Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 11.9.2023

Kunnanhallituksen kokoustiedote 11.9.2023

Kunnanhallituksen kokous on juuri päättynyt. Hallitus käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat

Nuorisovaltuuston kokoonpano 2023-24

Hallitus vahvisti Ilmajoen nuorisovaltuuston kokoonpanon kaudelle 2023-24. Nuorisovaltuusto tuo nuorten äänen kuuluviin, ottaa kantaa kunnan ajankohtaisiin asioihin sekä tekee aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuuston varsinaisia jäseniä ovat Eveliina Salovaara, Essi Hannuksela, Samuel Hannuksela, Meri Rauhalaakso, Netta Nisula, Eedit Ojala, Laura Niemi, Daniel Alatalo sekä Alessa Sivula. Kouluista vielä Jaakko Ilkka, Etelä-Pohjanmaan opisto, Sedu Ilmajoentie sekä Sedu Rengonharju tulevat nimeämään omat edustajansa valtuustoon.

Lausunto Seinäjoen seudun vesihuollon alueellisesta yleissuunnitelmasta

Hallitus antoi lausunnon Seinäjoen seudun vesihuollon alueellisesta yleissuunnitelmasta puoltaen kaikkia hanke-ehdotuksia. Ilmajoen kunnan kannalta suunnitelman merkittävin kehittämishanke koskee Ilmajoen jätevedenpuhdistamoa, joka on saneerauksen tarpeessa.

Mikäli suunnitelmassa mainittu hanke toteutuu, tulevaisuudessa Ilmajoen jätevedet voitaisiin johtaa uutta siirtoviemäriä pitkin suoraan Seinäjoen puhdistamolle. Viemärin kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa ja se rakennettaisiin vuosina 2028-2031. Siirtoviemärin vaihtoehtona on Ilmajoen jätevedenpuhdistamon saneeraus tai yhteistyö esimerkiksi Kurikan kaupungin kanssa.

Tuomikylän vanha koulu myytiin

Hallitus myi Tuomikylän vanhan koulun nettihuutokaupassa korkeimman tarjouksen tehneelle 25 040 euron hintaan. Purkukuntoiset rakennukset sijaitsevan 6 000 neliön tontilla.

Kauppakirja Niittytien kiinteistöstä hyväksyttiin

Edellisessä kokouksessa hallitus päätti myydä Niittytien kiinteistön huutokaupassa korkeimman tarjouksen tehneelle 4 180 eurolla. Nyt hallitus hyväksyi kohteen kauppakirjan. Sen mukaan rakennukset on purettava ostajan toimesta.

Lastenhoitajan paikka auki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan paikka on vapautunut. Hallitus myönsi toimeen täyttöluvan ja paikka voidaan laittaa hakuun.

Lausunto Taaborinvuoren tuulivoimahankkeesta

Ilmajoen kunta antoi lausunnon Taaborinvuoren-Miiluhaudanmäen-Jokiperän tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta sekä osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lausunnossa todetaan, että Ilmajoki vastustaa alle kolme kilometriä kuntarajasta sekä asutuksesta sijoitettavia voimaloita. Yksi puiston toteutusvaihtoehdoista ei noudattaisi tätä suojarajaa.

Myös uusia voimalinjoja vastustetaan. Voimajohtoreitit muun muassa pirstovat kansallisesti arvokasta peltomaisemaa sekä haittaavat elinkeinon harjoittamista. Tästä syystä sähkönsiirto tulisi sijoittaa voimassa oleville reiteille ja käyttää joko olemassa olevia tai haruksettomia peltopylväitä.