Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 11.4.2023

Kunnanhallituksen kokoustiedote 11.4.2023

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 11.4.2023 käsitellyt seuraavat asiat:

Koskenkorvan uuden koulun sijainniksi esitetään S-Marketin viereistä peltoa

Hallitus punnitsi neljää eri vaihtoehtoa uuden Koskenkorvan koulun sijainniksi. Päätöksen tueksi jokaiselle alueelle teetettiin pohjatutkimukset sekä rakennettavuusselvitykset. Lisäksi koulurakennuksen sijoittumista tutkittiin laatimalla asemapiirrosluonnokset eri vaihtoehdoista.

Hallituksen mielestä vaihtoehdoista parhaiten tarpeisiin sopii Ilmajoentien, Vanhatien ja Koskitien rajaama alue, ja sitä esitetään valtuustolle koulun rakennuspaikaksi. Noin 3,2 hehtaarin alue sijoittuu S-Marketin viereiselle pellolle.

Puoltavana seikkana hallitus piti paikan keskeistä sijaintia hyvien liikenneyhteyksien varrella. Valtatie kolmosen alikulun kautta kulkee turvallinen yhteys urheilukentälle ja pesäpallostadionille. Tontti on myös tasainen, riittävän suuri ja kokonaan kunnan omistuksessa.

Koskenkorvan uusi koulu yhdistäisi neljä koulua

Sijaintikysymyksen lisäksi hallitus teki valtuustolle esityksen Koskenkorvan uuden koulun koosta. Hallituksen esityksessä uudessa koulussa toimisi luokat ykkösestä kutoseen ja rinnakkaisluokkia olisi kaksi. Uusi koulu yhdistäisi neljä koulua, ja sinne siirtyisi Västilän, Koskenkorvan, Ilomäen ja Nopankylän oppilaat. Läntiseltä alueelta Luoman koulua ei kuitenkaan huomioitaisi uuden koulun suunnittelussa. Koulun yhteyteen rakennettaisiin esikoulu sekä nuorisotilat.

Uuden koulun suunnittelu päätettiin aloittaa jo kesäkuussa 2020. Tuon jälkeen sisäilmaongelmat ovat kasvaneet useassa koulussa Läntisellä alueella. Tällä hetkellä Västilän ja Koskenkorvan puukoulun oppilaat opiskelevat väistötiloissa. Lisäksi Ilomäen koulun oppilaat joutuvat siirtymään ensi lukukauden alusta väistöön.

Läntisen alueen koulujen mittavan korjaus- ja investointivelan lisäksi myös oppilasmäärän lasku ja palvelutarve vaativat ratkaisuja, jotta ne voidaan sovittaa taloudelliseen yhtälöön. Oppilaita ja huoltajia on kuultu asiassa. Valtuusto kokoontuu käsittelemään asiaa tulevana maanantaina 17.4.

Viime vuoden tulos 2,2 miljoonaa euroa tappiolla

Kunnan viime vuoden tilinpäätös on 2,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Edes 1,6 miljoonalla eurolla viime vuodesta kasvaneet verotulot eivät onnistuneet kääntämään tulosta voitolle. Eniten tulosta painoi miinukselle kasvaneet terveysmenot, sillä JIKin budjetti ylittyi 3,7 miljoonalla eurolla.

Myös perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen menoissa oli isot ylitykset. Niitä selittävät ennakoimattoman suuren palkkamenot. Muun muassa korona on lisännyt sairaspoissaolojen määrää, mikä on puolestaan kasvattanut sijaistarpeita.

Haastavasta taloustilanteesta johtuen hallitus päätti, että kunnassa valmistellaan toimintasuunnitelma talouden tehostamistoimenpiteistä. Tarkastelun alla on koko kuntaorganisaatio. Laadittu toimenpidesuunnitelma esitellään kunnanhallitukselle seuraavassa kokouksessa. Tilinpäätös puolestaan etenee vielä valtuuston käsittelyyn.

Henkilöstökertomus hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi vuoden 2022 henkilöstökertomuksen. Vuosittain laadittava kertomus antaa johdolle ja päättäjille kokonaiskuvan henkilöstön nykytilasta ja kehityssuunnasta. Raportti viedään valtuustolle tiedoksi.

Jaakko Ilkan kouluun uusi tuntiopettajan virka

Hallitus myönsi täyttöluvan peruskoulun ruotsin ja englannin kielen päätoimisen tuntiopettajan virkaan 1.8.2023 alkaen. Tähän saakka tuntiopettaja on palkattu lukuvuodeksi kerrallaan. Tarve on kuitenkin pysyvä, joten paikka haluttiin vakinaistaa.

Varhaiskasvatuksen opettajan paikka auki

Varhaiskasvatuksen opettaja eläköityy. Hallitus myönsi toimeen täyttöluvan ja paikka voidaan laittaa hakuun.

Opetuspäällikön valinta pöydälle

Ilmajoen kuntaan on perustettu opetuspäällikön virka. Virka on uusi ja sitä haki yhteensä 12 kiinnostunutta. Hallitus jätti valinnan pöydälle.

Frisbeegolf-radalle kymmenen vuoden vuokrasopimus

Hallitus päätti vuokrata Lakeus Disc Golfille seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi maata frisbeegolf-rataa varten Ahonkylän Käpälämäestä. Uuden tonttialueen vuoksi nykyiseen rataan tulee muutoksia. Samalla yhdistys hakee radan uudistamiseen hankerahoitusta, ja myös tästä syystä sopimusta tuli päivittää.

Vuokrasopimukset koulujen terveydenhoitajien tiloista

Hallitus hyväksyi vuokrasopimukset, joilla se vuokraa Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialueelle koulujen terveydenhoitajien käytössä olevat tilat. Tiloista peritään jatkossa vuokraa, koska vuoden alusta koulujen terveydenhoitajat ovat siirtyneet kunnalta hyvinvointialueen palkkalistoille.

Saurunmetsän asemakaavaehdotus nähtäville

Saurunmetsän asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville. Kaavoituksella on tarkoitus laajentaa kunnan tonttitarjonta Oksimäessä Pappilantien itäpuolelle. Kulku uudella asuntoalueelle tulisi Parvintien kautta. Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

Tuulimyllyjä ei haluta kolmea kilometriä lähemmäs kuntarajaa

Kunnanhallitus antoi lausunnon Seinäjoelle kaavaillun Ooperin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnossa todetaan, että Ilmajoen kunta vastustaa alueelle sijoitettavia tuulivoimaloita kolmen kilometrin etäisyydellä kuntarajasta. Voimaloiden asettaminen hanke-alueen eteläosiin turmelee alueen luonto- ja kulttuuriarvoja. Myös uusia voimalinjoja vastustetaan. Voimajohtoreitit muun muassa pirstovat kansallisesti arvokasta ja ainutlaatuista peltomaisemaa sekä haittaavat elinkeinon harjoittamista. Tästä syystä sähkönsiirto tulisi sijoittaa voimassa olemassa oleville reiteille.

Tiedoksi

  • henkilöstöjaoston pöytäkirja 27.3.2023
  • Ilmajoen Vuokratalot oy:n hallituksen pöytäkirja nro 01/2023

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200