Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 10.5.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 10.5.2021

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 10.5.2021 seuraavat asiat:

 

Vajaakäyttöisistä ja kunnalle tarpeettomista rakennuksista halutaan eroon

Kunnan kiinteistöpalveluissa on otettu tavoitteeksi purkaa tai myydä tarpeettomat rakennukset vuoden 2021 aikana. Koska kohteita on paljon, ja niiden myyntiehdot on syytä määrittää tapauskohtaisesti, kunnanhallitus yhtyi teknisen lautakunnan näkemykseen ja esittää edelleen valtuustolle, että valtuuston sijasta kunnanhallitus voisi päättää tarpeettomien, vajaakäyttöisten tai tyhjillään olevien rakennusten myynneistä, ehdoista ja kauppahinnoista.

Tällä hetkellä tyhjillään on Tuomikylän ja Västilän koulut, entinen Peuralan koulu, entinen Päiväkoti Ennu, entinen Rengon koulun päärakennus, Palonkylän koulun B-rakennus, Västikodin käytössä ollut rakennus Koskenkorvalla ja Jaakonkujan päiväkodin viereinen omakotitalo. Muita vajaakäytölle tai tyhjilleen tämän vuoden aikana jääviä rakennuksia ovat Koskenkorvan puukoulu, Munakan nykyinen päiväkoti, Jaakonkujan päiväkoti, entinen hammashoitola sekä entinen päiväkoti Lukurati.

Henkilöstötilinpäätös hyväksyttiin

Kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan Ilmajoen kunnan vuoden 2020 henkilöstötilinpäätöksen. Vuosi oli koronapandemiasta johtuen kuntatyönantajilla poikkeuksellinen, ja tämä näkyy myös Ilmajoen tilinpäätöksen tunnusluvuissa. Henkilöstötilinpäätös annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle sekä valtuustolle.

Ilmajoelta kolme yhteydenottoa sosiaaliasiamieheen vuonna 2020

Sosiaaliasiamiehen raportista käy ilmi, että viime vuonna Ilmajoelta otettiin häneen yhteyttä kolme kertaa. Sosiaaliasiamiehen kanssa voi käydä läpi tilanteita, joissa sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa väärin kohdelluksi. Yhteydenotoista yksi koski toimeentulotukea, yksi lastensuojelua ja yksi perheasiaa. Perusturvalautakunta on keskustellut raportista ja se saatettiin kunnanhallitukselle tiedoksi. Raportointia selvitetään vielä lisää virkamiestyönä.

Toimintatalon kalustehankintoihin varattu summa halutaan käyttää tänä vuonna

Tavarantoimittajan viivästyksistä johtuen vuodelta 2020 jäi käyttämättä liki kokonaan uuden toimintatalon kalusteisiin varattu summa. Koska tarve hankinnoille ei ole kadonnut, kunnanhallitus yhtyi perusturvalautakunnan näkemykseen ja esittää edelleen valtuustolle, että säästynyt summa voitaisiin käyttää tänä vuonna. Summa on yhteensä 29 198,45 euroa, ja se täytyy myöntää lisämäärärahana.

Tarkastuslautakunnan erottaminen ratkotaan hallinto-oikeudessa

Kunnanvaltuusto erotti tarkastuslautakunnan kokouksessaan 22.3.2021. Valtuusto teki päätöksen tilapäisen valiokunnan tekemän esityksen pohjalta. Tilapäinen valiokunta perustettiin valtuuston kokouksessa 8.2.2021.

Hannu Akkanen on tehnyt päätöksestä kunnallisvalituksen sekä täytäntöönpanokiellon, jotka koskevat väliaikaisen valiokunnan perustamista, sen toimintaa ja maaliskuussa tehtyä vanhan tarkastuslautakunnan erottamista.

Kunnanhallituksen hallinto-oikeudelle tekemässä lausunnossa todetaan, että asian käsittely ja valiokunnan perustaminen helmikuun kokouksessa oli välttämätöntä kunnan tarkastustoiminnan turvaamiseksi.

Valiokunta antoi tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille mahdollisuuden tulla kirjallisesti kuulluksi. Kaikki lautakunnan jäsenet ja yksi varajäsen vastasivat. Kaikissa lausunnoissa lukuun ottamatta lautakunnan puheenjohtaja Hannu Akkasen jättämää lausuntoa todettiin, että tarkastuslautakunta ei ole toimintakykyinen tai että se tulisi erottaa. Lisäksi kaikki jäsenet ja yksi varajäsen ilmoittivat, etteivät he tunne luottamusta puheenjohtaja Akkasta kohtaan ja perustelivat epäluottamuksen syyt. Selvitysten perusteella valiokunta teki johtopäätöksen, jonka mukaan tarkastuslautakunta oli menettänyt toimintakykynsä.

Tilapäisen valiokunnan tekemää päätösehdotusta erottaa tarkastuslautakunta kannatettiin valtuustossa äänin 29-6. Hallinnon ja talouden tarkastamisen turvaamiseksi valtuusto valitsi samassa kokouksessa uuden tarkastuslautakunnan. Tarkastuslautakunnan on annettava valtuustolle muun muassa arviointikertomus vuoden 2020 tilinpäätöksestä viimeistään vuoden 2021 kesäkuun puoleen väliin mennessä. Ilman toimintakykyistä lautakuntaa tämä ei onnistuisi.

Yli-Lauroselan talomuseolle 1 500 euron avustus

Museo- ja kahvilatoiminnasta vastannut yrittäjä on anonut avustusta, jotta toiminta jatkuisi tulevana kesänä aikaisempien vuosien tapaan. Tilanne on tänä vuonna haastava, sillä Musiikkijuhlien peruuntuminen ja koronan vaikutus ryhmävarauksiin vähentää asiakasmääriä.

