EtusivuAjankohtaistaHaemme erityisluokanopettajaa yläkouluaan aloittelevien monitarpeisten oppilaiden erityisluokka 7. opettajaksi

Haemme erityisluokanopettajaa yläkouluaan aloittelevien monitarpeisten oppilaiden erityisluokka 7. opettajaksi

Haemme erityisluokanopettajaa yläkouluaan aloittelevien monitarpeisten oppilaiden erityisluokka 7. opettajaksi. Eduksi katsotaan suunnittelukokemus joustavista opetusjärjestelyistä ja opettajien välisestä tiimityöskentelystä, kuten myös toiminnasta huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Vahvuutena näemme oppimisen tuen tasojen ja pedagogisten asiakirjojen tuntemuksen sekä siihen liittyvän digiosaamisen. Valinnassa painottuvat hyvät vuorovaikutustaidot ja kehittämishalukkuus, kyky räätälöidä oppilaille omia oppimisen polkuja ja eriyttää opetusta oppilaan tuen tarve huomioiden. Luokassa opettajan työparina sekä integrointeja tukemassa toimii koulunkäynninohjaaja.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Käytämme neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (työavain 358929) 11.5.2021 klo 14:00 mennessä. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, PL 23, 60801 Ilmajoki. Kuoren päälle on laitettava sana Hakemus. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta ja niistä tulee jättää kopiot haastattelun yhteydessä.

Hakemuksensa jättäneet voidaan huomioida myös muissa määräaikaisten erityisluokanopettajien tehtävien täytöissä.

Lisätietoja antaa
Kasvun ja oppimisen tuen koordinaattori, erityisopettaja Heidi-Marja Hannuksela, puh. 044 4191 680 tai heidi-marja.hannuksela@ilmajoki.fi

Kuulutukset

Kuulutukset11.5.2021
Tiedot äänestyspaikoista äänestysalueittain, ennakkoäänestyspaikat, kotiäänestys ja ennakkoäänestys sosiaalihu...