Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 11.10.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 11.10.2021

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 11.10.2021 seuraavat asiat:

Uuden kunnanjohtajan etsintä käyntiin

Seppo Pirttikosken irtisanouduttua Ilmajoen kunnanjohtajan virka vapautuu 5.1.2022. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että uuden kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksena olisi virkaan soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto sekä perehtyminen kunnallishallintoon.

Lisäksi valtuustolle esitetään, että rekrytoinnissa käytetään apuna konsulttia ja valintaa valmistelemaan perustetaan ohjausryhmä, johon nimetään valtuuston puheenjohtajisto, kunnanhallitus ja johtoryhmä. Ohjausryhmä haastattelee kunnanjohtajaehdokkaan ja valinnan tekee valtuusto.

Kyrönjoen rantaan kaavoitetaan omakotitontteja

Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja teki kaavoituspäätöksen asemakaavan laatimiseksi Peuralan alueelle. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa omakotirakentaminen Kyrönjoen rannassa sijaitsevalla 2,2 hehtaarin alueella, jossa on viimeksi toiminut Peuralan eskari. Tila on jäänyt ilman käyttötarkoitusta, sillä esiopetusyksikkö siirtyy marraskuussa 2021 Herralan koulun läheisyyteen valmistuvaan rakennukseen.

Kaksi etsivää nuorisotyöntekijää vakinaistettiin

Etsivää nuorisotyötä on toteutettu Ilmajoella kymmenen vuoden ajan. Toiminnan tavoitteena on tukea alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella. Työ on lakisääteistä ja Aluehallintovirasto on avustanut kuntaa kahden henkilön palkkakustannuksissa 50 000-60 000 eurolla vuodessa.

Tähän saakka etsivät nuorisotyöntekijät ovat toimineet määräaikaisissa työsuhteissa vuoden pätkissä. Koska toiminta on vakiintunutta, ja tarve etsivälle nuorisotyölle on lisääntynyt koronapandemian ja oppivelvollisuuden pidentämisen myötä, hallitus päätti muuttaa kahden työhön sitoutuneen, pitkäaikaisen työntekijän Karoliina Ala-Luopan ja Anna Alvarin toimet toistaiseksi voimassa oleviksi.

Lastenhoitajan paikka auki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on irtisanoutunut. Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja paikka voidaan laittaa hakuun. Lastenhoitajan sijoituspaikka on Käpälämäen päiväkodin vuorohoito-osasto.

Kouluille ja päiväkodeille 77 000 euroa valtion erityisavustusta koronan vaikutusten tasaamiseen

Viime elokuussa opetus- ja kulttuuriministeriö julisti haettavaksi valtion erityisavustuksen, jolla kunnat voivat tasata koronan vaikutuksia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa vuosina 2021─2022. Ilmajoelle avustusta myönnettiin 77 000 euroa, jonka kunnanhallitus päätti ottaa vastaan. Kunnan omavastuuosuus on 4 100 euroa.

Avustuksen tavoitteena on varmistaa, että peruskoulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa pystytään poikkeusolojen jälkeen turvaamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edellytykset muun muassa tukitoimia lisäämällä.

Ilmajoki jatkaa Epanet-korkeakouluverkoston rahoittamista

Ilmajoki osallistuu Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoittamiseen 16 955 eurolla vuonna 2022. Alueen kunnilta kootulla rahoituksella mahdollistetaan professuuriverkoston hallinto.

Epanet-verkosto perustettiin tukemaan alueen yritystoimintaa, innovoimaan uutta ja paikkaamaan vajetta, joka syntyi, kun maakunnassa ei ole omaa yliopistoa. Ensimmäiset professuurit aloittivat vuonna 2000. Verkostossa toimii tällä hetkellä yli 20 professoria ja heillä jokaisella on noin 3-10 hengen tutkimusryhmä. Professorit hankkivat vuosittain 2-4 miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta Etelä-Pohjanmaan alueelle.

Vesihuoltolaitos antoi lausunnon Lakeuden Etapin ympäristölupaan – laskureklamaatio tiedoksi hallitukselle

Lakeuden Etappi Oy:n ympäristöluvan uusiminen on parhaillaan aluehallintoviranomaisen käsittelyssä. Sen mukaan Etapin tavoitteena on johtaa jätevedet myös jatkossa Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Vesihuoltolaitos on antanut lupaa varten lausunnon ja kunnanhallitus merkitsi sen tiedoksi.

Lisäksi hallitukselle saatettiin tiedoksi Lakeuden Etapille toimitettu lasku ja siitä tehty reklamaatio. Lasku koskee jätevesipuhdistamon toiminnan tehostamista, josta Lakeuden Etapin osuus on jätevesisopimuksen mukaisesti 19 614,22 euroa. Nykyinen voimassa oleva teollisuusjätevesisopimus velvoittaa Etappia osallistumaan puhdistamolla tehtäviin kaikkiin investointeihin aiheuttamisperiaatteella. Etapin näkemyksen mukaan korjaukset olisi pitänyt kustantaa jätevesimaksuilla tai ainakin investoinnista olisi pitänyt sopia etukäteen.

 

Reklamaation käsittelyä jatketaan sen jälkeen, kun kunnan ja Lakeuden Etapin välillä olevat sopimusneuvottelut on saatu päätökseen. Lakeuden Etappi Oy johtaa Laskunmäen alueella jätevedet kunnan viemäriin vuonna 2002 solmitun sopimuksen mukaisesti. Sopimus on jo pitkään vaatinut uudistamista ja asiaa on valmisteltu vuodesta 2018 lähtien. Sopimuksen lopullisesta sisällöstä ei ole tähän mennessä päästy yhteisymmärrykseen kunnan ja Lakeuden Etapin välillä.

Simo Ojaluomaa esitetään Lakeuden Etapin varapuheenjohtajaksi

Lakeuden Etappi Oy järjestää 14.10.2021 yhtiökokouksen, jossa yhtiölle valitaan uusi hallitus seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Kunnanhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa, että Simo Ojaluoma valitaan Ilmajoen kunnan edustajaksi ja samalla varapuheenjohtajaksi Lakeuden Etapin hallitukseen. Ojaluoman henkilökohtaiseksi varajäseneksi esitetään Kyösti Yli-Karjanmaata.

Tiedoksi

Lisätietoja kokoustiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde 044 419 1201