Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 14.8.2023

Kunnanhallituksen kokoustiedote 14.8.2023

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 14.8.2023 käsitellyt seuraavat asiat:

Kuntastrategia etenee valtuustoon

Ilmajoelle on laadittu johtoryhmän ohjauksessa vuoteen 2030 ulottuva kuntastrategia. Jotta strategiasta saatiin meidän näköinen, sen rakentamiseen otettiin mukaan luottamushenkilöt, henkilöstö, yrittäjät sekä kuntalaiset.

Työn lopputuloksena strategisia kärkiä löytyi neljä. Tavoitteena on rakentaa arvostaa yhteishenkeä, panostaa henkilöstöön ja työn sujuvuuteen, tuottaa palvelut kestävästi ja tuloksellisesti sekä edistää yrittäjyyttä.

Hallitus esittää valtuustolle kuntastrategian hyväksymistä. Myöhemmin strategia täydentyy toteutusosalla, joka sisältää toimintasuunnitelman sekä mittarit.

Kunnan talous kehittynyt ennakoidusti

Hallitukselle annettiin talouskatsaus vuoden ensimmäiseen neljännekseen, joka on kehittynyt pääosin talousarvion mukaisesti. Loppuvuodesta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstömenot tulevat kuitenkin ylittymään selvästi budjetoidusta.

Tämän hetkisen ennusteen mukaan tulos tulee olemaan ylijäämäinen, mutta tulevien vuosien kehitys näyttää huolestuttavalta. Sekä vuoden 2024 että 2025 tulos painuu miinukselle, ellei talouden rakenteisiin tehdä korjaavia toimenpiteitä.

Hallitus tutustui Herralan kivikoulun kuntotutkimukseen

Viime helmikuussa tekninen lautakunta päätti, että vuosina 2023-24 tutkitaan kunnan omistamat kiinteistöt, joita ei ole aikaisemmin tutkittu. Kuntotutkimuksia tarvitaan rakennusinvestointeja ja niiden kustannusarvioita varten.

Nyt Herralan vanhan päärakennuksen eli niin sanotun kivikoulun kuntotutkimus on valmistunut. Tutkimuksesta selvisi, että rakennus on huonossa kunnossa, eikä se pitkässä juoksussa ole käyttökelpoinen. Kivikoulussa sijaitsee luokat 120 oppilaalle, liikuntasali sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat.

Hallitus kävi kokouksessa kuntotutkimuksen läpi. Herralan koulun huoltajille järjestetään kuntotutkimusten tuloksista infotilaisuus keskiviikkona 16.8. klo 18 Herralan koulun liikuntasalissa. Myös henkilökuntaa on tiedotettu tilanteesta ja terveystarkastaja on tutustunut raporttiin. Tällä hetkellä koulu jatkuu normaalisti rakennuksessa toistaiseksi. Kunnan tulee toimittaa lokakuun loppuun mennessä terveystarkastajalle arvio, millä aikataululla kosteus- ja mikrobivaurioita lähdetään korjaamaan.

Herralan kivikoulun lisäksi tänä vuonna valmistuu kuntotutkimukset vielä Palonkylän, Luoman ja Peltoniemen kouluista, Nopankylän liikuntasalista, Koskenkorvan koulun liikuntasalin pesutiloista, Ilomäen nuopparista sekä Päivätien ja Metsätähden päiväkodeista.

Satsauksia henkilökunnan ammattitaidon kehittämiseen

Hallitus päätti hankkia henkilökunnan koulutusta ja perehdytystä varten lisenssin Eduhousen koulutus- ja oppimisympäristöön. Sen kuntapuolelle suunnattu koulutustarjonta on erittäin kattava. Lisenssin kustannus on 13 380 euroa vuodessa.

Musiikkijuhlien avustus valtuustoon

Hallitus esittää valtuustolle, että kunta maksaisi syksyllä 50 000 euroa ennakkoon Ilmajoen Musiikkijuhlille ensi vuoden tapahtuman järjestämistä varten. Musiikkijuhlien taloudellinen tilanne on heikentynyt, kun ryhmätilauksia ei myyty aikaisempien vuosien tapaan. Asiakaskäyttäytymisen muutoksen lisäksi koronavuodet ovat aiheuttaneet reilua kasvua kulupuolella.

