Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 14.3.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 14.3.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 14.3.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Terveysmenot ylittyivät viime vuonna 2,8 miljoonalla eurolla

Sekä JIK että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat ylittäneet vuoden 2021 talousarviossa esitetyt menot.

Valtuusto on jo aikaisemmin myöntänyt 468 306 euron lisämäärärahan JIKille. Se ei kuitenkaan riitä kattamaan kasvaneita menoja, minkä vuoksi kunnalle esitetään nyt uutta 916 646 euron lisämäärärahapyyntöä.

Sairaanhoitopiirin ylitykset ovat 1 377 010 euroa. Myös toiminnasta saadut tulot kasvoivat, kun sairaanhoitopiiri päätti palauttaa kunnille aiempien vuosien voittovaroja.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy yhteensä 2 782 180 euron menojen ylitykset ja 548 000 euron tulojen ylitykset vuoden 2021 talousarvioon.

Vuoden 2021 investointibudjetti alittui

Ilmajoen kunnan viime vuoden investointimäärärahat alittuivat budjetoidusta 655 554 eurolla. Yksittäisissä kohteissa tapahtui kuitenkin ylityksiä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy ylitykset vuoden 2021 talousarvion investointiosaan.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi hallinto- ja talousosaston vuoden 2022 käyttösuunnitelman sekä merkitsi lautakuntien käyttösuunnitelmat tiedoksi.

Ilmajoki tukee ukrainalaisia 12 367 eurolla

Ilmajoen kunta lahjoittaa sodasta kärsivälle Ukrainan kansalle hätäapua euron jokaista Ilmajoen asukasta kohden eli yhteensä 12 367 euroa. Avustus osoitetaan humanitäärisiin kohteisiin Suomen punaisen ristin, Pelastakaa lapset ry:n ja Unicefin kautta. Myös muut eteläpohjalaiset kunnat ovat osoittaneet tukeaan Ukrainalle ja Etelä-Pohjanmaan liitto on luvannut koordinoida avustusten perillemenoa.

Sofia Tuovinen pyytää eroa varavaltuutetun tehtävistä

Sofia Tuovinen on pyytänyt eroa valtuuston varajäsenen tehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ero myönnetään ja pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Keskustan riveistä uuden varavaltuutetun Tuovisen tilalle kuntavaalien tuloksen mukaisesti.

Uusi tietojärjestelmäasiantuntijan toimi perustettiin

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan tietojärjestelmäasiantuntijan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään ja paikka voidaan laittaa hakuun. Lisäkäsiä tietohallintoon tarvitaan, sillä nykyinen kahden henkilötyövuoden resurssi ei ole enää riittävä Ilmajoen kunnan kaltaisessa organisaatiossa, jossa työntekijöitä on noin 800 ja palveltavia yksiköitä eri toimialoilla useita kymmeniä. Tietojärjestelmäasiantuntijan tehtäviin kuuluu muun muassa laite- ja sovellusasennukset sekä helpdesk-toiminta.

Marko Kivimäki liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattoriksi

Kunnanhallitus hyväksyi nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan esityksen ja valitsi Marko Kivimäen Ilmajoen kunnan liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattoriksi. Paikkaa haki yhteensä 15 henkilöä. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu Ilmajoen vapaa-aikapalveluiden kehittäminen ja johtaminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kunnassa.

Maija Kivimäki laskentasihteeriksi

Hallinto- ja talousosaston laskentasihteeri on siirtynyt uusiin haasteisiin. Kunnanhallitus valitsi uudeksi laskentasihteeriksi Maija Kivimäen. Laskentasihteerin tehtäviin kuuluu muun muassa myyntireskontran hoitaminen, laskutukseen liittyvä neuvonta sekä perintä- ja velkajärjestelyasiat.

Kaksi laitoshuoltajaa vakinaistettiin ja kaksi laitoshuoltajan paikkaa laitetaan hakuun

Kunnanhallitus päätti vakinaistaa Kotokartanon sekä Tammikuhnalan laitoshuoltajien paikat. Lisäksi lukion sekä Onnenkodin ja Toimintatalon laitoshuoltajien tilalle haetaan uusia tekijöitä.

Etsivän nuorisotyön ohjaajan paikka auki

Etsivän nuorisotyön ohjaaja on irtisanoutunut tehtävästään. Kunnanhallitus myönsi toimeen täyttöluvan ja paikka voidaan laittaa hakuun.

Etsivää nuorisotyötä on toteutettu Ilmajoella kymmenen vuoden ajan. Toiminnan tavoitteena on tukea alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella.

Lastensuojelulaki edellyttää kolmen uuden viran perustamista

Lastensuojelulain muutoksista johtuen hallitus esittää valtuustolle, että kuntaan perustetaan uusi vakinainen sosiaalityöntekijän virka sekä kaksi vakinaista sosiaaliohjaajan virkaa.

