EtusivuAjankohtaistaIlmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksen kuulutuksesta/AVI

Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksen kuulutuksesta/AVI

Ilmoitus kuulutuksesta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Luvan haltija: EPV Bioturve Oy

Asia:     Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Saarikkonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamiseksi, Ilmajoki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:
Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 12.11. – 20.12.2021 osoitteessa  https://ylupa.avi.fi

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.