Asia jätettiin aikaisemmassa kokouksessa pöydälle, mutta keskustelun ja Ilmajoki-opiston rehtorin puoltokirjeen jälkeen kunnanhallitus päätti myöntää 1 500 euron avustuksen Yli-Lauroselan museo- ja kahvilatoimintaan.

Yli-Laurosela on yksi talonpoikaisarkkitehtuurin merkittävimmistä monumenteista. Talomuseon omistaa Senaatti-kiinteistö, mutta varsinaista toimintaa on pyöritetty yrittäjävetoisesti vuodesta 2012 lähtien. Kahvila ja museo ovat olleet avoinna kesäkuusta elokuun puoliväliin.

Simo Ojaluoma jatkaa Lakeuden Etapin hallituksessa

Lakeuden Etappi Oy:n yhtiökokous pidetään 18.5.2021. Ilmajoen kunnalla on yksi paikka yhtiön hallituksessa. Kaudella 2019-21 hallituksen jäsenenä on ollut Simo Ojaluoma.

Kuntavaalien siirrosta johtuen yhtiön omistajat esittävät, että nykyinen hallitus valitaan uudelleen seuraavalle kaudelle, kunnes kuntavaalituloksen ratkettua pidetään ylimääräinen yhtiökokous syksyllä 2021. Tuolloin nykyinen hallitus erotetaan ja osakkeenomistajien esittämistä henkilöistä valitaan uusi hallitus ja puheenjohtajisto.

Kunnanhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa nimeämään Simo Ojaluoman syksyyn asti toimivaan hallitukseen. Ojaluoman varajäsenenä toimii Sinikka Koivumäki.

Seppo Pirttikoski jatkaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulun hallituksessa

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidetään 19.5.2021. Ilmajoen kunnalla on yksi paikka yhtiön hallituksessa. Kaudella 2019-21 hallituksen jäsenenä on ollut Seppo Pirttikoski.

Kuntavaalien siirrosta johtuen yhtiön omistajat esittävät, että nykyinen hallitus valitaan uudelleen seuraavalle kaudelle, kunnes kuntavaalituloksen ratkettua pidetään ylimääräinen yhtiökokous syksyllä 2021. Tuolloin nykyinen hallitus erotetaan ja osakkeenomistajien esittämistä henkilöistä valitaan uusi hallitus ja puheenjohtajisto.

Kunnanhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa nimeämään Seppo Pirttikosken syksyyn asti toimivaan hallitukseen.

Uusia varajäseniä vaalilautakuntiin

Arja Kanto on pyytänyt eroa Palonkylän äänestysalueen varajäsenen tehtävästä. Kunnanhallitus myönsi eron ja nimesi Kannon tilalle Aimo Saaren.

Myös Jouko Koski on pyytänyt eroa Munakan äänestysalueen varajäsenen tehtävästä. Kunnanhallitus myönsi eron ja nimesi Kosken tilalle Veikko Härmänmaan.

Kunnan vaalimainospaikkoja Keskustaan, Koskenkorvalle ja Ahonkylään

Kunta tarjoaa kuntavaaliehdokkaille mainospaikat kehikoista, jotka sijoitetaan Ilmajoen torille, Koskenkorvan Pankkitalon pihaan sekä Koulutien ja Ilmajoen Portin väliselle maa-alueelle. Ryhmiltä ja puolueilta tiedustellaan etukäteen, tullaanko mainospaikkoja hyödyntämään. Kehikkojen käytöstä ei peritä maksua.

Kunnanvaltuuston päätösten 22.3.2021 laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden valvonta

Kunnanhallitus päätti todeta kunnanvaltuuston 22.3.2021 tekemät päätökset pykälät 8-20 ja 22-23, laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että pykälästä 21 (tarkastuslautakunnan erottaminen) on tehty kunnallisvalitus.

Kaksi peruskoulun luokanopettajan virkaa auki

Kaksi peruskoulun luokanopettajaa on irtisanoutunut virastaan. Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja virat voidaan laittaa hakuun. Opettajien alkusijoituspaikat ovat Herralan koulu ja Ilomäen koulu.

Rengon vanha koulu halutaan myydä huutokaupalla

Rengon koulun vanha päärakennus Viljanmaantiellä Neirossa on tällä hetkellä tyhjillään. Rakennukseen on tehty haitta-ainekartoitus ja se on purkukunnossa.

Vaihtoehtoina harkittiin joko koulun jättämistä kylmilleen, rakennuksen purkua tai myymistä purkukuntoisena tontin mukana kiinnostuneille. Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen valtuustolle, että koulu myytäisiin huutokaupalla 4 708 neliön määräalan mukana.

Kauppa ei vaikuta toimintaan naapurirakennuksessa, jossa sijaitsevat nuorisotilat, Ilmajoki-opisto sekä kyläyhdistyksen ylläpitämä kuntosali.

Tiedoksi

Etelä-Pohjanmaan ELY:n työllisyyskatsauksen mukaan 31.3.2021 Ilmajoen työttömyysaste oli 7,1 prosenttia Etelä-Pohjanmaan keskiarvon ollessa 8,6 prosenttia.

Kokoukset ja viranhaltijapäätökset

  • perusturvalautakunta 22.4.2021
  • kasvatus- ja opetuslautakunta 27.4.2021
  • tekninen lautakunta 4.5.2021
  • hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätös § 3
  • JIK ky:n johtokunta 23.4.2021
  • JIK ky:n johtokunta 29.4.2021
  • Kurikan kaupungin tilaajalautakunta 28.4.2021
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 3.5.2021
  • Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 19.4.2021

 

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh. 044 419 1200