EtusivuAjankohtaistaIlmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä / AVI

Ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä / AVI

Diaarinumero: LSSAVI/8661/2018 LSSAVI12831/2018 sekä LSSAVI/12832/2018

Asia 1) Kyrönjoen yläosan järjestelyn vesioikeudellisten päätösten lupaehtojen tarkistaminen, Ilmajoki, Seinäjoki ja Lapua

Asia 2) Kalajärven altaan rakentamisesta ja säännöstelystä annetun vesioikeudellisen päätöksen lupaehdon poistaminen, Seinäjoki ja Ilmajoki

Asia 3) Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen kala- ja raputaloudellisilla kunnostuksilla, Kurikka ja Seinäjoki

Aluehallintovirasto  antaa yllä mainitun  päätöksen  tiedoksi julkisella kuulutuksella  alue- hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 18.6. – 26.7.2021  osoitteessa https://ylupa.avi.fi 

Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus 

Päätös