Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 11.4.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 11.4.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 11.4.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Ari-Pekka Laitalaisen johtajasopimus hyväksyttiin

Kunnanhallitus hyväksyi Ilmajoen kunnan ja Ari-Pekka Laitalaisen välisen kunnanjohtajasopimuksen. Virkasuhde on voimassa toistaiseksi 1.6.2022 alkaen. Koeaika on kuusi kuukautta ja kokonaispalkka on 9108,85 euroa kuussa.

Sopimuksen mukaan kunnanjohtaja johtaa ja valvoo hallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloutta ja toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa valmistelusta ja toimii esittelijänä kunnanhallitukselle. Lisäksi kunnanjohtaja edustaa kuntaa, vastaa sidosryhmäyhteistyöstä, edunvalvonnasta sekä elinvoiman edistämisestä. Kunnanjohtajan tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat valtuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto.

Tehtävän painopisteet perustuvat kuntastrategiaan sekä vuosittain sovittaviin tavoitteisiin. Puheenjohtajisto käy kunnanjohtajan kanssa vuosittain arviointikeskustelun, jonka yhteydessä arvioidaan mennyttä vuotta ja sovitaan tulevasta.

Neiron päiväkodin ja Jaakko Ilkan koulun lisätilojen vuokraamista jatketaan 2033 saakka

Ilmajoen kunta on vuokrannut Neiron päivähoidon tilat sekä Jaakko Ilkan koulun lisätilat Parmaco Oy:ltä. Kunnanhallitus päätti jatkaa tilojen vuokraamista 30.6.2033 asti.

Munakan koulu ja päiväkoti halutaan siirtää maalämpöön

Kunnanhallitus päätti, että Munakan koulun lämmitysjärjestelmä vaihdetaan öljystä maalämpöön kesän 2022 aikana. Valtiolta haetaan hankkeeseen 30 prosentin avustusta.

Lisäksi valtuustolle esitetään, että se myöntäisi 103 700 euron lisämäärärahan päiväkodin maalämpöä varten. Tällä hetkellä päiväkotia lämmitetään sähköllä, mutta rakennus on luvitettu maalämpökohteeksi.

Anni Peltola kaavasuunnittelijaksi ja Markku Koivusaari suunnittelijaksi

Ilmajoen kaavasuunnittelija on jäämässä eläkkeelle. Kunnanhallitus antoi toimeen täyttöluvan ja näin vahvistui teknisen lautakunnan päätös, jonka mukaan uudeksi kaavasuunnittelijaksi valitaan Anni Peltola. Peltola on aikaisemmin toiminut kunnassa kaavoitusassistenttina ja maanmittausinsinöörin sijaisena.

Täyttölupa myönnettiin myös Peltolalta vapautuvaan kaavoitusassistentin toimeen ja teknisen lautakunnan päätöksellä paikkaan valittiin Markku Koivusaari. Koivusaari on hoitanut tehtävää määräaikaisesti viime lokakuusta lähtien Peltolan sijaisena. Koska kaavoitusassistentin työnkuva on laajentunut kiinteistöpalvelujen puolelle, kaavoitusassistentin nimike muutettiin suunnittelijaksi.

Virastotalon toimiston vuokrasopimus voimassa toistaiseksi

Kunta on vuokrannut usean vuoden ajan Virastotalon toisesta kerroksesta 45 neliön toimistotilaa Kiilto Kuva Valokuvauspalvelulle. Vuokralaisen vakiintuneen toiminnan vuoksi kunnanhallitus muutti vuokrasopimuksen toistaiseksi voimassaolevaksi.

Vahingonkorvausvaatimukselle ei perusteita

Edellinen valtuusto päätti reilu vuosi sitten kokouksessaan erottaa tarkastuslautakunnan. Päätös oli kuitenkin lainvastainen, ja tästä syystä valtuusto päätyi kumoamaan erottamispäätöksen.

Nyt laittomasti erotetun tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on esittänyt kunnalle vahingonkorvausvaatimuksen. Perusteluissa todetaan, että taloudellista vahinkoa olisi syntynyt menetettyjen kokouspalkkioiden muodossa yhteensä 1 350 euroa. Kunnanhallitus toteaa, että vahingonkorvausvaatimukselle ei ole perusteita. Päätös syntyi äänin 9-2.

Tiedoksi

  • Kurikan kaupungin tilaajalautakunnan 23.3.2022 pöytäkirja
  • Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen 28.3.2022 pöytäkirja
  • Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan 6.4.2022 pöytäkirja
  • Teknisen lautakunnan 5.4.2022 pöytäkirja
  • kunnanjohtajan viranhaltijapäätös § 10