Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 15.2.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 15.2.2021

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 15.2.2021 seuraavat asiat:

 

Munakan uuden päiväkodin rakennushankkeen kilpailuttamisesta ei vielä päätöstä

Munakassa on päiväkotikäytössä vuonna 1994 rakennettu omakotitalo. Tilat ovat jääneet pieneksi, eivätkä ne vastaa nykypedagogiikan vaatimuksia. Päiväkoti on alun perin mitoitettu 21 lapselle. Nyt lapsia on 26. Lisäksi yhdeksän munakkalaista lasta on hoidossa muissa päiväkodeissa tai kotihoidossa odottamassa paikkaa.

Tämän vuoden talousarvioon on varattu puoli miljoonaa euroa uuden päiväkodin rakentamiseen. Tavoitteena on, että uusi päiväkoti voisi aloittaa toimintansa jo tulevana syksynä. Kunnanhallituksen nimeämä suunnittelutyöryhmä on valmistellut rakentamisprojektia ja neljässä kokouksessaan pohtinut muun muassa päiväkodin tarvetta ja sijaintia. Ryhmä esitti uuden päiväkodin sijoittamista Munakan koulun tontille. Ryhmän näkemyksen mukaan uusi päiväkoti tulisi mitoittaa myös kylän kasvusuunnassa olevan lapsimäärän mukaan 45-paikkaiseksi, mikä nostaisi päiväkodin hinnan 1 000 000-1 200 000 euroon.

Kunnanhallitus tutustui suunnittelytyöryhmän selvityksiin, mutta jätti asian vielä pöydälle jatkoselvittelyä varten.

Peuralan vanhan koulun peruskorjauksesta ei vielä päätöstä  

Peuralan eskarilaiset ovat olleet evakossa syksystä 2019 lähtien väestötilassa, joka on sijoitettu Jaakko Ilkan yläkoulun pihapiiriin. Ensi lukuvuonna tila tarvitaan kuitenkin takaisin yläkoulun käyttöön oppilasmäärän kasvaessa.

Tämän vuoden talousarvioon on varattu 700 000 euroa tilaratkaisun toteuttamiseen 50-60 esikoululaisen ryhmälle. Peuralan peruskorjauksen kustannusarvio kohonnee talousarvioon hyväksytystä summasta merkittävästi, joten asia jätettiin pöydälle jatkoselvittelyä varten.

Ilkan partiolaisille ja MLL Ilmajoen yhdistykselle yleisavustusta

Ilmajoen kunta on varannut kuluvalle vuodelle yhteensä 180 000 euroa yhteisöjen avustamiseen. Merkittävimmät avustukset on varattu Ilmajoen Musiikkijuhlille (68 000 €) ja Rengonharju-säätiölle (40 000 €).

Loput määrärahat jaetaan siten, että paikalliset yhdistykset ovat voineet hakea yleisavustusta toimintaan. Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan avustusta Ilkan partiolaisille ja MLL Ilmajoen yhdistykselle.

Muiden yhteisöjen avustushakemuksista tehtiin päätökset jo aikaisemmin kunnanhallituksen kokouksessa 18.1.2021.

Hannukselantien peruskorjausta esitetään ELY-keskukselle

Saveenkylän läpi kulkeva Hannukselantie on valtion tie, jonka kunnossapidosta vastaa ELY-keskus. Ilmajoen kunnanhallitus on saanut Saveenkylän Kyläseuralta, Saveenkylän Maamiesseuralta ja Pojanluoman Seuralta kirjeen, jossa selvitetään tien huonoa kuntoa. Kirjeessä esitetyn toiveen mukaisesti kunnanhallitus puoltaa Hannukselantien peruskorjausta ja asiasta järjestetään tapaaminen ELY-keskuksen viranomaisten kanssa.

