Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 15.3.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 15.3.2021

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 15.3.2021 seuraavia asioita:

 

Ilmajoen kunnan vuoden 2020 tulos on arviolta 2,3 miljoona euroa ylijäämäinen

Kunnanhallitus tarkasteli viime vuoden talousarvion menojen ylityksiä sekä tulojen alituksia ja esittää valtuustolle, että muutokset hyväksytään. Muutosten jälkeen vuoden 2020 tulos on arviolta 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Myönteinen tulos selittyy muun muassa sillä, että käyttötalouden kokonaismenot alittuivat puolella miljoonalla eurolla ja verotuloja kertyi miljoona euroa ennakoitua enemmän.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi hallinto- ja talousosaston vuoden 2021 käyttösuunnitelman sekä merkitsi lautakuntien käyttösuunnitelmat tiedoksi.

Uudet tontit tulossa sähköiseen hakuun

Ilmajoen kunta on kaavoittanut uusia asuinalueita Ahonkylään ja keskustaan. Käpälämäki kolmosen alueelta on tulossa varattavaksi 16 tonttia, Ahonkylän Mettän alueelta seitsemän tonttia ja Keskustan Päivänsäteen alueelta kymmenen tonttia.

Kunnanhallitus esittää 22.3. kokoontuvalle valtuustolle, että tonttien varaus tapahtuisi sähköisellä tonttihaulla, jonka jälkeen varausvuorot arvottaisiin hakijoiden kesken. Haun avautumisesta tiedotetaan erikseen valtuuston kokouksen jälkeen.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen tonttien neliöhinnoista. Valtuustolle esitetään, että Ahonkylässä varattavaksi tulevat omakotitontit myytäisiin 22 euron, pientalotontit 23 euron ja rivitalotontit 24 euron neliöhintaan. Keskustassa omakotitonttien neliöhinta olisi 11 euroa. Osa tonteista huutokaupataan.

Uusien alueiden tonttitarjonta on esillä Rakentajan illassa, joka toteutetaan ajanvarauksella 8.4. valtuustosalissa. Paikalla rakentajien kysymyksiin on vastaamassa asiantuntijat tonttimyynnistä, kaavoituksesta, kunnallistekniikasta ja rakennusvalvonnasta. Oman ajan voi varata soittamalla puh. 044 419 1861. Rakentajan illan jälkeen uusiin tontteihin voi tutustua myös sähköisesti kunnan nettisivuilla.

Hallitus päätti jättää pöydälle kiinteistön oston Kauppatien varrelta

Ilmajoen kunnanhallitus päätti jättää pöydälle Rantoja nimisen tilan oston osoitteesta Kauppatie 16 jatkoselvittelyä varten. Liikekiinteistössä toimii tällä hetkellä R-kioski, pizzeria ja kukkakauppa.

Valiokunta esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan erottamista ja kunnanhallitus uuden lautakunnan valitsemista

Tarkastuslautakunnan erottamiskysymystä valmistellut tilapäinen valiokunta esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Akkasen menettäneen valtuuston luottamuksen, sillä hänen toimintatapansa ovat johtaneet siihen, että lautakunnan muut jäsenet eivät tunne luottamusta häntä kohtaan. Valiokunta esittää valtuustolle, että tarkastuslautakunta erotetaan.

Kunnanhallitus yhtyi omassa lausunnossaan valiokunnan esitykseen. Mikäli valtuusto päätyy erottamaan tarkastuslautakunnan, hallitus esittää, että samassa kokouksessa valittaisiin tarkastuslautakuntaan uudet jäsenet. Jäsenet ryhtyisivät heti hoitamaan tehtäväänsä, vaikka erottamispäätöksestä valitettaisiin.

Erottamiskeskustelu sai alkunsa, kun tarkastuslautakunnan jäsenet ilmoittivat, ettei lautakunta ole toimintakykyinen. Myöhemmin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Akkanen kuitenkin perui eropyyntönsä. Muut tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet eli Juha-Pekka Karvonen, Sari Mantere, Birgitta Sihto ja Seppo Pitkämäki pitäytyivät eropyynnössään. Lain mukaan voidaan erottaa koko lautakunta tai sitten ei ketään. Lautakunnan erottamiseen tarvitaan valtuuston enemmistöpäätös.

Maakunnan maahanmuuttajien kotoutumista halutaan edistää yhtenäisellä ohjauksella ja neuvonnalla

Etelä-Pohjanmaalla on kehitetty maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalveluita työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella. Hankkeen ensimmäistä vaihetta on toteutettu Kurikan, Kauhavan ja Alavuden kaupunkien sekä Suupohjan seutukunnan alueella.

Nyt mallia ollaan laajentamassa koko maakunnan alueelle, jotta maahanmuuttajat, kansainvälisestä työvoimasta kiinnostuneet yrittäjät sekä kuntien työntekijät saisivat yhdenmukaista palvelua kotoutumiseen ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä asuinpaikasta riippumatta.

Laajentamisenvaiheeseen haetaan rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä. Kunnanhallitus päätti, että Ilmajoen kunta lähtee mukaan rahoitushakuun ja sitoutuu hankkeen kuntarahoitusosuuteen.

Hallintosääntöön esitetään muutosta työllisyyden kuntakokeilua varten

Suomen hallitus haluaa vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Ensimmäisenä toimenpiteenä on käynnistetty työllisyyden kuntakokeilu, jossa Ilmajoen kunta on mukana yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa.

Kokeilun aikana vuosina 2021-2023 Ilmajoen kunta vastaa osittain alueensa TE-palveluiden tarjoamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuntaan perustetaan palvelupiste, joka tuottaa työ- ja elinkeinopalvelut ilmajokisille työttömille työnhakijoille, jotka ovat alle 30-vuotiaita, eivät saa ansiopäivärahaa tai ovat maahanmuuttajia.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hallintosäännön muuttamista niin, että perusturvalautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan lisätään työllisyyden kuntakokeilun edellyttämät asiat. Perusturvalautakunta voi tarvittaessa siirtää toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille, jotka työskentelevät työttömien omavalmentajina Ilmajoella.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten valintaa jatketaan seuraavissa kokouksissa

Kuntavaalit on siirretty sunnuntaille 13.6.2021. Ilmajoella äänestysalueita on yksitoista, ja ennen vaaleja jokaiselle alueelle valitaan oma vaalilautakunta sekä vaalitoimikunta. Asian käsittely jatkuu seuraavissa hallituksen kokouksissa.

Pöytäkirjat tiedoksi

Tiedoksi saatettavat asiat

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, puh. 044 419 1200