Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 16.1.2023

Kunnanhallituksen kokoustiedote 16.1.2023

lmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 16.1.2023 käsitellyt seuraavat asiat:

Kunta maksaa yrittäjälle nuoren palkkaamisesta 250 euron kesätyötuen –varaus tukeen tehtävä 31.5.2023 mennessä

Hallitus päätti tukea aikaisempien vuosien tapaan kesätyöpaikkojen järjestämistä maksamalla kesätyötukea. Tukea maksetaan yritykselle tai yhdistykselle, joka palkkaa Ilmajoen kunnan alueelle Ilmajoella kirjoilla olevan, 1999-2007 syntyneen nuoren vähintään kolmeksi viikoksi aikavälillä 1.5.-31.8.2023. Ilmajoen kunnan tuki on 250 euroa.

Yrityksen tai yhdistyksen on tehtävä varaus tukeen 31.5. klo 15 mennessä sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan kunnan nettisivuilla helmikuussa. Kesätyötukeen on varattu yhteensä 12 000 euroa. Viime vuonna summalla tuettiin 54 nuoren työllistymistä ja tukea maksettiin 25 yritykselle ja yhdistykselle.

Hyvinvointialueen ja kuntien välinen kriittinen yhdyspintatoiminta vaatii sopimista

Hallitus esittää valtuustolle, että kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen välinen yhteistyösopimus hyväksytään. Sopimuksella varmistetaan jatkossakin kuntalaisten laadukkaat palvelut, joiden järjestämisessä tarvitaan molempien osapuolten panosta. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi työllisyyden edistämiseen sekä oppilashuoltoon liittyvät tehtävät.

Lisäksi hallitus hyväksyi kaksi kunnan ja hyvinvointialueen välistä sopimusta, joista toinen liittyy työllisyydenhoitoon ja toinen erityishuollon piirissä olevien koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannusten jakamiseen.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet

Täytäntöönpano-ohjeet ohjaavat vuoden talousarvion 2023 toteutumista. Talousarvio hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 16.12.2022.

Ilmajoen kuntaan palkataan koulunuorisotyöntekijä

Hallitus vastaanotti 35 000 euron avustuksen valtiolta koulunuorisotyön kehittämiseen vuosina 2023-24. Rahalla palkataan koulunuorisotyöntekijä, joka on kiireetön aikuinen erityisesti yläasteikäisille nuorille. Koulunuorisotyöntekijä kohtaa nuoria koulun arjessa ja edistää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia monin eri toimenpitein. Kunnan omaa rahaa hankkeeseen tarvitaan 3 900 euroa.

Kaksi lastenhoitajan paikkaa auki

Hallitus myönsi täyttämisluvat kahden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan palkkaamiseen. Toimien alkusijoituspaikat ovat Neiron ja Käpälämäen päiväkodit.

Kouluhuoltaja vakinaistettiin

Ilmajoen ruokapalvelut on pyytänyt hallitukselta vakinaistamislupaa osa-aikaisen kouluhuoltajan toimeen Nopankylän koululle. Tähän saakka Marjo Lahti on hoitanut tehtävää määräaikaisena. Hallitus myönsi täyttöluvan.

Lisää tontteja kaavaillaan Ahonkylän Koppelonmäkeen

Ahonkylässä Käpälämäki kolmosen asuinaluetta on tarkoitus laajentaa kohti itää lähelle frisbeegolf-rataa. Hallitus hyväksyi Koppelonmäen alueelle laaditun asemakaavan.

Lisäksi hallitus hyväksyi Jaakonkuja 13 -korttelialueen asemakaavan. Kaava muuttaa kadun varrella sijaitsevan rakennuspaikan palvelurakennusten korttelialueesta myös asumiseen soveltuvaksi. Rakennuspaikalla sijaitsee kaksi tyhjillään olevaa kunnan kiinteistöä sekä eläinlääkäriasema.

Markku Löppönen, Helena Rahkola ja Salme Hautala Ilmajoen Palvelutalosäätiön hallitukseen

Hallitus nimesi Markku Löppösen, Helena Rahkolan ja Salme Hautalan Ilmajoen Palvelutalosäätiön hallitukseen kaudelle 2023-2024. Ilmajoen Palvelutalosäätiö tukee lakisääteistä vammais- ja vanhusasumista omistamalla ja hallitsemalla kiinteistöjä kunnassa.

Säätiön asioita hoitaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kaksitoista jäsentä. Kolmen kunnanhallituksen edustajan lisäksi loput paikat ovat seurakunnalla, paikallisilla yhdistyksillä sekä säätiön asukkailla.

Kunnanvaltuuston päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden valvonta

Hallitus totesi kunnanvaltuuston 3.10.2022 kokouksen pykälät 60-68 sekä 14.11.2022 kokouksen pykälät 69-89 laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Tiedoksi

  • kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen 10.1.2023 pöytäkirja
  • kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset § 16-17/2022
  • hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätös §: 1/2023
  • Lakeuden jätelautakunnan kokouksen 4.1.2023 pöytäkirja
  • Etelä-Pohjanmaan Maakuntavaltuuston kokouksen 12.12.2022 pöytäkirja
  • Sedun yhtymävaltuuston kokouksen 19.12.2022 pöytäkirja
  • JIK ky:n yhtymäkokouksen 14.12.2022 pöytäkirja ja johtokunnan kokouksen 16.12.2022 pöytäkirja

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200