Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 20.12.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 20.12.2021

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 20.12.2021 käsitellyt seuraavat asiat:

Ilmajoki ei niele Kurikan esitystä terveydenhuollon päivystyksen siirtämisestä Kurikkaan

Kurikan kaupunginhallitus on ohjeistanut tilaajalautakuntaa siirtämään helmikuun alusta päivystyksen kokonaan Kurikan omaan sote-keskukseen. Perusteet Ilmajoen päivystyksen lakkauttamiselle ovat lähinnä taloudelliset.

Tähän saakka vastaanotto on järjestetty vuorotteluperiaatteella siten, että viikonloppuisin vastaanotto on ollut vuoroviikoin Kurikassa tai Ilmajoella. Iltaisin vastaanotto on ollut Kurikassa kahtena iltana sekä Jalasjärvellä ja Ilmajoella yhtenä iltana viikossa.

Ilmajoen kunnanhallitus esittää Kurikan kaupunginhallitukselle ja tilaajalautakunnalle, että kiirevastaanotto järjestetään Ilmajoella aiemmin sovittujen periaatteiden mukaisesti. Hallitus toteaa, että Ilmajoen kunta itsenäisenä kuntana päättää itse JIK:ky:lle esitettävien palvelutilausten laajuudesta.

Kunnanjohtajan rekrytointiprosessi etenee seuraavaan vaiheeseen

Ilmajoen kunnanjohtajan viran hakuaika päättyi 13.12.2021 klo 15.00. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Tuomas Hemminki, Jarmo Kiikka, Ari-Pekka Laitalainen, Minna Niemi, Rauno Peltola, Aki Ruotsala, Ilkka Salminen, Varpu Sankelo, Henrik Vehkaoja, Ville Viertola ja Mari Välimaa. Lisäksi suostumuksensa on antanut Ilmajoen kunnan vs. hallinto- ja talousjohtaja Sanna-Maija Kormano.

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi virkaa hakeneet ja suostumuksen antajan sekä pyytää ohjausryhmää jatkamaan kunnanjohtajan valinnan valmistelua.

Hallitus valitsi kirjastoauton toimittajan

Ilmajoen nykyinen kirjastoauto on tullut käyttöikänsä päähän. Tarjouskilpailun jälkeen hallitus valitsi uuden kirjastoauton toimittajaksi Kiitokori Oy:n.

Hintaa uudelle autolle tulee 470 000 euroa. Hankintaan on saatu valtionavustusta 117 500 euroa.

Kirjastoauton pysäkkejä on Ilmajoella peräti 70 ja vuosittainen kävijämäärä noin 15 000.

Kaavoitusjohtajan hakuaikaa jatketaan

Kaavoitusjohtajaan virkaan saapui kaksi hakemusta. Hallitus päätti jatkaa viran hakuaikaa 10.1.2022 saakka.

Kahdeksan virkasuhdetta muutetaan työsuhteiksi

Kunnanhallitus muutti palkkasihteerin, ruokapalveluesimiehen, puhdistamonhoitajan sekä kahden varhaiskasvatuksen opettajan ja kolmen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan virat työsuhteiksi. Muutos astuu voimaan ensi vuoden alusta.

Kunnan tavoitteena on noudattaa kuntalakia ja muuttaa työsuhteiksi kaikki virat, joissa ei käytetä julkista valtaa. Valtuustolle esitetään, että tästä syystä avoimeksi jääneet virat lakkautetaan.

Isännöintitoimistoon tarvitaan uusi toimistosihteeri

Isännöintitoimiston toimistosihteeri on siirtynyt kunnan sisällä toisiin tehtäviin. Hallitus myönsi täyttöluvan toimistosihteerin tehtävään ja paikka voidaan laittaa hakuun. Toimistosihteeri hoitaa kunnan vuokra-asuntojen asiakaspalvelua ja laskutusten seurantaa.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan paikka auki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on irtisanoutunut työstään. Hallitus myönsi toimeen täyttöluvan. Hoitajan sijoituspaikka on Munakan päiväkoti.

Teknisellä osastolla muutoksia nimityksiin ja tehtävänkuviin

Teknisellä osastolla on järjestelty tehtäviä uudelleen henkilövaihdosten myötä.

Hallitus muutti kunnallistekniikan insinöörin virkanimikkeen rakennuttajainsinööriksi ja hyväksyi tehtävänkuvaan tehdyt päivitykset. Työn painotus on jatkossa kiinteistöjen rakennuttamistehtävissä ja hankinnoissa.

Samassa yhteydessä hallitus muutti työmaamestarin nimikkeen kunnallistekniikan päälliköksi. Kunnallistekniikan päällikkö siirtyy vastaamaan kunnallistekniikan tulosalueesta.

Hallitus esittää valtuustolle, että muutokset päivitetään hallintosääntöön.

Koskenkorvan Koskitieltä huutokaupataan kiinteistö

Hallitus myy huutokaupalla kiinteistön Koskenkorvalta osoitteesta Koskitie 8. Tontin pinta-ala on 1 210 neliötä, ja sillä sijaitsee 224 neliön rakennus. Rakennus on ollut aikaisemmin vuorohoitoyksikön käytössä, mutta nyt se on tyhjillään ja peruskorjauksen tarpeessa.

Vakavuoren kaavaa halutaan muuttaa ja laajentaa

Kunnalta kysytään säännöllisesti tontteja, joissa pystyisi yhdistämään asumisen ja yritystoiminnan. Rakenteensa ja sijaintinsa puolesta Vakavuori voisi olla potentiaalinen alue tämän tyyppiselle rakentamiselle. Hallitus teki kaavoituspäätöksen, ja Vakavuoreen ryhdytään suunnittelemaan kaavamuutosta. Samassa yhteydessä aluetta myös laajennetaan.

Hallitus myönsi myyntiluvan Kaarikalliontien tontille

Mikäli rakennushanke peruuntuu, kunnalta ostetun tontin voi myydä eteenpäin samalla kauppahinnalla ja vain kunnan luvalla. Kunnanhallitus myönsi myyntiluvan Kaarikalliontiellä sijaitsevalle tontille.

Kaavoitusjohtaja maakuntakaavan ohjausryhmään

Etelä-Pohjanmaan liitto ryhtyy uudistamaan maakuntakaavaa. Kaavan laadintaa ohjaa ohjausryhmä, johon liitto on pyytänyt Ilmajokea nimeämään oman edustajansa. Kunnanhallitus nimesi kunnan kaavoitusjohtajan ohjausryhmään ja kunnanjohtajan hänen varahenkilöksi.

Heikki Koskimies Kyrönjoki-rahaston johtoryhmään

Hallitus nimesi Heikki Koskimiehen Kyrönjoki-rahaston johtoryhmään ja Jussi Haapalan hänen varahenkilöksi. Kyrönjoki-rahasto osallistuu ja myöntää avustuksia Kyrönjoen vesistöaluetta hyödyttäviin hankkeisiin. Rahaston jäseniä ovat kaikki jokivarren kunnat, osa valuma-alueen kunnista sekä Pro Agria Etelä-Pohjanmaa, Vapo Oy ja Norra Kvarkens fiskeområde.

Tiedoksi pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

  • henkilöstöjaosto 13.12.2021
  • kasvatus- ja opetuslautakunta 14.12.2021
  • tekninen lautakunta 14.12.2021
  • perusturvalautakunta 16.12.2021
  • kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset § 19
  • hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätös §: t 20-24
  • Kurikan kaupungin tilaajalautakunta 23.11.2021
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 13.12.2021

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201