Epassin käyttöehtoihin päivitystä

Kunnan työntekijöillä on käytössä Epassi, jolla voi hankkia sadan euron arvosta liikunta- ja kulttuuripalveluita vuodessa. Hallitus päivitti passin käyttöehtoja.

Pojanluoma-seuralle jatkoaikaa lainanmaksuun

Pojanluoma-seura on remontoinut kylätaloaan hankerahalla. Koska tuki maksetaan jälkikäteen, kunta on myöntänyt väliaikaisrahoitukseen 50 000 euroa.

Nyt seura on anonut neljän kuukauden jatkoaikaa lainan takaisin maksuun, koska hanke on hieman viivästynyt. Työt ovat kuitenkin jo loppusuoralla ja hallitus myönsi maksuajan pidennyksen neljän prosentin korolla.

Kunta ei lähde mukaan Munakan ja Könnin laajakaistahankkeisiin

Hallitus päätti, ettei se myönnä kuntarahaosuutta laajakaistahankkeelle, jolla Lounea Palvelut Oy olisi rakentanut valokuidun Munakan ja Könnin kyliin. Ilmajoen kuntarahaosuus olisi ollut 262 919 euroa, mikä on liikaa kunnan taloudelliseen tilanteeseen nähden.

Laajakaistarakentamisen edistäminen nähdään kuitenkin kunnan näkökulmasta hyödyllisenä. Edistämiseen on odotettavissa uusiakin rahoitusmuotoja, joita koskevia ehtoja seurataan aktiivisesti.

Ahonkylän yleiskaavaa päivitetään

Hallitus päätti, että Ahonkylän yleiskaava päivitetään. Edellinen yleiskaava on vuodelta 2006. Tämän jälkeen Ahonkylä on kehittynyt asuinalueena, joten kaavaa on tarpeen saada ajan tasalle. Myös kantatiehankeen eteneminen edellyttää kaavoitusmuutoksia.

Tontinvarausaikaa halutaan pidentää

Hallitus esittää valtuustolle, että voimassa olevien tonttivarausten aikoja pidennetään puolella vuodella. Siten maksimivarausaika Ahonkylässä olisi kaksi vuotta ja muilla alueilla 2,5 vuotta.

Syynä on korkeat rakentamiskustannukset sekä yleinen maailmantilanne, joka on hiljentänyt tonttikaupan. Puolen vuoden jatkoajasta perittäisiin 200 euron maksu.

Kunta ei halua ryhtyä lunastustoimiin

Hallitus esittää valtuustolle, ettei Koskenkorvalle rakenneta kevyenliikenteenväylää Kuhnankujan ja Syrjäkujan välille. Väylän rakentamiseen on varattu raha tämän vuoden budjettiin, mutta maanhankinta edellyttäisi lunastustoimia, joihin ei haluta ryhtyä.

Kaksi lastenhoitajan paikkaa auki

Ilmajoella on kesän aikana vapautunut kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan paikkaa. Hallitus myönsi toimiin täyttöluvat ja paikat voidaan laittaa hakuun.

Laskentasihteerin paikka auki

Ilmajoella on vapautunut laskentasihteerin toimi. Hallitus myönsi toimeen täyttöluvan ja paikka voidaan laittaa hakuun.

Ilmajoki mukana Kuntamarkkinoilla

Hallitus päätti, että Ilmajoen johtoryhmä ja hallitus osallistuu Helsingissä järjestettäville Kuntamarkkinoille 13.-14. syyskuuta.

Tiedoksi

  • Tekninen lautakunta 20.6.2023
  • Ympäristölautakunta 27.6.2023
  • vs. elinvoimapäällikön viranhaltijapäätökset §:t 6-9
  • Ilmajoen työttömyysaste on 5,7 % Etelä-Pohjanmaan keskiarvon ollessa 6,4 %

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200