Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 13.9.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 13.9.2021

Ilmajoen uusi kunnanhallitus kokoontui tänään ensimmäistä kertaa. Hallitus käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat:

Kouluille yli 170 000 euroa valtionavustusta neljään eri hankkeeseen

Ilmajoen kunta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta yhteensä 153 000 euroa kolmeen hankkeeseen. Avustusten ansiosta kouluilla voidaan tehdä hankintoja ja palkata lisää henkilökuntaa tukemaan nuorten lukemista, oppimista sekä koulutyöhön sitoutumista.

Lukumotivaatiota yritetään kasvattaa erityisesti yläkouluikäisten poikien keskuudessa kuluvana lukuvuonna. Oppimista puolestaan halutaan parantaa kaikissa kouluissa käyttöönotettavilla ratkaisuilla, joilla tuki saadaan tuotua oppilaiden arkeen. Tätä tehtävää varten kuntaan on palkattu erityisopetuksen rehtori määräaikaiseen työsuhteeseen, joka kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Kolmannessa hankkeessa pureudutaan koulupoissaoloihin, joita pyritään ennaltaehkäisemään ja vähentämään. Mallia kehitetään pilottikunnissa lukuvuoteen 2022-23 saakka, jonka jälkeen siitä on tarkoitus luoda kansallinen malli koko Suomeen.

Erityisavustusten lisäksi kunnanhallitus vastaanotti opetushallituksen myöntämän 18 000 euron avustuksen, jolla on tarkoitus kehittää koulujen kerhotoimintaa. Hanketta on toteutettu Ilmajoella vuodesta 2009 alkaen ja valtion tuki toimintaan on vaihdellut vuosittain.

Valtuustolle esitetään erityisopetuksen rehtorin viran perustamista

Suurin Ilmajoen kunnan saamasta opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksesta saatiin hankkeelle, jolla edistetään oppilaiden tasa-arvoa ja vahvistetaan oppimisen tukea. Hallitus esittää valtuustolle, että hankkeen myötä kuntaan perustetaan määräaikainen erityisopetuksen rehtorin virka. Tiukasta aikataulusta ja tehtävän määräaikaisuudesta johtuen virkaa on ryhdytty hoitamaan jo elokuun alusta alkaen.

Kunta takaamassa 400 000 euron lainaa Ilmajoen Vuokratalot Oy:lle

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi kunnan omavelkaisen takauksen Ilmajoen Vuokratalojen 400 000 euron lainaan. Lainalla maksettaisiin pois vuokrataloyhtiö Valtaojantie kakkosen Kuntarahoituksen sekä Nordean lainat.

Ilmajoen Vuokratalot on Ilmajoen kunnan omistama yhtiö, joka vuokraa tällä hetkellä 376 asuntoa eri puolilla kuntaa. Ilmajoen kunta on aikaisemmin taannut yhtiön lainoja 2 244 005 eurolla.

Kunta ostaa maata Parvintien läheisyydestä

Kunnanhallitus päätti ostaa noin 1,2 hehtaaria maata Parvintien läheisyydestä. Kauppahinnaksi on neuvoteltu 18 083 euroa. Määräalan ostamisella vahvistetaan kunnan maavarantoa Saurunmäen tonttialueella.

Hannuntien kaavamuutos nähtäville

Kunnanhallitus asettaa nähtäville Hannuntien kaavamuutosehdotuksen. Muutoksessa esitetään, että rakentamatta jäänyt Hannuntie liitettäisiin katualueelle rajautuviin tontteihin.

Lakeuden Etapin ja kunnan välinen jätevesisopimus jätettiin pöydälle

Lakeuden Etappi Oy johtaa Laskunmäen alueella jätevedet kunnan viemäriin vuonna 2002 solmitun sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen uudistamista on valmisteltu vuodesta 2018 lähtien.

Sopimuksen lopullisesta sisällöstä ei ole tähän mennessä päästy yhteisymmärrykseen kunnan ja Lakeuden Etapin välillä. Viimeisin luonnos on laadittu kesäkuussa 2021. Kunnanhallitus tutustui luonnokseen ja jätti asian pöydälle.

Ilmajoen Yritystilat Oy ostaa tukipalveluita kunnalta

Kunnan omistuksessa olevat teollisuushallit osoitteissa Kivistöntie 1 ja Kestopuuntie 5 on nyt yhtiöitetty valtuuston toukokuussa tekemän päätöksen mukaisesti. Koska perustetulla yrityksellä ei ole lainkaan omaa henkilökuntaa, ostaa kunnan sataprosenttisesti omistama Ilmajoen Yritystilat Oy tukipalvelut kunnalta. Hallitus hyväksyi tukipalveluiden hankintasopimuksen.

Maaseutu- ja lomituspalvelut muuttavat Palon kortteeriin

Maaseutu- ja lomituspalvelut ovat jo pitkään hakeneet uutta toimistotilaa. Nyt sopiva paikka on löytynyt kunnan omistaman Palon kortteerista. Kunnanhallitus hyväksyi vuokrasopimuksen.

Kotipalvelutyöntekijän paikka auki

Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on irtisanoutunut tehtävästään. Kunnanhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan esityksen ja paikka voidaan laittaa hakuun.

Varhaiskasvatuksen opettajan paikka auki

Peuralan varhaiskasvatuksen opettaja jää eläkkeelle marraskuussa. Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen ja paikka voidaan laittaa hakuun.

