Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 17.1.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 17.1.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 17.1.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Kunnan kesätyöpaikat haettavissa 14.2.─31.3.2022

Kunnanhallitus päätti aikaisempien vuosien tapaan tarjota kesätyöpaikan kahdellekymmenelle Ilmajoella kirjoilla olevalle nuorelle. Tämän vuoden paikat on ensisijaisesti tarkoitettu vuonna 2002─2006 syntyneille. Työt ajoittuvat kolmen viikon jaksoon ja tehtäviä löytyy varhaiskasvatuksen, teknisen ja puhtauspalvelujen osastoilta. Palkkaa kolmen viikon ajanjaksolta maksetaan 895,05 euroa. Hakuaika on 14.2.─31.3.2022 ja hakuilmoitus julkaistaan kunnan nettisivuilla hakuajan käynnistyessä.

Kunta maksaa nuoren palkkaamisesta 250 euron kesätyötuen – varaus tukeen tehtävä 31.5.2022 mennessä

Kunnanhallitus päätti tukea entiseen tapaan myös kesätyöpaikkojen järjestämistä maksamalla kesätyötukea. Tukea maksetaan yritykselle tai yhdistykselle, joka palkkaa Ilmajoen kunnan alueelle Ilmajoella kirjoilla olevan 1998-2006 syntyneen nuoren vähintään kolmeksi viikoksi välillä 1.5.-31.8.2022. Ilmajoen kunnan tuki on 250 euroa.

Yrityksen tai yhdistyksen on tehtävä varaus tukeen 31.5. klo 15 mennessä sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan kunnan nettisivuilla helmikuussa. Kesätyötukeen on varattu yhteensä 12 000 euroa. Viime vuonna summalla tuettiin 49 nuoren työllistymistä.

Simo Kankaanpää vs. yritysasiamieheksi

Kunnanhallitus valitsi oikeustieteen maisteri Simo Kankaanpään yritysasiamiehen määräaikaiseen virkaan ajalle 1.3.2022-31.12.2023. Paikka tuli auki Ilmajoen yritysasiamiehen jäätyä opintovapaalle. Määräaikaan mennessä paikkaa haki viisi henkilöä, joista Kankaanpäällä oli parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Yritysasiamies vastaa kunnassa elinkeinojen edistämisestä, kuten tontti- ja toimitilakysymyksistä sekä yritysneuvonnasta.

Santeri Isokangas isännöintitoimiston toimistosihteeriksi

Isännöintitoimiston toimistosihteeri on siirtynyt kunnan sisällä toisiin tehtäviin. Avoimeksi tullutta paikkaa haki määräaikaan mennessä 34 henkilöä. Hakijoiden joukosta kunnanhallitus valitsi toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään Santeri Isokankaan. Toimistosihteeri hoitaa kunnan vuokra-asuntojen asiakaspalvelua ja laskutusten seurantaa.

Isännöintisopimukset ajan tasalle

Ilmajoen Vuokratalojen ja Ilmajoen Palvelutalosäätiön isännöintisopimukset on allekirjoitettu vuosikymmeniä sitten. Kiinteistökanta on tämän jälkeen muuttunut merkittävästi, eivätkä sopimukset vastaa sisällöltään enää tämän päivän tilannetta. Kunnanhallitus hyväksyi uudet, päivitetyt isännöintisopimukset.

Ilmajoki vaatii kuntien yhdenvertaista kohtelua hyvinvointialueen kanssa tehtävissä vuokrasopimuksissa

Ensi vuoden alusta sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Samalla myös tilat, kuten terveyskeskukset ja palolaitokset, siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden hallintaan.

Valtionvarainministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa vuokran määräytymisestä siirtymäkaudella 2023─2026. Kunnanhallitus pyytää lausunnossaan kiinnittämään huomiota muun muassa kuntien yhdenvertaiseen kohteuun, jotta kaikki vuokrasopimukset olisivat voimassa vähintään 31.12.2025 asti kattaen toimitilojen pääoma- ja ylläpitokustannukset. Myös yksittäisten tilojen yhtiöittämisvelvoite halutaan poistaa asetusluonnoksesta ja rakennusten arvon sekä maavuokran osuuden määrittelyä halutaan täsmentää.

Lisää jäseniä Tuomikylän vaalilautakuntaan

Tuomikylän äänestysalueen vaalilautakuntaa on ollut vaikeaa saada päätösvaltaiseksi. Tästä syystä kunnanhallitus nimesi lautakuntaan yhteensä viisi uutta jäsentä ja varajäsentä.

Tiedoksi pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja muut asiat

  • Etelä-Pohjanmaan Maakuntahallitus 20.12.2021
  • Kurikan kaupungin tilaajalautakunta 16.12.2021
  • JIK ky:n yhtymäkokous 14.12.2021
  • kasvatus- ja opetuslautakunta 4.1.2022
  • kunnanjohtajan viranhaltijapäätös § 25
  • Ilmajoen työttömyysaste 30.11.2021 tilanteen mukaan oli 4,5 % Etelä-Pohjanmaan keskiarvon ollessa 6,2 %.

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Ålander, puh. 050 314 3260