Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 20.6.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 20.6.2022

Ilmajoen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 20.6.2022 seuraavat asiat:

Ilmajoen kunta ei halua voimajohtoa Ahonkylään

Kuortaneelle ja Seinäjoelle suunnitellaan kolmea uutta tuulivoimapuistoa. Yksi puistoja varten tarvittavan voimajohdon linjausvaihtoehdoista kulkee Ilmajoen kautta. Siksi ELY on pyytänyt kunnalta hankkeesta lausuntoa.

Kunnanhallitus toteaa lausunnossaan vastustavansa Ilmajoen kunnan läpi kulkevaa linjausvaihtoehtoa. Erityisesti Ahonkylän alueella voimajohtoreitti kulkee lähellä nykyistä asutusta sekä potentiaalista asuinalueen laajenemissuuntaa. Voimajohto vaikeuttaisi merkittävästi alueen maankäyttöä sekä virkistystoimintaa. Lisäksi hallitus kehottaa noudattamaan kolmen kilometrin suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä.

Talousarvion laadintaohje hyväksyttiin

Kunnanhallitus hyväksyi ohjeen, jonka avulla laaditaan vuoden 2023 talousarvio sekä vuosien 2024-2024 taloussuunnitelma. Uutta talousarviota laaditaan isojen mullistusten aikana.

Yhteensä noin 70 työntekijää siirtyy vuoden alusta kunnalta hyvinvointialueen palvelukseen mukaan lukien sosiaali- ja terveystoimi, pelastuslaitos sekä koulukuraattorit. JIKiltä kunnan alaisuuteen siirtyy puolestaan ympäristöterveydenhuolto. Samalla kunnan ruoka- ja puhtauspalveluiden myynti JIKille loppuu.

Sote-uudistus vähentää kunnan tuloja ja valtionosuuksia arviolta 42,5 miljoonalla eurolla. Toisaalta myös menojen pitäisi laskea noin 42,2 miljoonalla eurolla.

Leader-toimintaan osallistutaan 355 514 euron kuntarahoitusosuudella

Kunnanhallitus päätti, että Ilmajoen kunta osallistuu 355 514,22 eurolla Kehittämisyhdistys Liiverin strategian toteutukseen vuosina 2023-2027. Kuntarahan vastineeksi Liiveri saa alueelle viisinkertaisesti EU:n ja valtion rahaa.

Liiveri tavoittelee strategian toteutukseen yhteensä 11,5 miljoonan euron pottia, joka käytetään paikallisten yhteisöjen ja yritysten hankkeisiin Ilmajoella, Jalasjärvellä ja Seinäjoella. Viime vuosina rahoitukselle on ollut paljon kysyntää.

Jaakko Ilkan koulun keittiöremontti kasvamassa miljoonahankkeeksi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi 841 000 euron lisämäärärahan Jaakko Ilkan koulun keittiön peruskorjaukseen ja laajennukseen. Budjetti on kasvanut korjaustarpeiden tarkentuessa. Siten hankkeen kokonaiskustannus nousee 1 091 000 euroon.

Kunta solmi uuden vuokrasopimuksen JIKin kanssa

Ilmajoen kunnan omistamat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevat tilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan ensi vuoden alusta. Jotta tilojen käytöstä maksettava korvaus perustuisi tilojen todelliseen pinta-alaan ja hintaan, kunnanhallitus solmi uuden vuokrasopimuksen JIKin kanssa.

Sopimuksella vuokrataan Palvelukeskus Kotokartano, Terveyskeskus, Könninkaaren lisärakennus sekä Ahonkylän, Neiron ja Munakan neuvolat. Vuokrattava kokonaisala on yhteensä noin 12 510 neliötä.

Neuvottelut ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä käynnistyvät

Suurin osa JIKin palveluista siirtyy ensi vuoden alusta hyvinvointialueen vastuulle. Ympäristöterveydenhuolto jää kuitenkin kuntien järjestettäväksi. Ilmajoki ei voi tuottaa palveluita yksin, sillä lain mukaan ympäristöterveydenhuollon on toimittava yksikössä, jossa on vähintään kymmenen henkilötyövuoden resurssit. Ilmajoen kunnassa työskentelee tällä hetkellä 1,5 eläinlääkäriä ja yksi terveystarkastaja.

Tästä syystä kunnanhallitus päätti käynnistää neuvottelut sekä Kurikan että yhteistoiminta-alueen kanssa, johon kuuluu Seinäjoki, Isokyrö, Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Kuortane, Soini, Alavus ja Ähtäri. Ennen vuoden 2023 alkua on päästävä sopimukseen siitä, kumman kanssa yhteistyössä palvelut järjestetään.

Kuntalisään esitetään varattavaksi 150 000 euroa ensi vuoden talousarvioon

Osa kunnista maksaa alle kolmivuotiaista lapsista kuntalisää perheille, jotka hoitavat lapsensa kotona. Myös Ilmajoella valtuusto on varannut tälle vuodelle kuntalisää varten 150 000 euroa. Kunnanhallitus haluaa kuitenkin ottaa asian kanssa aikalisän ja esittää valtuustolle, että se varaisi kyseisen summan vasta ensi vuoden talousarvioon.

Maksutonta vientineuvontaa ilmajokisille yrityksille

Kunnanhallitus myönsi 3 000 euron tuen Osuuskunta Viexpolle. Sen myötä Viexpo neuvoo jatkossa ilmajokisia yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Palveluihin kuuluvat muun muassa maksuton vientineuvonta, vientianalyysit ja -suunnitelmat sekä markkinaselvitykset.

Sitouttava kouluyhteisötyö jatkuu

Kunnanhallitus vastaanotti 35 000 euroa valtion erityisavustusta hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää poissaoloja ja lisätä erityisesti 5-9-luokkalaisten kiinnittymistä kouluun.

Niin sanotun sitouttavan kouluyhteisötyön kehittäminen alkoi viime vuonna ja Ilmajoen lisäksi hankkeessa ovat mukana Kauhajoki, Alavus, Lapua ja Seinäjoki. Ilmajoen rahoitusosuus on 8 750 euroa.

Neljä täyttölupaa varhaiskasvatukselle

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvat kolmen varhaiskasvatuksen opettajan sekä yhden vastaavan varhaiskasvatusopettajan toimiin 1.8. alkaen.  Määrärahat on varattu varhaiskasvatuksen talousarvioon.

Lakeuden jätelautakunnan yhteistoimintasopimus valtuuston käsittelyyn

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Lakeuden jätelautakunnan yhteistoimintasopimuksen. Jätelautakunnan toiminta-alue laajenee Jurvan alueelle, ja sopimusta on tältä osin pitänyt päivittää.

Lakeuden jätelautakunta hoitaa jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät kahdeksan kunnan alueella. Ilmajoki on lautakunnan isäntäkunta.

Masto Äkkijuhantielle

Kunnanhallitus vuokraa Lounea Palvelut Oy:lle paikan 48 metriselle tietoliikennemastolle Äkkijuhantieltä. Vuokrasopimus tehdään 30 vuodeksi ja vuosivuokra on 680 euroa.

Kunnanhallitus kokoon syksylläkin joka toinen maanantai

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 17. Syksyn kokouspäivät ovat 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11.,7.12. ja 19.12.

Tiedoksi

  • Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset § 1-5
  • Hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätös § 1
  • Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirja 14.6.2022

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200