Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 1.2.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 1.2.2021

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat:

 

Mittava remontti, uusi päiväkoti vai hoitopaikat Pääskysaaren päiväkodista? Kunnanhallitus keskusteli Keskustan päivähoitopalveluiden kinkkisestä tilanteesta

Ilmajoen Keskustassa on jatkuvasti pulaa päivähoitopaikoista. Tilanteen helpottamiseksi vuonna 2016 Jaakonkujalla sijaitsevaan kiinteistöön perustettiin rakennuksen määräaikaisella käyttötarkoituksen muutoksella 32-paikkainen Jaakonkujan päiväkoti. Lisäksi vuonna 2018 kunta rakensi Keskustaan kokonaan uuden 132-paikkaisen Tammikuhnalan päiväkodin.

Nyt Jaakonkujan määräaikaisen rakennusluvan voimassaoloaika on päättynyt. Päivähoidon tarve alueella ei ole kuitenkaan vähentynyt, vaan tarpeen odotetaan jopa kasvavan Keskustaan kaavoitettavien uusien tonttialueiden myötä. Jaakonkujan päiväkodin toimintaa on siis jatkettava tai hoito on korvattava muilla ratkaisuilla. Kunnanjohtajan mukaan vaihtoehtoja on kolme:

Nykyisen rakennuksen jatkokäyttö päiväkotina edellyttäisi uutta rakennuslupaa pysyvään käyttöön, ja sen myötä mittavaa remonttia. Muutostöiden laajuutta ja kustannusvaikutuksia ei ole tarkemmin arvioitu.

Keskustaan voitaisiin myös rakentaa kokonaan uusi 80-90 lapsen päiväkoti. Päiväkotiin saataisiin yhdistettyä lapset sekä Jaakonkujan että Paimenkujan päiväkodeista. Jaakonkujalla toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevä henkilökunta on sijoitettavissa muihin Ilmajoen päiväkoteihin, mikäli Jaakonkujan toiminta yksikössä loppuu.

Kolmantena vaihtoehtona on Korpisaaren Säätiön ylläpitämä yksityinen opetuspäiväkoti Pääskysaari, joka avataan keväällä 2021. Pääskysaaresta palvelut voitaisiin hankkia joko varhaiskasvatuksen ostopalveluna tai palvelusetelinä.

Kunnanhallitus sulki pois jatkovalmistelusta sekä Jaakonkujan kiinteistön remontoinnin, että oman päiväkodin rakentamisen. Kokouksessa sovittiin, että jatkovalmistelu kohdistuu mahdollisen yhteistyön käynnistämiseksi Pääskysaaren päiväkodin ja kunnan välillä.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten valintaa jatketaan seuraavissa kokouksissa

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ilmajoella äänestysalueita on yksitoista, ja ennen vaaleja jokaiselle alueelle valitaan oma vaalilautakunta sekä vaalitoimikunta. Asian käsittely jatkuu seuraavissa hallituksen kokouksissa.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet

Täytäntöönpano-ohjeet ohjaavat vuoden talousarvion 2021 toteutumista. Vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin kunnanhallituksen kokouksessa 18.12.2020.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle eron myöntämistä Matti Yli-Saukko-ojalle valtuuston jäsenen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenen tehtävistä

Matti Yli-Saukko-oja on pyytänyt eroa valtuuston jäsenen sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenen tehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ero myönnetään.

Mikäli valtuusto myöntää eron, Yli-Saukko-ojan tilalle valtuustoon siirtyy Mari Välimaa, joka on SDP:n valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu. Lisäksi valtuusto nimeää uuden jäsenen Yli-Saukko-ojan tilalle kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilaajalautakunnasta eron myöntämistä Seppo Pirttikoskelle ja uuden jäsenen valintaa Pirttikosken tilalle

Kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski on pyytänyt eroa tilaajalautakunnan jäsenen tehtävistä. Syynä on Pirttikosken valinta JIK ky:n johtokuntaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ero myönnetään ja valtuusto valitsee uuden jäsenen Pirttikosken tilalle tilaajalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jaakko Ilkan ruokapalvelutyöntekijöiden nimikkeet vaihtuvat

Kunnanhallitus päätti muuttaa Jaakko Ilkan koulun keittiöllä työskentelevien ruokapalvelutyöntekijöiden nimikkeet kokeiksi. Keittiöllä on tähän saakka työskennellyt kaksi kokkia ja neljä ruokapalvelutyöntekijää. Nyt molemmat kokit eläköityvät ja tehtävänkuvat muuttuvan siten, että kaikki siirtyvät tekemään vuoroviikoin samoja töitä. Näin sairaustapauksissa sijaistus toimii ja lounas valmistuu oikeaan aikaan. Kaikilla asianomaisilla on kokin tehtävään vaadittava koulutus. Jaakko Ilkan keittiöllä valmistetaan noin 2 200 lounasannosta päivittäin.

Kaavoitusassistentti palkataan eläköityvän kartanpiirtäjän tilalle

Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen, jossa kartanpiirtäjän virka muutetaan toimeksi ja tehtävänimike muutetaan kaavoitusassistentiksi. Lisäksi kunnanhallitus myönsi toimeen täyttöluvan eli paikka voidaan laittaa auki.

Nykyinen kartanpiirtäjä on jäämässä eläkkeelle vuoden 2021 aikana. Hiljaisen tiedon siirtymisen kannalta on tärkeää, että uuden henkilön rekrytointi käynnistetään ajoissa.

