EtusivuAjankohtaistaAVI/Ilmoitus eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta

AVI/Ilmoitus eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta

Ilmoitus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: WestMilk Oy

Diaarinro: LSSAVI/6567/2017

Asia: Eläinsuojan ympäristölupahakemus, maidontuotannon laajentaminen, Ilmajoki

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 16.4.-25.5.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

Kuulutukset

Kuulutukset27.1.2021
Kuulutukset22.1.2021
Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 ...