Kunnallistekniikan työntekijän ja kirvesmiehen paikat auki

Kunnallistekniikan työntekijä on irtisanoutunut tehtävästään ja kirvesmies siirtynyt eläkkeelle. Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esitykset ja myönsi molemmille toimille täyttämisluvan.

Joni Laajasta kunnallistekniikan mittamies

Kunnallistekniikan mittamiehen toimi on ollut avoimena noin kolmen vuoden ajan edellisen työntekijän irtisanouduttua. Hallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja valitsi toimeen tietotekniikan insinööri Joni Laajan. Laaja on hoitanut tehtävää määräaikaisesti keväästä 2019 alkaen.

Valtuustolle esitys ylikunnallisten toimielinten luottamushenkilöistä sekä perusopetuksen johtokunnasta

Edellisessä valtuuston kokouksessa jätettiin pöydälle ylikunnallisten toimielinten luottamushenkilöpaikat. Nyt piiritason päätökset on saatu tehtyä ja hallitus kokosi valtuustolle ehdotukset kunnan edustajista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustoihin. Lisäksi valtuustossa jäi pöydälle perusopetuksen johtokunnan valinta, jonka jäsenistä hallitus teki esityksen valtuustolle. Valtuusto vahvistaa luottamushenkilöpaikat huomisessa kokouksessaan.

Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa ja johtokunnissa

Hallitus valitsi edustajansa kunnan lautakuntiin ja johtokuntiin toimikaudeksi 2021-2023. Perusturvalautakuntassa hallitusta edustaa Hannu Akkanen, ympäristölautakunnassa Jussi Haapala, kasvatus- ja opetuslautakunnassa Reetta Kananoja, teknisessä lautakunnassa Janne Niemelä, nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnassa Helena Rahkola, lukion ja Ilmajoki-opiston johtokunnassa Noora Seppä-Ritola, Jaakko Ilkan koulun johtokunnassa Salme Hautala ja perusopetuksen alakoulujen johtokunnassa Esa Niemistö.

Kunnanhallituksen edustajat henkilöstöjaostossa sekä Ilmajoen Vuokratalot Oy:n ja Ilmajoen Lämpö Oy:n hallituksissa

Hallitus nimesi keskuudestaan viisi edustajaa kunnan henkilöstöjaostoon ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin Juhana Lähdesmäki.

HENKILÖSTÖJAOSTON NIMEÄMINEN
puheenjohtaja Lähdesmäki Juhana henkilökohtainen varajäsen Seppä-Ritola Noora
varapuheenjohtaja Niemistö Esa henkilökohtainen varajäsen Haapala Jussi
jäsen Reinilä Johanna henkilökohtainen varajäsen Hautala Salmela
jäsen Iso-Tuisku Lotta henkilökohtainen varajäsen Luhtala Pentti
jäsen Akkanen Hannu henkilökohtainen varajäsen Rahkola Helena

 

Lisäksi kunnanhallitus antoi ohjeet Ilmajoen yhtiökokousedustajille Ilmajoen Vuokratalot Oy:n sekä Ilmajoen Lämpö Oy:n hallituksen jäsenistä vuosille 2021-2022.

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY:N HALLITUKSEN JÄSENET
puheenjohtaja Koskela Harri
varapuheenjohtaja Kananoja Reetta
jäsen Huhtakangas Marjut
jäsen Filppula Juhani
jäsen Iso-Tuisku Lotta
jäsen Lähdesmäki Juhana
jäsen Pöytälaakso Niclas
varajäsen Hautala Salme
varajäsen Isomäki Markus

 

ILMAJOEN LÄMPÖ OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA 
jäsen Väli-Torala Arto
varajäsen Pitkämäki Seppo

Ilmajoen edustajat JIK ky:n yhtymäkokouksessa

JIK ky:n yhtymäkokous pidetään 6.10. Kurikassa. Ilmajokea kokouksessa edustavat Esa Niemistö, Harri Koskela, Salme Hautala, Noora Seppä-Ritola ja Juha-Pekka Karvonen.

Ahti Ranto Seinäjoen Ammattikorkeakoulun hallitukseen

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous järjestetään 17.9. Seinäjoella, jossa yhtiölle valitaan uusi hallitus.  Kunnanhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa, että Ahti Ranto valitaan Ilmajoen kunnan edustajaksi Seinäjoen Ammattikorkeakoulun hallitukseen.

Lautakuntiin odotettavissa vaihdoksia

Ville Muilu on pyytänyt eroa kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja Matti Köykkä nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että molemmille myönnetään ero ja uudet jäsenet valitaan eronneiden tilalle. Valtuusto päättää asiasta huomisessa kokouksessaan.

Hallituksen kokouspäivät ja -käytännöt

Hallituksen syyskauden kokouspäivät ovat 13.9., 27.9., 11.10., 28.10., 8.11., 22.11., ti 7.12. ja 20.12. Kokouskutsu toimitetaan sähköisesti hallituksen jäsenille sekä muille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus. Pöytäkirja tarkastetaan viikon sisällä kokouksesta, ja se on nähtävillä tätä seuraavana päivänä kunnan tietoverkossa eli KTwebissä.

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi

  • kasvatus- ja opetuslautakunta 5.8.2021
  • kasvatus- ja opetuslautakunta 31.8.2021
  • nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 5.8.2021
  • tekninen lautakunta 31.8.2021
  • JIK ky:n johtokunta 2.9.2021
  • Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 23.8.2021
  • Sedun yhtymähallituksen kokous 24.08.2021 § 69
  • hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 6-8
  • yritysasiamiehen viranhaltijapäätös § 2

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201