan voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on saanut lainvoiman.

Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä ei määräaikaan mennessä ole jätetty valituksia Vaasan hallinto-oikeuteen. Päätös on lainvoimainen. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on päättänyt (20.4.2020 § 44) panna täytäntöön maakuntavaltuuston päätöksen ja kaavan voimaantulosta on kuulutettu 21.4.2020.

Etelä-Pohjanmaan 2.vaihemaakuntakaavan muutoksen kaava-asiakirjat löytyvät seuraavasta osoitteesta:

www.epliitto.fi/maakuntakaavoitus

 

ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO

Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 3479 845

KUULUTUS

Tiedote

 

Kuulutukset

Kuulutukset4.8.2020
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa malminetsintälupahekemuksesta
Avoimet työpaikat13.7.2020
Tehtävänä on alle 16 v. vammaispalvelun asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, asiakas-ja palvelusuunnitelmien sekä p...
Kuulutukset10.7.2020
Ympäristöluvan muutos, Kurikan kaukolämpö Oy
Avoimet työpaikat8.7.2020
Tule töihin muuttovoittokuntaan ! Toimit kaavoitus- ja mittaustulosalueen johtajana ja keskeistä on maanhankinnan...