EtusivuAjankohtaistaHarrastamisen Suomen mallin hanke Ilmajoen kunnassa ajalla 25.1. – 5.6.2021

Harrastamisen Suomen mallin hanke Ilmajoen kunnassa ajalla 25.1. – 5.6.2021

Harrastamisen Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten (ala- ja yläkoulut) kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Suomen mallin pilottihaussa 3.11.–2.12.2020 haettiin mukaan kuntia, jotka ovat valmiit käynnistämään mallin mukaisen harrastustoiminnan alkuvuodesta 2021. Toinen haku on keväällä 2021 ja koskee syksyllä alkavaa toimintaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää Ilmajoen kunnan hakemalle toiminnalle valtionavustusta yhteensä 25 000 € ajanjaksolle 25.1.2021–5.6.2021. Rahoitus määräytyy valtionosuudesta 80 % ja kunnan osuudesta, joka on vähintään 20 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Pilottihankkeessa on kaksi osa-aluetta;
pilottikoulussa toteutettava koulupäivien yhteyteen linkittyvä harrastustoiminta ja koko kunnan alueella toteutettava etsivä harrastustoiminta.
Oppilaiden kuulemisten ja suurimman vastausotoksen pohjalta pilottihanke harrastamisen mallista toteutetaan keväällä 2021 Ahonkylän koulussa.

Pilotilla pyritään juurruttamaan uudenlaista tapaa etsiä, kohdentaa ja muotoilla harrastustoimintaa Ilmajoen kunnan kaikissa peruskouluissa. Tavoitteena on madaltaa kynnystä osallistua harrastustoimintoihin ja edistää tasa-arvoa oppilaiden välillä. Pilotissa kootaan yhteen toimijoita ja vahvistetaan yhteistyötä.

Kevään aikana jalkautetaan etsivä harrastustoiminta koko Ilmajoen kunnan alakoulujen sekä yläkoulun yhteyteen. Kevään aikana tavoitteena on myös kartoittaa Ilmajoen kunnan kaikkien peruskoululaisten tarpeet, löytää toimivat rakenteet ja yhteistyökumppanit harrastustoiminnan toteuttamiselle jatkossa.

Lisätietoja hankkeesta antaa:
Tuomas Viitasaari
liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori
puh.  044-4191 297 tai sähköposti  tuomas.viitasaari@ilmajoki.fi

Ajankohtaista

Ajankohtaiset1.3.2021
Kohde 1: Herralan esiopetusyksikkö sijoittuu asemakaavan mukaiselle Y-tontille osoitteessa Pappilantie 4, 60800 Ilmajok...
Ajankohtaiset27.2.2021
Tähän ilmoitukseen päivitetään koronaviruksen altistumispaikat Ilmajoella. Tilannepäivitys 27.2.2021
Ajankohtaiset26.2.2021
Munakkalaiset saivat eilen iloisia uutisia, kun kunnanhallitus päätti illan kokouksessaan investoida kylään miljoona...
Ajankohtaiset25.2.2021
Munakkaan kilpailutetaan uusi moduulipäiväkoti ja Herralan koulun viereen rakennetaan opetustilat eskarilaisille.