Ilmajoen kunta sopimukseen Vapepan kanssa

Vapepa on 53 järjestön yhteenliittymä, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisiin hälytysryhmiin. Ryhmät toimivat viranomaisten apuna erilaisissa pelastustehtävissä, kuten kadonneen henkilön maastoetsinnöissä ja ensihuoltotehtävissä.

Kunnanhallitus hyväksyi Vapepan kanssa tehtävän yhteistoimintasopimuksen, jonka tavoitteena on parantaa kunnan varautumista kriisitilanteissa sekä lisätä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Pappilantien kaavaehdotus hyväksyttiin

Kunnanhallitus hyväksyi Herralan kunnanosan asemakaavan Pappilantien liikennealueella teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti ja asettaa kaavan nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavan tarkoituksen on muuttaa Pappilantie katualueeksi. Tien kunnossapito on sopimukseen perustuen siirtynyt kunnalle jo aiemmin viime syksynä.

Hallitus esittää valtuustolle toiminta-alueen muutosta kunnan viemäröintiin 

Alun perin vuonna 2004 tehtyä haja-asetusalueiden jätevesilakia on muutettu useampaan otteeseen. Laista johtuen Ilmajoen kunnanvaltuusto teki vuonna 2009 päätöksen aluesuunnitelmasta, jonka mukaisesti kunnan viemäriverkostoa on laajennettu aina vuoteen 2018 saakka.

Jätevesilain muutoksista johtuen kiinteistöillä ei ole kuitenkaan enää ehdotonta velvollisuutta liittyä viemäriverkostoon, vaikka kunta sellaisen rakentaisi nykyisessä suunnitelmassa oleville alueille. Verkoston rakentaminen tulisi myös kunnalle kohtuuttoman kalliiksi, sillä kiinteistöjen liittymis- ja rakentamismaksuilla voitaisiin kattaa enintään 30 % rakentamiskustannuksista. Alussa valtio tuki voimakkaasti kuntia, mutta vuodesta 2018 lähtien investointiavustuksia viemäriverkoston laajentamiseen ei ole enää myönnetty.

Tästä syystä kunnanhallitus esittää valtuustolle, että viemäriverkoston toiminta-aluetta muutetaan teknisen lautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaiseksi.

Lastensuojeluun rekrytoidaan sosiaalityöntekijä

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on vaihtanut tehtävää ja irtisanoutunut virastaan. Kunnanhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan esityksen, että tilalle rekrytoidaan uusi sosiaalityöntekijä.

Työntekijä hoitaa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia asiakkaita ja perheitä. Lastensuojelussa työskentelee tällä hetkellä johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää, yksi sosiaaliohjaaja sekä yksi määräaikainen sosiaalityöntekijä.

Sonja Suvanto markkinointiasiantuntijaksi

Kunnanhallitus teki nimikemuutoksen markkinoinnin, viestinnän ja tonttimyynnin tehtäviin liittyen. Projektipäällikön ja kiinteistösihteerin yhdistelmä muutettiin markkinointiasiantuntijan toimeksi.

Markkinointiasiantuntijaksi valittiin toistaiseksi voimassa olevaan toimeen filosofian maisteri Sonja Suvanto. Työaika jakautuu tonttimyynnin, kuntamarkkinoinnin sekä viestinnän kehittämisen ja toteuttamisen kesken. Suvanto on toiminut jo aiemmin kunnan palveluksessa markkinointi- ja tonttimyyntitehtävissä. Viime viikkoina tehtäväkenttään on lisätty myös viestintää. Kokonaisuus jatkuu nyt vakinaisena tehtävänä.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten valintaa jatketaan seuraavissa kokouksissa

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ilmajoella äänestysalueita on yksitoista, ja ennen vaaleja jokaiselle alueelle valitaan oma vaalilautakunta sekä vaalitoimikunta. Asian käsittely jatkuu seuraavissa hallituksen kokouksissa.

Tiedoksi saatettavat asiat ja pöytäkirjat

Lisätietoja kokoustiedotteen asioista antaa hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201