Lastensuojelulain mukaan vuodesta 2024 alkaen yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla enintään 30 lasta asiakkaana. Siirtymäkaudella maksimimitoitus on 35 lasta. Ilman uusia virkoja mitoitus Ilmajoella ylittyy.

Neiron päiväkodin ja Jaakko Ilkan koulun lisätilojen vuokrasopimuksen jatkosta ei vielä päätöstä

Ilmajoen kunta on vuokrannut Neiron päivähoidon tilat sekä Jaakko Ilkan koulun lisätilat Parmaco Oy:ltä. Jaakko Ilkan sopimus on voimassa tammikuuhun 2023 ja Neiron sopimus syyskuuhun 2023 saakka. Kunnanhallitus jätti vuokrasopimuksen jatkamisasian pöydälle.

Neirosta ja Käpälämäestä uusia tontteja tulossa sähköiseen hakuun

Ilmajoen kunta on kaavoittanut uusia asuinalueita Ahonkylään ja Neiroon. Käpälämäki kolmosen alueelta on tulossa varattavaksi 25 uutta tonttia ja Neiron kakkosalueelta 17 tonttia.

Kunnanhallitus esittää 21.3. kokoontuvalle valtuustolle, että Ahonkylässä varattavaksi tulevat omakotitontit myytäisiin 22 euron ja pientalotontit 23 euron neliöhintaan. Lisäksi kolme rivitalorakentamisen mahdollistavaa tonttia myytäisiin huutokaupalla.

Neirossa tonttien neliöhinnaksi esitetään esitetään seitsemää euroa. Lisäksi tontteihin kuuluu metsää, joka myytäisiin puolentoista euron neliöhintaan.

Sähköisestä tonttihaun avautumisesta tiedotetaan erikseen valtuuston kokouksen jälkeen.

Ilmajoki sitoutuu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

Ilmajoen kunta osallistuu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. Rahoitus ohjelmaan tulee EU:n kertaluontoisista elpymisvaroista, ja se toimeenpannaan jokaisella hyvinvointialueella. Tarkoitus on edistää hoitotakuun toteutumista sekä purkaa koronan aiheuttamia hoitojonoja Etelä-Pohjanmaalla.

Kirjastoauton hinta nousee 485 000 euroon

Ilmajoen kunta on päättänyt hankkia uuden kirjastoauton vanhan tultua käyttöikänsä päähän. Tarpeiden tarkennuttua auton pituus kasvaa 12 metristä 13 metriin samalla kun kokonaishinta nousee 485 000 euroon.

Kunnanhallitus hyväksyi hankintahinnan. Koska investointisuunnitelmassa auton hankintaan on varattu 400 000 euroa, hallitus esittää valtuustolle että se myöntää 45 000 euron lisämäärärahan kirjastoauton hankintaan ja käyttää myös kirjaston hissin rakentamiseen varatun 40 000 euron summan autohankintaan.

500 euron avustus Koskenkorva-seuralle

Ilmajoen kunnanhallitus myönsi 500 euron avustuksen Koskenkorva-seuralle, jonka hakemus jäi käsittelemättä edellisessä kokouksessa muiden yhteisöjen hakemusten yhteydessä.

Kunta on varannut vuodelle 2022 yhteensä 187 000 euroa yhteisöjen avustuksia varten. Tästä 68 000 euroa on myönnetty Ilmajoen Musiikkijuhlille ja 40 000 euroa Rengonharju-säätiölle. Loput avustukset on jaettu hakemusten perusteella paikallisille yhdistyksille.

Kunta antoi lausunnon jätepoliittisesta ohjelmaluonnoksesta

Lakeuden jätelautakunta on pyytänyt toiminta-alueensa kunnilta lausuntoa jätepoliittisesta ohjelmaluonnoksesta. Ohjelma jatkaa ja tarkentaa jätehuollon periaatteita alueella.

Hallitus huomauttaa, että luonnoksessa on useita toimenpiteitä ja tavoitteita, joiden vastuutahoksi on nimetty kunta. Jotta tavoitteet toteutuisivat käytännössä, sisällöt tulisi laatia yhteistyössä kuntien eri tulosyksiköiden kanssa.

Tiedoksi pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 • tekninen lautakunta 16.2.2022
 • ympäristölautakunta 15.2.2021
 • nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 23.2.2022
 • perusturvalautakunta 24.2.2022
 • tekninen lautakunta 7.3.2022
 • vt. kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 4-5
 • vs. hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätös § 6
 • JIK johtokunta 11.2.2022
 • JIK johtokunta 25.2.2022
 • Kurikan kaupungin tiilaajalautakunta 15.2.2022
 • Etelä-Pohjanmaan Maakuntahallitus 21.2.2022
 • Lakeuden jätelautakunta 23.2.2022
 • Ilmajoen työttömyysaste 5,4 % Etelä-Pohjanmaan keskiarvon ollessa 7,2 %

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa Marko Lähde, puh. 044 419 1201