Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 12.9.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 12.9.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 12.9.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Maakauppoja Käpälämäessä

Kunnanhallitus hyväksyi kolme kauppaa, joilla ostetaan yhteensä 13,7 hehtaaria maata Ahonkylän Käpälämäestä. Kaksi isompaa kauppaa mahdollistaa asemakaava-alueen laajenemisen. Kolmannen kaupan ansiosta saadaan rakennettua meluvalli Tuomiahon koulun yhteyteen.

Kolmen kaupan yhteissumma on 324 015 euroa. Kunnan maahankintoihin on budjetoitu vuosittain 350 000 euroa.

Valtiolta avustusta varhaiskasvatuksen kehittämiseen, koululaisten digitaitojen parantamiseen sekä maahamuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen

Hallitus vastaanotti valtiolta erityisavustusta kolmeen hankkeeseen. Valtiolta saadulla 30 336 euron summalla kehitetään toiminnan laatua, arviointia sekä johtamista Ilmajoen varhaiskasvatuksessa. Kunnan omavastuuosuus hankkeeseen on 7 584 euroa.

Toinen avustus käytetään esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaitojen parantamiseen. Hankeen budjetti on 112 375 euroa, josta kunnan omavastuuosuus on 22 475 euroa. Projektia vetämään palkataan määräaikainen työntekijä ajalle 1.10.2022-31.12.2023.

Kolmas erityisavustus on 96 300 euroa, jolla tuetaan Ilmajoen maahanmuuttotaustaisia oppilaita. Kunnan omavastuuosuus on 10 700 euroa. Hankkeeseen palkataan määräaikainen työntekijä ajalle 1.11.2022-31.7.2024. Päätös syntyi äänin 9-2.

Kolme kokkia ja yksi ruokapalvelutyöntekijä vakinaistettiin

Hyvinvointialue on toivonut kolmen määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän kokin ja yhden ruokapalvelutyöntekijän vakinaistamista. Henkilöt ovat tällä hetkellä Ilmajoen kunnan palveluksessa, mutta he siirtyvät ensi vuoden alusta hyvinvointialueen palkkalistoille. Vakinaistamisella pyritään turvaamaan terveyskeskuskeittiö Tillariinan toiminnan jatkuvuus. Koska määräaikaisuuksille ei löytynyt myöskään enää perustetta, hallitus päätti vakinaistaa kokit Niina Alapeltolan, Katja Koivuniemen ja Arja Koivulahden sekä ruokapalvelutyöntekijä Eija Franssilan.

Lähihoitajan paikka auki

Onnenkodin vakituinen lähihoitaja on hoitovapaalla 1.10.2022-31.3.2024. Hallitus myönsi sijaisen palkkaamiseen täyttämisluvan ja paikka voidaan laittaa hakuun.

Varhaiskasvatuksen opettajan paikka auki

Varhaiskasvatuksen opettaja on irtisanoutunut. Hallitus myönsi toimeen täyttämisluvan ja paikka voidaan laittaa hakuun. Opettajan alkusijoituspaikka on Ahonkylän eskari.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan paikka auki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on irtisanoutunut. Hallitus myönsi toimeen täyttämisluvan ja paikka voidaan laittaa hakuun. Lastenhoitajan alkusijoituspaikka on Käpälämäen päiväkoti.

Oppilaanohjauksen lehtorin paikka auki

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori jää eläkkeelle ensi vuoden alusta. Hallitus myönsi virkaan täyttämisluvan ja paikka voidaan laittaa hakuun. Ohjattaviin kuuluu Jaakko Ilkan yläkoulun oppilaat.

Kirjanpitäjän nimikkeen muutos pääkirjanpitäjäksi

Keväällä 2021 Ilmajoen kunnan kirjanpitäjälle siirrettiin kokeiluluontoisesti kunnan konserniyhtiöiden eli Ilmajoen Vuokratalojen, Ilmajoen Yritystilojen sekä Ilmajoen Palvelutalosäätiön kirjanpito. Järjestely on osoittautunut toimivaksi. Työnkuvan laajentumisen takia hallitus päätti muuttaa kirjanpitäjän nimikkeen pääkirjanpitäjäksi.

Entinen Västikoti vuokrataan seurakunnalle

Hallitus päätti vuokrata tyhjillään olevan, entisen Västikodin Koskenkorvalla Ilmajoen seurakunnan kerhotoiminnan käyttöön. Vuokran määräksi on sovittu 600 euroa kuukaudessa.

Kaksi kaavoituspäätöstä Keskustaan

Hallitus teki kaksi uutta kaavoituspäätöstä Keskustan alueelle. Ensimmäisellä päätöksellä mahdollistetaan Toukotiellä tarpeettoman leveän katualueen kavennus. Toisella päätöksellä Jaakonkuja 13 muutetaan asuin- ja pientalojen korttelialueeksi, jolla on mahdollista toteuttaa palvelutoimintaa. Kunnan omistamalla tontilla sijaitsee muun muassa entinen Jaakonkujan päiväkoti.

Sosiaalityöntekijän asiakasmäärän on oltava lastensuojelulain mukainen

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Valviran ja aluehallintoviraston ohjeen, jonka mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärä on oltava lastensuojelulain mukainen.

Kunnanvaltuuston päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden valvonta

Kuntalain mukaan hallituksen tehtävänä on valvoa kunnanvaltuuston päätösten laillisuutta. Hallitus totesi valtuuston 16.5.2022 tekemät päätökset pykälät 26-37 sekä 13.6.2022 tekemät päätökset pykälät 38-55 laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Tiedoksi

  • pöytäkirja perusturvalautakunta 24.8.2022
  • pöytäkirja kasvatus- ja opetuslautakunta 30.8.2022
  • hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätös § 2
  • vs. yritysasiamiehen viranhaltijapäätös § 5
  • Ilomäen koulun tutkimusseloste
  • pöytäkirja JIK ky:n johtokunta 26.8.2022
  • pöytäkirja Etelä-Pohjanmaan Maakuntahallitus 22.8.2022
  • pöytäkirja Kurikan kaupungin tilaajalautakunta 30.8.2022
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymän talousluvut tammi-kesäkuu 2022

 

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200