EtusivuAjankohtaistaKaksi erityisopettajan määräaikaista tehtävää

Kaksi erityisopettajan määräaikaista tehtävää

Ilmajoen kunnassa on haettavana ajalle 1.8.2020 – 31.7.2021

  • kaksi erityisopettajan määräaikaista tehtävää (hakuavain 286199)

Laaja-alaiset erityisopettajat (24 vvt) kiertävät 2 – 3 alakoululla.

Alkusijoituspaikat / pääkoulut ovat seuraavat:

– Västilän alakoulu, mahdollisesti 1-2 muuta koulua.
– Ahonkylän alakoulu, mahdollisesti 1-2 muuta koulua.

Eduksi katsotaan suunnittelukokemus joustavista opetusjärjestelyistä ja opettajien välisestä tiimityöskentelystä, kuten myös toiminnasta huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Arvostamme oppilaslähtöistä työotetta, tvt-osaamista sekä opettajakokemusta, kuten myös kokemusta haasteellisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Valinnassa painottuvat hyvät vuorovaikutustaidot ja kehittämishalukkuus. Hakijalta toivomme aktiivista ja ratkaisukeskeistä ammatillista työotetta.

Toivomme, että laaja-alaiset erityisopettajat ovat joustavasti käytettävissä kaikilla vuosiluokilla esiopetus ja samanaikaisopetus mukaan lukien. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, PL 23, 60801 ILMAJOKI. Kuoren päälle on laitettava sana ”Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta ja niistä tulee jättää kopiot haastattelun yhteydessä.

Lisätietojen antajat:
Sivistysjohtaja Janne Hakala, puh. 044 4191 280 tai janne.hakala@ilmajoki.fi
Erityisopetuskoordinaattori Heidi-Marja Hannuksela, puh. 044 4191 680 tai  heidi-marja.hannuksela@ilmajoki.fi

Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat11.8.2020
Sosiaalijohtajamme siirtyessä Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen hankevalmistelutehtäviin, julistamme haet...
Avoimet työpaikat10.8.2020
Sosiaalityöntekijä työskentelee sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisissa lasten ja perheiden palveluissa.
Avoimet työpaikat5.8.2020
Ilmajoen kunta hakee lähihoitajaa kehitysvammaisten asumisyksikkö Onnenkotiin
Avoimet työpaikat2.8.2020
Ilmajoen varhaiskasvatus hakee lastentarhanopettajaa toistaiseen työsuhteeseen. Alkusijoituspaikkana Metsätähden tai ...