Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 18.12.2023

Kunnanhallituksen kokoustiedote 18.12.2023

Koskenkorvan kouluhankkeelle nimettiin työryhmä

Koskenkorvan uuden koulun on tarkoitus valmistua vuonna 2025. Hallitus nimesi hankkeen suunnittelu- ja asiantuntijaryhmään jokaisesta valtuustoryhmästä yhden edustajan, joita ovat Juha-Pekka Karvonen, Ahti Ranto, Heidi Olli, Salme Hautala, Juhana Lähdesmäki ja Marika Valkeala. Nuorisovaltuusto, vammais- ja ikäihmisten neuvosto, hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja opetuslautakunta nimeävät ryhmään omat jäsenensä.

Lisäksi vanhempainyhdistyksiä on pyydetty nimeämään huoltajien edustajat Ilomäen, Koskenkorvan, Luoman, Nopankylän ja Västilän kouluista. Kaikki läntisen alueen koulut haluttiin mukaan suunnitteluun, koska on mahdollista, että myös Luoman ja Nopankylän oppilaat siirtyvät uuteen kouluun tulevaisuudessa.

Budjetti on pitänyt vuonna 2023

Hallitukselle annettiin osavuosikatsaus kunnan taloudesta, joka on kehittynyt pääpiirteittäin vuoden 2023 talousarvion mukaisesti. Tämän vuoden tulos tulee olemaan ylijäämäinen.

Maakaupalla 17 hehtaaria Ahonkylästä

Hallitus hyväksyi kaupan, jolla kunta ostaa 17 hehtaaria maata Ahonkylästä 340 200 eurolla. Kaavoitukseen kelpaavaa maata on hyvä olla reservissä sitten kun rakentaminen taas elpyy.

Vanhoja laskuja maksamatta yli 30 000 euron arvosta

Kunnalta on jäänyt saamatta yhteensä 32 536,46 euroa laskuista, jotka ovat olleet maksamatta yli kolmen vuoden ajan. Hallitus päätti poistaa vanhat saatavat kirjanpidosta ja kirjata ne luottotappiotilille. Laskujen perintää silti jatketaan.

Sopimus potilasaineistoista hyvinvointialueen kanssa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa vuoden alusta. Koska se vastaa nyt sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista, kunta sopi fyysisten ja sähköisten tietojen, kuten potilasaineistojen säilytyksestä ja hallinnoinnista. Sopimuksella taataan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvien tietojen suunniteltu ja hallittu siirtäminen.

Minna Kuivaniemi tietosuojavastaavaksi

Tietosuoja-asetuksen mukaan tiettyjen rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on nimettävä tietosuojavastaava. Hallitus nimesi arkistosihteeri Minna Kuivaniemen Ilmajoen kunnan tietosuojavastaavaksi.

Tuulivoimaloiden johtolinjat huolenaiheena

Ilmajoen kunta antoi lausunnon Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksesta. Erityisen huolissaan kunta on Ooperin tuulivoima-alueen laajuudesta ja kunnan alueelle kaavailluista uusista voimajohdoista. Tästä syystä kunta vastustaakin uusia voimaloita ja johtoreittejä alueellaan.

Vaikka maakuntakaavalla voidaan vain rajallisesti ohjata sähkönsiirtoreittejä, Ilmajoen kunta toivoo, että uusien voimajohtolinjojen aiheuttamat haasteet kirjataan kaavan valmisteluaineistoon.

Kunnanvirasto suljettuna joulun välipäivät

Hallitus päätti, että kunnanvirasto on suljettuna joulun välipäivät 27.-29.12.2023. Kyse ei ole ylimääräisistä vapaapäivistä vaan henkilökunta voi oman harkinnan ja työtilanteen mukaan olla joko töissä tai lomalla.

Hallituksen kevätkauden kokouspäivät

Myös ensi keväänä hallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 17. Kevätkauden kokouspäivät ovat 15.1., 29.1., 12.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. ja 17.6.

Simo Kankaanpää jatkaa vs. elinvoimapäällikkönä

Hallitus myönsi elinvoimapäällikkö Rami Mattilalle virkavapaalle jatkoa kaksi vuotta. Mattilaa sijaistanut Simo Kankaanpää jatkaa viransijaisena.

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200