EtusivuAjankohtaistaKestopuun alue, osakortteli 87 tontti 6

Kestopuun alue, osakortteli 87 tontti 6

Siltalan kunnanosan  Kestopuun alueen, osakortteli 87 tonttia 6 koskeva asemakaavan muutos asetetaan nähtäville

Kaavaehdotus ovat nähtävillä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla
(Ilkantie 17, Ilmajoki) neljäntoista (14) vuorokauden ajan 11. – 25.5.2020.
Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa
www.ilmajoki.fi.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 25.5.2020 klo 15.00.

Ilmajoella 7.5.2020

Kunnanhallitus

Liitteet

kaavakarttakaavaselostus asemakaavan seurantalomake