Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 14.2.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 14.2.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on 14.2.2022 kokouksessaan käsitellyt seuraavat asiat:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan erottamispäätöksen ja tilapäisen valiokunnan perustamispäätöksen kumoamista

Edellinen valtuusto päätti vuosi sitten kokouksessaan erottaa tarkastuslautakunnan. Vaasan hallinto-oikeus on todennut, että päätöksen valmistelussa on tapahtunut menettelytapavirhe.

Virhe on tapahtunut vaiheessa, jossa valtuusto päätti perustaa tarkastuslautakunnan erottamiskysymystä valmistelevan tilapäisen valiokunnan. Kokouksessa perustamisasian jatkamista kannatti 22 valtuutettua ja 13 kannatti pöydälle panoa. Käsittelyä jatkettiin ja valiokunta perustettiin. Yleensä enemmistöpäätös riittääkin, mutta asia tuotiin esityslistalle kiireellisenä kokouskutsun lähettämisen jälkeen: Kunnan hallintosäännön mukaan tällaisissa tapauksissa pöydälle pano täytyy tehdä, jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on sen kannalla.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kumoaa tarkastuslautakunnan erottamispäätöksen sekä tilapäisen valiokunnan perustamispäätöksen. Päätösten peruminen ei vaikuta nykyisen tarkastuslautakunnan toimintaan.

Kunta avustaa paikallisia yhteisöjä yli 54 000 eurolla tänä vuonna

Kunnanhallitus myönsi yhteisöille avustuksia yhteensä 54 108 euroa vuodelle 2022. Avustusten jaossa arvioitiin hakijoiden toiminnan yleishyödyllisyyttä, aktiivisuutta, tuloksellisuutta sekä taloudellista avun tarvetta. Summa jakautui hakijoiden kesken seuraavasti:

 • Ilmajoen 4H-yhdistys 12 000 €
 • Ilmajoen Museo- ja Maamiesseura 9 000 €
 • Ilkan Partiolaiset 5 508 €
 • Ilmajoen Sotaveteraanit 4 800 €
 • Ilmajoen helluntaiseurakunnan yhdistys 3 000 €
 • Ilmajoen Työväenyhdistys 3 000 €
 • Voimistelu- ja urheiluseura Huissin Kisailijat 3 000 €
 • Könnin kyläseura 2 000 €
 • Munakan Nuorisoseura 2 000 €
 • Nopankylän kyläseura 2 000 €
 • Pojanluoma-seura 2 000 €
 • Saveen kyläseura 2 000 €
 • Eläkeliiton Ilmajoen yhdistys ry 1 600 €
 • MIELI Lakeuden Mielenterveys 300 €
 • Ilmajoen Eläkkeensaajat 700 €
 • Ilmajoen Karjalaiset 400 €
 • Ilmajoen Luoman kyläseura 400 €
 • Etelä-Pohjanmaan Kuulo ry 200 €
 • Ilmajoen Martat 200 €

Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakeantiin osallistumiselle vihreää valoa

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta osallistuu Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakeantiin 34 000 eurolla. Puoltavana tekijänä nähdään toiminnan kehittymisen myönteiset piirteet sekä suunnitelmat, joiden kasvupotentiaali hyödyttäisi Ilmajokea merkittävästi. Seinäjoen kaupunki teki jo aikaisemmin päätöksen merkitä osakkeita 80 000 eurolla.

Osakeannilla haetaan toiminnan vahvistamista ja yhtiö yrittää houkutella uusiksi omistajiksi Ilmajoen ja Seinäjoen lisäksi myös muita julkisorganisaatioita sekä talousalueen yrityksiä. Osakkeiden merkintäaikaa on tämän kuun loppuun saakka.

Vuonna 2021 sekä tuloja että menoja oli ennakoitua enemmän

Vuoden 2021 talousarvion menot ylittyivät 2 miljoonalla eurolla. Ylitykset koskevat kunnan käyttötaloutta, eikä summaan sisälly JIKin tuottamien terveyspalveluiden eikä erikoissairaanhoidon kulut.

Toisaalta toiminnasta saatiin viime vuodelta tuloja 1,2 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän ja myös verotuloja kertyi 3,4 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy menojen ylitykset ja tulojen alitukset vuoden 2021 talousarvioon.

