EtusivuAjankohtaistaKaksi (2) alakoulun erityisopettajan sijaisuutta ja yksi (1) tuntiopettajuus

Kaksi (2) alakoulun erityisopettajan sijaisuutta ja yksi (1) tuntiopettajuus

Kunnassamme on haettavana alakoulujen erityisopettajan viransijaisuudet 1.8.2021-31.7.2022 sekä 9.8.2021-5.6.2022 sekä erityisopetuksen tuntiopettajuus 1.8.2021-31.7.2022.

Kunnassamme erityisopettajalle on nimetty pääkoulu. Tarpeen mukaisesti hän toimii joustavasti myös useamman koulun erityisopettajana. Eduksi katsotaan suunnittelukokemus joustavista opetusjärjestelyistä ja opettajien välisestä tiimityöskentelystä, kuten myös toiminnasta huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Odotamme oppimisen tuen tasojen ja pedagogisten asiakirjojen tuntemusta sekä niihin liittyvää digiosaamista. Valinnassa painottuvat hyvät vuorovaikutustaidot ja kehittämishalukkuus. Alkusijoituspaikat tarkentuvat myöhemmin.

Erityisopettajat ovat joustavasti käytettävissä kaikilla alakoulujen vuosiluokilla, esiopetus ja samanaikaisopetus mukaan lukien. Arvostamme yhteistyöhakuista oppilaslähtöistä työotetta ja opettajakokemusta, kuten myös kokemusta haasteellisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Käytämme neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (työavain 358920) 11.5.2021 klo 15:00 mennessä. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, PL 23, 60801 Ilmajoki. Kuoren päälle on laitettava sana Hakemus. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta ja niistä tulee jättää kopiot haastattelun yhteydessä.

Hakemuksensa jättäneet voidaan huomioida myös muissa määräaikaisten erityisopettajien tehtävien täytöissä.

Lisätietoja antaa
Kasvun ja oppimisen tuen koordinaattori, erityisopettaja Heidi-Marja Hannuksela, puh. 044 4191 680 tai
heidi-marja.hannuksela@ilmajoki.fi

 

Kuulutukset

Kuulutukset11.5.2021
Tiedot äänestyspaikoista äänestysalueittain, ennakkoäänestyspaikat, kotiäänestys ja ennakkoäänestys sosiaalihu...