Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKoulu- ja päivähoitorakennusten suunnittelun ja kuntotutkimusten tilanne

Koulu- ja päivähoitorakennusten suunnittelun ja kuntotutkimusten tilanne

Kunnanjohtajan päätösehdotus (Khall 15.6.2020): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle koulujen kuntoarvioihin, korjaustapaehdotuksiin, AVI:n tarkastuksiin ja viranomaisten lausuntoihin perustuen seuraavaa:

1. Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi sivistysjohtajan tekemän koonnin: Koulujen ja oppilaskohtaisten kustannusten vertailusta sekä oppilasennusteista.

2. Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi FCG:n tekemät korjaustapaehdotukset kustannusarvioineen.

3. Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi, että seuraaviin kouluihin ei ole ollut tarpeen kohdistaa kuntotutkimuksia ja ne jatkavat syksyllä 2020 toimintaansa normaalein järjestelyin: Munakka, Neiro, Ahonkylä, Peltoniemi, Herrala, Koskenkorva ja Luoman koulu.

4. Tuomikylän koulu poistetaan koulukäytöstä. Sen mahdollisesta myynnistä tai purusta päätetään erikseen. Tuomikylän koulun oppilaat jatkavat koulunkäyntiään syksyllä 2020 Ahonkylän koulun yhteydessä olevissa väistö- ja lisätiloissa toistaiseksi.

5. Ahonkylän kortteliin 289 rakennetaan uusi Tuomi-Ahon koulu, mikä korvaa nykyisen Tuomikylän koulun ja vastaa samalla Ahonkylän kasvavaan oppilasmäärään. Hankkeen sisältö tarkentuu tulevan syksyn aikana ja se tuodaan vielä erikseen päätettäväksi kunnanvaltuustoon.

6. Palonkylän koulun B-rakennus jää vielä odottamaan peruskorjausta/purkua. Koulun yhteydessä olevat väistötilat vastaavat hyvin koulun tarpeisiin ja opetus jatkuu niissä syksyllä 2020 toistaiseksi.

7. Peuralan koulu (nykyisin esiopetustila) peruskorjataan. Varsinainen investointimääräraha varataan erikseen vuoden 2021 budjettiin. Esioppilaiden käytössä olevat väistötilat vapautetaan Jaakko Ilkan koulun käyttöön syksyllä 2021 jolloin yläasteella on n. 40 oppilaalle välitön lisätilantarve.

8. Västilän koulun opetus jatkuu syksyllä 2020 erityisjärjestelyin. Mm. ruokailu ja teknisen työn opetus tullaan järjestämään uudelleen johtuen joidenkin tilojen käyttörajoituksista.

9. Ilomäen koulun toiminta jatkuu syksyllä 2020. Kiinteistöön tehdään joitain välittömiä korjaustoimenpiteitä joilla mahdollistetaan toiminta toistaiseksi.

10. Nopankylän koulun toiminta jatkuu syksyllä v 2020. Koulun keittiön keskeneräinen lattia remontti saatetaan loppuun.

11. Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle. Uusi kiinteistö korvaisi Ilomäen, Nopankylän, Västilän ja Koskenkorvan koulut. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin. Investoinnin tavoiteaikataulu on siten että koulu olisi opetuskäytössä syyslukukaudella v 2024.

Käsittely 15.6.2020: Kuultiin asiantuntijana sivistysjohtaja Janne Hakalaa.

Keskustelun aikana kunnanjohtaja täydensi päätösehdotuksen kohtaa 11 seuraavasti: Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle. Suunnittelun yhteydessä kuullaan vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutuksen arviointi. Perustetaan laaja-alainen hankeryhmä, jossa on edustettuina valtuustoryhmät, oppilaiden vanhempien ja kyläseurojen edustus sekä oppilaiden edustus. Uusi kiinteistö korvaisi Ilomäen, Nopankylän, Västilän ja Koskenkorvan koulut. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin. Investoinnin tavoiteaikataulu on siten että koulu olisi opetuskäytössä syyslukukaudella v 2024. Lopullisen investoinnin laajuus ja määräraha tuodaan erikseen vielä päätettäväksi suunnitelman valmistuttua.