Laskentasihteerin paikka auki

Taloustoimiston laskentasihteeri on irtisanoutunut. Hallitus myönsi täyttöluvan hallinto- ja talousosaston laskentasihteerin toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään ja paikka voidaan laittaa hakuun.

Laskentasihteerin tehtäviin kuuluu muun muassa myyntireskontran hoitaminen, laskutukseen liittyvä neuvonta sekä perintä- ja velkajärjestelyasiat.

Oppilaanohjaajan tehtävä halutaan vakinaistaa

Lukukaudelle 2021-2022 Jaakko Ilkan kouluun on palkattu määräaikainen opinto-ohjaaja vahvistamaan oppilaanohjauksen resursseja. Vahvistus on ollut tarpeellinen, koska uusi oppivelvollisuuslaki on lisännyt opojen tehtäviä. Lain mukaan kaikkien nuorten on hakeuduttava peruskoulun jälkeen toisen asteen koulutukseen, ammattikouluihin tai lukioihin. Opojen tulee tarjota tehostettua ohjausta niille oppilaille, joilla saattaa olla vaikeuksia opiskelupaikan saamisen tai opiskelumotivaation kanssa. Opinto-ohjaajien on myös seurattava, että nuori hakeutuu toiselle asteelle.

Koska oppilasmäärä koulussa kasvaa tulevina vuosina ja tarve lisääntyneelle opinto-ohjaukselle on uuden lain myötä pysyvä, tehtävä halutaan vakinaistaa. Kunnanhallitus esittääkin valtuustolle uuden peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin viran perustamista 1.8.2022 alkaen.

Varhaiskasvatuksen opettajan paikka auki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on irtisanoutunut työstään. Hallitus myönsi täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen ja paikka voidaan laittaa hakuun. Opettajan sijoituspaikka on Käpälämäen päiväkoti.

Kahta virkaa esitetään lakkautettavaksi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallinto- ja talousosaston toimistosihteerin ja Ilmajoki-opiston toimistonhoitajan virat lakkautetaan, sillä uudet henkilöt on palkattu työsuhteeseen.

Ilmajoen kunta on viime aikoina muuttanut useita virkoja työsuhteiksi noudattaakseen kuntalain säännösten tarkoitusta. Säännöksillä halutaan  päästä tilanteeseen, jossa viroissa työskentelevät vain sellaiset henkilöt, jotka käyttävät julkista valtaa.

Kunnanjohtajan virkavaali toimitetaan valtuustossa

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa kunnanjohtajan virkavaalin. Valtuusto voi äänestää kaikkien kolmentoista hakeneen ja suostumuksensa antaneen kesken.

Jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä, jolloin eniten ääniä saanut tulee valituksi. Seuraava valtuuston kokous järjestetään ensi maanantaina 21.2.2022.

Kunta antoi selvityksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista sekä henkilöstön määrästä

Ensi vuoden alusta sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Samalla myös tilat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan.

Kunta antoi hyvinvointialueelle selvityksen toimitiloista ja irtaimistosta sekä arvion henkilöstön määrästä ja palkkakuluista. Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee Ilmajoen selvityksen viimeistään 31.3.2022.

Kunnanhallitus vastaa lausuntopyyntöön talousarviota koskevasta valtuustoseminaarista

Kunnanhallituksen päätöksestä järjestää valtuustoseminaari Tampereella on tehty kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen. Hallitus antoi asiasta lausunnon. Lausunnossa todetaan muun muassa, että vuoden 2021 talousarviossa oli varattuna määräraha valtuuston seminaarien järjestämiseen. Seminaari oli osa talousarvion valmisteluprosessia, jossa valtuutetut osallistuivat talouden suunnitteluun.

Pöytäkirjat ja päätökset tiedoksi

 • kasvatus- ja opetuslautakunta 1.2.2022
 • tekninen lautakunta 24.1.2022
 • ympäristölautakunta 2.2.2022
 • kunnanjohtajan viranhaltijapäätös § 3
 • hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätös § 2
 • Kurikan kaupungin tilaajalautakunta 1.2.2022
 • Lakeuden jätelautakunta 26.1.2022
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus 24.1.2022

Lisätietoja kunnanhallituksen tiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201