Kaavoitusassistentin työtehtäviin kuuluu muun muassa kaavoituksen avustavia tehtäviä, asiakaspalvelua sekä lausuntopyyntöjen, lautakunnan päätösten ja kartta-aineisto valmistelua ja arkistointia.

Päivätien päiväkodille rekrytoidaan vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Päivätien päiväkodin päiväkodinjohtaja on irtisanoutunut virastaan. Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen, että varhaiskasvatuksen uuden organisaatiomallin mukaisesti tilalle rekrytoidaan vastaava varhaiskasvatuksen opettaja. Opettaja on vastuussa päiväkodin toiminnasta.

Uusia tontteja odotettavissa Ahonkylään 

Kunnanhallitus hyväksyi Ahonkylän Mettän asemakaavan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti ja asettaa kaavan nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavan myötä kunnan tarjontaan saataneen seitsemän uutta tonttia Isovuorentien ja Tapiolantien välistä. Viidelle AO-tontille voi rakentaa omakotitalon tai paritalon, kahdelle AP-tontille esimerkiksi neliasuntoisen rivitalon. Kun kaava on saanut lainvoiman, valtuusto päättää tonttien myyntiehdoista ja -hinnoista ja tekninen lautakunta tonttien varausajankohdasta.

Eläkeliitolle kokous- ja harrastetila virastotalolta

Kunnanhallitus hyväksyi Eläkeliitto Ilmajoen yhdistys ry:n vuokrasopimuksen. Eläkeliitto vuokraa virastotalosta käyttöönsä kokous- ja harrastustilan. Virastotalon vuokrausta koskevien linjausten mukaisesti yleishyödyllisilta vuokralaisilta peritään tavanomaista matalampi vuokra, joka vastaa yhtiövastikekustannuksia (176,75 €/kk). Lisäksi yhdistykselle myönnettiin 1 334 euron avustus vuodelle 2021. Avustus käytetään vuokran maksuun.

15 000 euron määräraha lentoaseman ylläpitämiseen

Ilmajoen kunta on sitoutunut tukemaan yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa Seinäjoen Lentoasema Oy:n toimintaa. Kunnanhallitus hyväksyi maksettavaksi vuoden 2021 maksuosuudesta puolet eli 15 000 euroa. Ehtona on, että Seinäjoen kaupunki vastaa omasta osuudestaan.

Seinäjoen Lentoasema Oy perustettiin, kun Rengonharju-säätiö päätti lentoasematoiminnan vuonna 2016. Yhtiön tavoitteena on saada palveluiden tuotot kattamaan kulut viidessä vuodessa. Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta ovat sitoutuneet tukemaan lentoaseman toimintamallin kehittämistä tuona ajanjaksona. Kunnanhallitus on seurannut yhtiön toimintaa ja määrärahoja on myönnetty vuodeksi kerrallaan.

Koirapuiston rakentamiseen myönnettiin 19 500 euroa tilapäistä lainaa Hurttahaka ry:lle

Hurttahaka ry rakentaa Ilmajoelle ensimmäistä koirapuistoa palloiluhallin viereen Oksimäkeen. Yhdistys on saanut Leader Liiveriltä 30 000 euron avustuksen puiston perustamiskustannuksiin. Koska EU-hankkeissa avustus maksetaan takautuvasti, kunnanhallitus myöntää yhdistykselle 19 500 euron suuruisen tilapäislainan. Lainalla katetaan kustannuksia, jotka syntyvät rakennustyön edetessä.

Kunnan myöntämä laina täytyy maksaa takaisin vuoden 2021 loppuun mennessä, kun hanke on saatu päätökseen ja Liiverin avustus maksettu Hurttahaka ry:n tilille.

Ilmajoen kunta kehyskuntaverkoston jäseneksi

Kunnanhallitus päätti, että Ilmajoen kunta liittyy kehyskuntaverkoston jäseneksi. Kehyskuntia eli ison kaupungin naapureita on Suomessa 44, joiden yhteenlaskettu asukasluku on 873 000.

Verkosto toimii jäsentensä edunvalvojana sekä kirkastaa kehyskuntien merkitystä kaupunkiseutujen elinvoimalle. Verkosto muun muassa välittää ajantasaista tietoa kehyskuntien tarpeista ja näkemyksistä ministeriöille sekä muille valtion viranomaisille, poliittisille puolueille, tiedotusvälineille ja kansalaisille. Verkosto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Tapaamisia koordinoi Kuntaliitto.

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan neljään laitoshuoltajan toimeen

Jaakko Ilkan ja Palonkylän koulujen laitoshuoltajat ovat jääneet eläkkeelle. Lisäksi Tammikuhnalan päiväkodin laitoshuoltaja on eläköitymässä. Kunnanhallitus päätti kustannusten vertailun jälkeen, että siivouksia ei ulkoisteta yksityiselle yritykselle vaan eläköityneiden henkilöiden tilalle kuntaan rekrytoidaan kolme uutta laitoshuoltajaa. Lisäksi Toimintatalo ja Onnenkoti siirtyvät ammattimaisen siivouksen piirin ja yksiköihin palkataan yhteinen laitoshuoltaja, jonka palkkakustannus on ennakoitu budjettiin.

Pöytäkirjoja tiedoksi

 

Lisätietoja kokoustiedotteen asioista antaa kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh. 044 419 1200

Kokouksen pöytäkirja löytyy tarkastuksen jälkeen KTwebistä.