Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 10.8.2020

Kunnanhallituksen kokoustiedote 10.8.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on luettavissa esityslistat ja pöytäkirjat sivulta.
Kunnanhallitus on palannut kesätauolta ja kokoukset jatkuvat pääsääntöisesti joka toinen maanantai.

§ 182 JIK Ky:n alijäämän kattaminen
Päätös: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää 1.506.228 euron lisämäärärahan JIK ky:n alijäämän kattamiseen.

§ 183 JIK Ky:n talouden sopeutus
Päätös: Kunnanhallitus päätti hyväksyä tilaajalautakunnan esityksen siitä, että tilataan FCG Konsultointi Oy:ltä JIK ky:n talouden sopeutusta koskeva selvitys ja että kunnat maksavat laskutetut kustannukset JIK ky:n peruspääomien suhteessa tilaajalautakunnan tilaamien toimintojen osalta ja Kurikan kaupunki sosiaalipalvelujen osalta.

§ 184 Vuoden 2020 vuoden 2021 talousarvion laadintaohje
Vuoden 2021 talousarvion laadinnan lähtökohdat ovat: – Vuoden 2021 talousarvion määräraha- ja tuloarviokehysten perusteena on käytetty vuoden 2020 talousarviota. – Verotuloennusteet on laadittu Kuntaliiton veroennustekehikon perusteella. Veroprosentteihin ei ole tehty muutoksia. – Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laskelmien perusteella. – Oman toiminnan tulojen arvioidaan olevan likimain samalla tasolla kuin vuoden 2020 talousarviossa. – Henkilöstömenojen arvioidaan nousevan yhteensä 2,25 prosenttia verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. – Yleisen kustannustason nousussa on varauduttu kehyksessä 1,5 prosentin kasvuun. – JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän oman toiminnan menoihin esitettävästä määrärahasta päätetään elo-syyskuun aikana, kuten myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palveluihin esitettävästä määrärahasta päätetään elo-syyskuun aikana.

§ 185 Etelä-Pohjanmaan liiton uuden perussopimuksen hyväksyminen
Päätös: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen.

§ 186 Kunnan lausunto Ilmajoen Palvelutalosäätiön korkotukilainahakemukseen
Päätös: Ilmajoen kunta puoltaa korkotukilainahakemuksen hyväksymistä.

§ 187 Jätehuoltotarkastajan viran perustaminen
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi jätelautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi jätehuoltotarkastajan viran perustamista 1.10.2020 alkaen.

§ 188 Kahden toimen täyttölupa puhtauspalveluissa
Asia jätettiin pöydälle ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa.

§ 189 Sosiaalijohtajan virkavapaus
Ilmajoen kunnan sosiaalijohtaja Tytti Luoto on valittu EteläPohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen hankevalmistelijaksi ajalle 1.9.2020-31.12.2022. Luoto on pyytänyt, että hänelle myönnetään palkaton harkinnanvarainen virkavapaus Ilmajoen kunnan sosiaalijohtajan virasta ajalle 1.9.2020-31.12.2022.
Päätös: Hyväksyttiin.

§ 190 Täyttölupa vs. sosiaalijohtajan virkaan ja viran haettavaksi julistaminen
Päätös. Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvan vs. sosiaalijohtajan virkaan määräajaksi 1.9.2020-31.12.2022 ja julistaa viran haettavaksi 25.8.2020 klo 15.00 mennessä. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

§ 191 Ilmajoen Oppaat ry:n laina-anomus
Päätös: Kunnanhallitus päätti myöntää Ilmajoen Oppaat ry:lle 5 000 euron lainan, jonka eräpäivä on 29.12.2020. ELY-keskuksen ja Liiverin myöntämät tuet toimivat lainan vakuutena.

Tiedoksi: Kunnanvaltuuston syksyn kokouspäivät: maanantai 28.9. klo 18, maanantai 9.11. klo 18 sekä perjantai 18.12. klo 15 alkaen. Lisäksi pidetään talousarvioseminaari 2.10.2020.