Keskustelun kuluessa Reetta Kananoja teki seuraavan sisältöisen vastaesityksen päätösehdotuksen kohtaan 11: Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle siten, että ensin kuullaan koululaisten vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutusten arviointi. Harri Koskela kannatti Kananojan esitystä ja täydensi esitystä siten, että päätösehdotus olisi kokonaisuudessaan seuraava: Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle siten, että ensin kuullaan koululaisten vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutusten arviointi. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin ottaen huomioon vanhempien kuulemiset, lapsivaikutusten arviointi ja vuonna 2020 julkaistavat oppilasmääräennusteet. Reetta Kananoja, Pauliina Hautamäki ja Juhana Lähdesmäki kannattivat Koskelan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan täydennettyä päätösehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat tehtyä vastaesitystä, äänestävät ei. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä jaa äänestivät Ahti Ranto, Salme Hautala, Maria Rahko, Johanna Reinilä ja Timo Tuomikoski. Ei äänestivät Pauliina Hautamäki, Reetta Kananoja, Harri Koskela, Juhana Lähdesmäki, Timo Tuuri ja Antti Ålander.

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 6-5, että päätösehdotuksen kohta 11 on seuraava:
Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle siten, että ensin kuullaan koululaisten vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutusten arviointi. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin ottaen huomioon vanhempien kuulemiset, lapsivaikutusten arviointi ja vuonna 2020 julkaistavat oppilasmääräennusteet.

Kunnanvaltuusto 22.6.2020
Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kohdat 1-10 sekä kunnanhallituksessa äänestystuloksen mukaisesti muutetun kohdan 11.

Päätös hyväksyttiin äänestysten jälkeen esityksen mukaisesti.

Käsittely kunnanvaltuustossa:
Tehtiin 5 eri esitystä, joista yhtä ei kannatettu.

  • Ahti Ranto esitti kunnanjohtajan muutettua esitystä (khall 15.6.2020). Markku Koskela, Pentti Luhtala, Janne Niemelä, Timo Tuomikoksi  ja Salme Hautala kannattivat Rannon esitystä.
  • Hannu Akkanen esitti, että suunnittelumäärärahaa ei myönnetä, Veli-Jukka Palmun kannattaessa esitystä.
  • Juho Hannukselan esitystä yhden Koskenkorvan koulun suunnittelusta kannatti Harri Koskela.
  • Esa Niemistön esitys muuten pohjaesitys, mutta suunnitellaan Koskenkorvalle 120-160 oppilaan koulurakennus. Esitystä kannatti Heikki Koskimies.
  • Antti Ålander esitti suunnittelurahaa vuodelle 2021 sekä laaja-alaisen hanketyöryhmän perustamista Koskenkorvan koulun suunnitteluun, asia ei saanut kannatusta.

Puheenjohtaja totesi, että kannatetuista esityksistä on äänestettävä.

Äänestykset:
1. Hannu Akkasen esitys   6 ääntä ja Juho Hannukselan esitys 27 ääntä, 2 tyhjää.
2. Juho Hannukselan esitys vastaan Esa Niemistön esitys. Niemistön esitys 21 ääntä ja Hannukselan esitys 12 ääntä ja 2 tyhjää.
3. Niemistön esitys vastaan Ahti Rannon esitys 24 – 11.
4. Niemistön esitys pohjaesitystä vastaan 10 – 25. Joten pohjaesitys tuli valtuuston päätökseksi.

Päätös:
Kohdat 1-10 hyväksyttiin sekä kohta 11 Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle siten, että ensin kuullaan koululaisten vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutusten arviointi. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin ottaen huomioon vanhempien kuulemiset, lapsivaikutusten arviointi ja vuonna 2020 julkaistavat oppilasmääräennusteet.

Kunnanjohtajan täsmennys 23.6.2020:
Kohdassa 3.  Koskenkorvan koululla tarkoitetaan ns. kivikoulua.