Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaTiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä 23.11.2020

Tiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä 23.11.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on  luettavissa esityslistojen julkaisusivulta.

§ § 283 Investoinnit ja rakentamisohjelma 2021-2025
Alkuperäinen investointiesitys 10.410.000 € muuttui keskustelun kuluessa summaan 10.373.500 €.

§ 284 Varhaiskasvatuksen esimiesorganisaation vahvistaminen
Varhaiskasvatuksen esimiesorganisaatio vahvistettiin esityksen mukaiseksi virka- ja tehtävänimikemuutoksin. Uusi organisaatio tulee voimaan 1.1.2021.
Valtuusto hyväksyy osaltaan uudistuksen mukaisesti toisen lakkautettavan perhepäivähoidonohjaajan viran sekä hallintosääntöön liittyvät kohdat.

§ 285 Jäsenen nimeäminen Korpisaaren säätiön hallintoneuvostoon 2021-2023
Kunnanhallitus nimesi ehdokkaaksi Ahti Rannon.

§ 286 Edustajien nimeäminen JIK Ky:n yhtymäkokoukseen 9.12.2020
Yhtymäkokousedustajiksi valittiin Timo Tuomikoski, Ahti Ranto, Juhani Filppula, Matti Ylisaukko-oja sekä Hannu Akkanen.

§ 287 Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen / Isonkyrön kunnan liittyminen pelastustoimen alueeseen 1.1.2021 alkaen
Kunnanhallitus hyväksyi sopimusmuutoksen osaltaan ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

§ 288 Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö palvelutasopäätöksestä vuosille 2021-2024
Ilmajoen kunnalla ei ole huomauttamista palvelutasopäätöksen sisältöön.

§ 290 Yritystilojen yhtiöittäminen
Käynnistetään yhtiöittämisprosessi yhtiöittämisselvityksellä. Varsinainen päätös yhtiöittämisestä sen periaatteista tehdään erikseen, kun taustaselvitykset ovat valmistuneet.

§ 293 Tilojen ostaminen
Kunta on neuvotellut kolmen tilan ostamisesta tilojen omistajan kanssa.

Tilat ovat: 145-421-5-249 Kytö-Ojala. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1,9600 ha ja kartalta mitattuna noin 20 969 m2.
145-421-5-311 Mosala. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mu-kaan 0,7655 ha ja kartalta mitattuna noin 7803 m2.
145-421-5-323 Nevala. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mu-kaan 12,822 ha ja kartalta mitattuna noin 134 878 m2.
Kauppahinnaksi on sovittu 195 000€. Kauppahinta ei ole pinta-alaan sidottu, eikä määräydy pinta-alan perusteella. Tilat sijaitsevat peltoaukealla Ilmajoen keskustan pohjoispuolella ja niillä on tarkoitus vahvistaa kunnan vaihtomaareserviä.
Päätös: Hyväksyttiin.