Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 13.2.2023

Kunnanhallituksen kokoustiedote 13.2.2023

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 13.2.2023 käsitellyt seuraavat asiat:

Koskenkorvan uuden koulun sijainnista ei vielä esitystä

Hallitus punnitsi neljää eri vaihtoehtoa Koskenkorvan koulun uudeksi sijainniksi. Asia palautettiin jatkovalmisteluun lisäselvityksiä varten.

Ilmajoen kuntaan haetaan opetuspäällikköä sekä Jaakko Ilkan koulun rehtoria

Ilmajoen kunnassa on avautumassa kaksi merkittävää virkaa, joista opetuspäällikön tehtävä on kokonaan uusi. Opetuspäällikkö vastaa jatkossa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tulosalueesta kunnassa. Hän toimii esihenkilönä rehtoreille sekä koulunjohtajille ja koordinoi osaltaan erityisopettajien työtä.

Lisäksi Jaakko Ilkan koululle haetaan uutta rehtoria. Jaakko Ilkka on Ilmajoen ainut yläkoulu, ja siellä opiskelee yli 500 koululaista.

Sekä opetuspäällikön että rehtorin paikat on tarkoitus täyttää ensi lukuvuoden alusta.

Lasipajantien nimimuutos uudelleen valtuustoon

Yksityishenkilö on lähestynyt kuntaa ja esittänyt tien nimen muuttamista Koskenkorvalla. Esitystä perustellaan pitkään jatkuneella yritystoiminnalla. Nimimuutosta on puitu aika ajoin 12 vuoden aikana kunnan eri toimielimissä.

Edellisen kerran asia oli valtuuston käsittelyssä viime joulukuussa, mutta asia jätettiin pöydälle. Valtuusto halusi varmistaa ennen päätöstä, että naapureiden kuuleminen nimimuutosasiassa on hoidettu riittävän laajasti.

Nyt muutoksesta on tehty lisäkuuleminen alueella toimivan vuokralaisen osalta, ja hallitus esittää valtuustolle Lasipajantien nimen muuttamista osittain muotoon Lännentie. Muutoksen ehtona on, että Lasipajantie osoitetaan lisäkyltillä kolmostien varrelta.

Lisäksi hallitus päätti keskeyttää alueella vuodesta 2013 vireillä olleen asemakaavaprosessin. Kaavamuutoksen hakija on perunut hakemuksen, joten kaavaprosessi päättyy.

TT-Botnian osakkeet halutaan jakaa Ilmajoen ja Kurikan kesken

JIK ky omistaa työterveyspalveluita tuottavan TT-Botnia Oy:n osakkeita. Koska uuden hyvinvointialueen myötä JIKin toiminta päätyy, sen omistuksessa olevat osakkeet jaetaan omistajakuntien kesken.

Tästä syystä hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin välisen sopimuksen, jolla sovitaan TT-Botnian osakkeiden jakamisesta.

Ilmajoen Nuorisoseuralle 4 000 euron avustus

Kunnanhallitus myönsi edellisessä kokouksessa avustuksia paikallisille yhteisöille. Ilmajoen Nuorisoseuran avustushakemus jäi kuitenkin epähuomiossa käsittelemättä. Hallitus myönsi seuralle 4 000 euron avustuksen tämän vuoden toimintaan.

Suunnistustapahtumalle 4 300 euron avustus

Santavuorella järjestetään kansainvälinen suunnistustapahtuma toukokuussa 2024. Tapahtumaan odotetaan 1 500 osallistujaa. Hallitus myönsi tapahtuman järjestäjä Rasti-Kurikalle 4 300 euron avustuksen suunnistuskartan laatimiseen. Kartta jää tapahtuman jälkeen Ilmajoen kunnan käyttöön.

Kunta hankkii Koskenkorvan pesäpallostadionille oman sähköliittymän

Koskenkorvan Urheilijoiden kanssa on sovittu, että kunta toimittaa sähkön pesäpallostadionille yleisurheilukentän pääkeskukselta. Otteluiden sähkönkulutus on kuitenkin kasvanut, joten keskuksen nykyinen kapasiteetti ei riitä.

Tästä syystä hallitus päätti hankkia Koskenkorvan pesäpallostadionille oman sähköliittymän, jonka arvo on 7 000 euroa. Liittymään asennetaan 20 000 kilowattitunnin kulukatto. Koskenkorvan Urheilijat vastaavat kulukaton ylimenevistä kustannuksista.

Kunnan kesätyöpaikat hakuun 23.2.

Kunnan kesätyöpaikkoja ei ole aikaisempina vuosina riittänyt kaikille halukkaille. Tästä syystä ensi kesänä kunta haluaa työllistää yhä useamman ilmajokisen nuoren lyhentämällä työssäolojaksoa kahteen viikkoon. Näin saadaan tarjottua kesäharjoittelupaikkoja 40 koululaisille. Harjoittelusta maksetaan 390 euron korvaus.

Lisäksi yli 18-vuotiaille nuorille tarjotaan kesätöitä kuukauden mittaisissa jaksoissa kesäkuussa ja heinäkuussa. Kuntaan palkataan neljäksi viikoksi muun muassa kesäsomettaja. Lisäksi paikkoja on tarjolla varhaiskasvatuksessa, kunnallistekniikassa, kiinteistöpalveluissa ja puhtauspalveluissa.

Sekä kahden viikon kesäharjoittelupaikat että kuukauden pituiset, yli 18-vuotiaille tarkoitetut kesätyöpaikat laitetaan hakuun 23.2. Yhteensä nuorten työllistämiseen on varattu rahaa 25 000 euroa.

