Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 2.11.2020

Kunnanhallituksen kokoustiedote 2.11.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on luettavissa esityslistojen julkaisusivulta.

§ 256 Ilmajoen kunnan tuloveroprosentti vuonna 2021
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21 %.

§ 257 Ilmajoen kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna  2021
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä vuodelle 2021 seuraavat kiinteistöveroprosentit:
– Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
– Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60
– Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20
– Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
-Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00
-Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10
Vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti nousee 0,55 prosentista 0,60 prosenttiin. Muut kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan.

§ 258 Talousarvioesitykisen 2021 käsittely/käyttötalous

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion käyttötalousosan 827.697 €:n tulostavoitteella. Talousarvio hyväksytään joulukuun kunnanvaltuustossa.

§ 259 JIK ky:n lisätalousarvio  2020
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 1.520.770 euron lisämäärärahan JIK ky:n toimintaan.

§ 260 Sisäisten kustannusten laskuttamisperiaatteen muuttaminen JIK ky:ssä
JIK ky esittää jäsenkunnilleen sisäisten kustannusten laskuttamisperiaatteen muuttamista sijais- sekä varahenkilöstön ja laboratoriopalveluiden osalta. Tällä hetkellä kustannukset vyörytetään eri kustannuspaikoille ja sitä kautta laskutettaville suoritteille. Kustannustietoisuuden lisäämiseksi olisi kuitenkin perusteltua siirtyä kustannuksien vyöryttämisestä sisäiseen, kustannusperusteiseen laskuttamiseen. Kustannusperusteisella laskuttamisella vältettäisiin myös sisäisen katteen luominen.
Kunnanhallitus hyväksyi vyörytysperiaatteen muuttamisen sisäiseen, kustannusperusteiseen laskuttamiseen sijais- sekä varahenkilöstön ja laboratoriopalveluiden osalta.

§ 261 Kunnan ja Suunnistusseura Rasti-Jussien välinen maaston käyttösopimus
Kunnanhallitus päätti myöntää Suunnistusseura Rasti-Jusseilla luvan kartoittaa ja käyttää sopimuksessa mainituilla alueilla olevia kunnan maa-alueita suunnistukseen.

§ 262 Könnin kyläseuran kuntarahahakemus liikuntahankkeeseen
Kunnanhallitus päätti myöntää 3311,25 kuntaosuuden minigolfradan hankkeeseen.

§ 263 Tontin myyntipäätökseen liittyvän sopimuksen hyväksyminen
Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti tontin myynnin Hitsauspalvelu J. Mäkelälle. Alue sijaitsee entisen Kestopuun alueen välittömässä läheisyydessä, rajautuen kantatie 67:lle.

§ 264 Kiinteistön myynti Kiinteistöyhtymä Kaaronojantie 6:lle
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy  Rauta Ketosen ja kunnan välisen kauppakirjan.

§ 265 Vuokrasopimus Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:lle
Vuokrasopimus Koy Ilmajoen virastotalolla hyväksyttiin.

§ 266 Varastotilan vuokraaminen MS-AIR Oy:lle
Kunnanhallitus päätti hyväksyä  vuokrasopimusluonnoksen varastohallista.

§ 267 Vuokrasopimus Ilmajoen Musiikkijuhlat ry:lle
Vuokrasopimus Koy Ilmajoen virastotalolla hyväksyttiin.

§ 268 Tarkentavia ehtoja tilan  145-421-9-876 Kajava kauppaan
Hyväksyttiin.

§ 269 Valtion erityisavustus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukiokoulutuksessa
Kunnanhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksestä a) vastaanottaa 39 900 euron valtion erityisavustuksen lukiokoulutuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi b) sisällyttää kunnan 2 100 euron omavastuuosuuden kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan.

§ 270 Yli  kolme vuotta vanhojen  (2017 ja vanhemmat saatavien poisto myyntireskontrasta ja kirjanpidosta
Kunnanhallitus päätti poistaa kirjanpidosta yli kolme vuotta vanhat saatavat, yhteensä 28 457,10 €.

§ 271 Oikaisuvaatimus / kirjastovirkailijan nimikemuutos kirjastonjohtajaksi
Oikaisuvaatimus koskien kirjastovirkailijan nimikemuutosta kirjastonjohtajaksi hylättiin.

§ 272 Lasusunto hallinto-oikeudelle / Oikaisuvaatimus erityistoimivallan käyttöönottamisesta
Kunnanhallitus hyväksyi lausunnon toimitettavaksi Vaasan hallinto-oikeudelle.

§ 273 Tilojen 145-421-9-283 JA 145-421-9-284 ostaminen Ahonkylästä
Kunta päätti ostaa 0,64 ha:n maa-alueet Väylävirastolta. Tilat sijaitsevat asemakaava-alueen läheisyydessä.