EtusivuAjankohtaistaHerralan kunnanosan asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen Pappilantien liikennealueella

Herralan kunnanosan asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen Pappilantien liikennealueella

Ehdotus Herralan kunnanosan asemakaavan muuttamiseksi ja osittain kumoamiseksi Pappilantien liikennealueella pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan eli 24.2. – 25.3.2021. Asemakaavassa Pappilantien liikennealue jalkapallokentän ja Parvintien välisellä alueella on muutettu kaavatiealueeksi ja vähäisessä määrin kumottu. Kumoaminen koskee kaavoitettua tieosaa, jota valtio ei ole lunastanut tiealueeksi, eikä alue sisälly tiesuunnitelmaan, vaan alue palautuu tilan osaksi.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa www.ilmajoki.fi.

Mahdolliset muistutukset osoitetaan Ilmajoen kunnanhallitukselle, Pl 23, 60801 Ilmajoki tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ilmajoki.fi viimeistään 25.3.2021 klo 15.00.

Ilmajoki 24.2.2021

Kunnanhallitus

Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Kaavasuurennos kumoamisalueesta

 

Kuulutukset

Kuulutukset11.5.2021
Tiedot äänestyspaikoista äänestysalueittain, ennakkoäänestyspaikat, kotiäänestys ja ennakkoäänestys sosiaalihu...