Kokouspalkkioihin esitetään korotuksia

Hallitus esittää valtuustolle korotuksia kokouspalkkioihin. Nykyiset palkkiot ovat matalat naapurikuntiin verrattuna. Mikäli muutos menee läpi valtuustossa, hallituksen ja valtuuston palkkiot nousisivat 80 eurosta 110 euroon, lautakunnan palkkiot 60 eurosta 80 euroon ja johtokuntien, nuorisovaltuuston sekä vammais- ja ikäihmisten neuvoston palkkiot 40 eurosta 60 euroon.

Valtuustolle valitaan uusi puheenjohtaja ehkä jo ensi maanantaina

Valtuuston puheenjohtaja Harri Koskelan siirtyminen perussuomalaisista kokoomuksen riveihin on käynnistämässä henkilömuutosten suman kunnan päätöselimissä. Neuvottelujen tuloksena luottamushenkilöpaikat ovat osittain menossa uuteen jakoon.

Tästä syystä hallitus esittää valtuustolle eron myöntämistä puheenjohtaja Koskelan lisäksi Helena Rahkolalle ympäristölautakunnan varajäsenyydestä, Johanna Reinilälle kunnanhallituksen jäsenyydestä, Ahti Rannolle valtuuston varapuheenjohtajuudesta sekä Marika Valkealalle ympäristölautakunnan jäsenyydestä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta.

Mikäli valtuusto myöntää erot, valitaan uudet jäsenet eronneiden tilalle valtuuston kokouksessa ensi maanantaina. Hallitus esittää valtuustolle, että samalla suoritettaisiin myös valtuuston puheenjohtajan vaali.

Kunta myy huutokaupalla palan peltoa Koskenkorvalta

Ilmajoen kunta myy huutokaupalla vajaan 4 000 neliön peltopalstan Koskenkorvalta. Hallitus asetti tilan minimimyyntihinnaksi 3 108 euroa. Myyntiprosessi lähti käyntiin, kun yksityinen henkilö ilmoitti ostohalukkuudesta, eikä kunnalla ole kohteeseen pitkän aikavälin suunnitelmia.

Luonnos maapoliittista ohjelmasta valmis

Viranhaltijat ovat valmistelleet kunnalle maapoliittista ohjelmaa. Ohjelmaluonnos vietiin hallitukselle tiedoksi. Ohjelma on tarkoitus hyväksyä valtuustossa vielä tämän vuoden aikana, ja se tulee ohjaamaan kunnan maankäyttöä vuosina 2023-2030.

Opettajien virkoihin täyttölupia

Kolme erityisopettajan paikkaa vapautuu 1.8. alkaen. Hallitus myönsi täyttöluvat Neiron ja Herralan koulujen erityisopettajien virkoihin sekä Jaakko Ilkan koulun erityisluokanopettajan virkaan.

Myös äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin paikka vapautuu 1.8. alkaen. Tähänkin virkaan hallitus myönsi täyttöluvan.

Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että Jaakko Ilkan yläkouluun perustettaisiin uusi matematiikan ja fysiikan lehtorin virka 1.8. alkaen.

Ilmajoki-hallin laitosmiehen paikka auki

Ilmajoki-hallin laitosmies on irtisanoutunut. Hallitus myönsi täyttöluvan osa-aikaisen laitosmiehen toimeen.

Hallitus aloitti vaalilautakuntien nimeämisen

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ilmajoen yksitoista äänestysaluetta ovat Västilä, Nopankylä, Huissi, Peurala, Kunnallistalo, Peltoniemi, Palonkylä, Munakka, Tuomikylä, Neiro ja Koskenkorva. Hallitus aloitti vaalilautakuntien nimeämisen ja jatkaa työtä seuraavassa kokouksessa.

Kuntaan tarvitaan uusi tiedonhallintajärjestelmä

Hallitus merkitsi Kuntien Tiera Oy:n osakkeita 2 480 eurolla. Osakkuudella mahdollistetaan nykyaikaisen tiedonhallintajärjestelmän hankinta rakennusvalvonnan, kaavoituksen sekä ympäristövalvonnan käyttöön. Hankinta on tehtävä, jotta kunta voi hoitaa tiedonkäsittelyyn liittyviä lakisääteisiä tehtäviä nykyisen järjestelmän vanhentuessa.

Asemakaavamuutokset käyntiin Havuselantiellä ja Luomanrannassa

Hallitus laittoi käyntiin kaksi asemakaavamuutosta. Havuselantien muutoksella pyritään mahdollistamaan aurinkovoimalan rakentaminen Koskenkorvalle. Aurinkovoimala tulisi tuottamaan sähköä Koskenkorvan rehutehtaiden tarpeisiin. Mikäli kaavamuutos toteutuu, kunnan on tarkoitus myydä Itikka-konserniin kuuluvalle Pähkinäkasa Oy:lle noin kolme hehtaaria maata aurinkovoimalaa varten 1,5 euron neliöhinnalla. Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaupan esisopimuksen.

Toinen kaavamuutos käynnistettiin yksityisen maanomistajan toiveesta Luomanrannan alueella, Nikkolantien ja Arontien risteyksessä. Muutos koskee yhtä korttelia, ja se mahdollistaisi kaksikerroksisen omakotitalon, paritalon tai rivitalon rakentaminen alueelle.

Kunta veloittaa asemakaavan muuttamisesta korvauksen molemmilta hakijoilta.

Konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi konserni- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Lausunto maakuntakaavasta

Hallitus antoi lausunnon Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaluonnoksesta 2050.

 

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200