Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 12.4.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 12.4.2021

Hallitus käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat:

Ilmajoki-seura ryhtyy kunnostamaan Santavuoren näköalatornia

Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja vuokraa Ilmajoki-seuralle Santavuoren näköalatornin alueen kolmeksikymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Seuran tarkoituksena on kunnostaa huonokuntoinen torni, joka on tällä hetkellä käyttökiellossa.

Kerrostalo purkuun Koskenkorvalla

Kunnanhallitus puolsi Ilmajoen Vuokratalojen esitystä päättäen purkaa vuonna 1983 rakennetun kerrostalon Koskenkorvalta osoitteesta Viertolantie 2, mikäli purkukustannuksiin saadaan avustusta. Kiinteistö on tehnyt tappiota vuosittain, ja sen käyttöaste on tipahtunut viidessä vuodessa 70 prosentista 45 prosenttiin.

Kohteesta on lainaa jäljellä 12 000 euroa. Purkamisen kustannusarvio on 110 000 euroa. Purkuun ryhdytään loppuvuodesta 2021, mikäli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta saadaan purkuavustus. Nykyisille asukkaille tarjotaan muita asuntoja Ilmajoen Vuokrataloilta. Ilmajoen Vuokratalot Oy on Ilmajoen kunnan omistama yhtiö, joka vuokraa 376 asuntoa eri puolilla kuntaa.

Ilmajoen kunnan vuoden 2020 tilinpäätös on 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Ilmajoen kunnan vuoden 2020 tulos on 2 299 006 euroa ylijäämäinen. Myönteinen tulos selittyy muun muassa sillä, että kunnan käyttötalouden kokonaismenot ja henkilöstömenot alittuivat. Myös verotuloja ja valtionosuuksia kertyi ennakoitua enemmän. Merkittävimmät ylitykset aiheutuivat JIKin toiminnasta ja erikoissairaanhoidosta.

Sivistysosastolle esitetään 175 000 euron lisämäärärahaa

Kunnanhallitus yhtyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esitykseen ja esittää edelleen valtuustolle yhteensä 175 000 euron lisäystä sivistysosaston talousarvioon. Summasta opettajien palkkoihin varataan 67 000 euroa, opinto-ohjauksen palkkakuluihin 15 000 euroa, ohjaajien palkkoihin 18 00 euroa sekä toisen asteen maksuttomuudesta aiheutuviin kuluihin 75 000 euroa.

Tarve lisärahalle johtuu maan hallituksen päätöksestä nostaa oppivelvollisuusikä 18-vuoteen, mikä puolestaan aiheuttaa kunnalle uusia velvoitteita Jaakko Ilkan koulun opintojen ohjaukseen. Kustannuksia aiheuttaa myös oppilasmäärien kasvu lukuvuonna 2021-22 sekä toisen asteen tutkinnon muuttuminen maksuttomaksi, jonka myötä ensimmäisen vuosiluokan lukiolaisille on hankittava tietokone, oppikirjat sekä muuta opiskelumateriaalia.

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän virka auki

Ilmajoen kunnan aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä on irtisanoutunut virastaan. Kunnanhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan esityksen ja virka voidaan laittaa hakuun. Valitulla tulee olla sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Ilmajoella aikuissosiaalityössä työskentelee yksi sosiaalityöntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat asiakkaan palvelutarpeen arviointi, asumisen ja asunnottomuuden haasteet, köyhyyden ja toimeentulon ongelmat, päihde- ja mielenterveysongelmat, syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden vahvistaminen, työttömyyden seurausten selvittäminen sekä arjen hallinnan haasteissa tukeminen.

Kaksi kokin paikkaa auki

Sekä terveyskeskuskeittiö Tillariinan että palvelukeskus Kotokartanon kokit ovat eläköitymässä. Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan molempien keittiöiden kokin toimeen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakuntaan sekä tekniseen lautakuntaan valitaan uudet jäsenet Esa Niemistön tilalle

Esa Niemistö on valittu tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi. Tästä johtuen hän pyytää eroa kasvatus-ja opetuslautakunnan jäsenen sekä teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävistä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ero myönnetään.

Mikäli valtuusto myöntää eron, valitsee se uuden jäsenen Esa Niemistön tilalle kasvatus- ja opetuslautakuntaan sekä varajäsenen tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee uuden jäsenen Marjut Huhtakankaan tilalle keskusvaalilautakuntaan

Keskusvaalilautakunnan jäsen Marjut Huhtakangas on asettunut ehdokkaaksi vuoden 2021 kuntavaaleissa. Vaalilain mukaan ehdokas ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn.

Tästä syystä hallitus esittää valtuustolle, että Huhtakankaalle myönnetään ero ja uusi jäsen valitaan keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Regina Ollilaa, Elina Majapuroa ja Johanna Koivuniemeä esitetään väliaikaiseen valmistelutoimikuntaan

Kunnanhallitus esittää Etelä-Pohjanmaan liitolle väliaikaisen valmistelutoimikunnan jäseniksi JIK ky:n johtaja Regina Ollilaa (yleishallinto), Seinäjoen kaupunginsairaalaan ylilääkäri Elina Majapuroa (terveydenhuollon palvelut) sekä JIK ky:n ikääntyneiden palvelujohtaja Johanna Koivuniemeä (sosiaalihuollon palvelut). Jäsenehdotuksia käydään läpi 22.4. kunnanjohtajafoorumissa.

Lisäksi päätettiin, että valmistelutoimikunnan taustaorganisaatioksi esitetään ensisijaisesti maakuntaliittoa. Mikäli toimikunta perustetaan, se vastaa maakunta- ja soteuudistuksen valmistelusta.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet valittiin

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Ilmajoella äänestysalueita on yksitoista, ja ennen vaaleja jokaiselle alueelle valitaan oma vaalilautakunta sekä vaalitoimikunta. Nimilistat julkaistaan kunnanhallituksen pöytäkirjan yhteydessä kunnan nettisivuilla.

Tiedoksi

Etelä-Pohjanmaan ELY:n työllisyyskatsauksen mukaan 28.2.2021 Ilmajoen työttömyysaste oli 7 prosenttia Etelä-Pohjanmaan keskiarvon ollessa 8,9 prosenttia.

Pöytäkirjat tiedoksi

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh. 044 419 1200