Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 21.11.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 21.11.2022

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 21.11.2022 seuraavat asiat:

Ensi vuoden listalla nyt 7,3 miljoonan investoinnit

Hallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvion käyttötalousosan sekä investoinnit ja rakentamisohjelman vuosille 2023-2027. Hallituksen evästyksen mukaisesti tehostamistoimenpiteillä on parannettu talousarvion tulosta 0,6 miljoonalla eurolla.

Lähivuosien investointitarpeet pysyvät silti korkealla tasolla. Pelkästään vuoden 2023 investoinnit ovat nousemassa 7,3 miljoonaan euroon.
Ensi vuoden listalla on tällä hetkellä mukana muun muassa Pappilantien kevyenliikenteenväylän jatkaminen Parvintielle, Koskenkorvan kouluhankkeen suunnittelu sekä aurinkopaneeli-, ilmalämpöpumppu- ja maalämpöinvestoinnit useissa kouluissa ja päiväkodeissa.

Poikkeuksellista ensi vuodessa on se, ettei uusille kaava-alueille rakennettaisi kunnallistekniikkaa vaan keskityttäisiin nykyisen katuverkoston peruskorjaukseen. Haja-asutusalueiden viemäröinnin laajennusten jatkaminen ei myöskään mahtuisi ensi vuoden investointiohjelmaan.

Ensi vuoden talousarvio ja investoinnit etenevät vielä valtuuston puitavaksi, joka kokoontuu käsittelemään asioita vuoden viimeiseen kokoukseen 16.12.

Teollisuusjätevesisopimusta jatkettiin

Lakeuden Etappi Oy johtaa Laskunmäen alueella jätevedet kunnan viemäriin vuonna 2002 solmitun sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen uudistaminen aloitettiin jo vuonna 2018, mutta uusista sopimusehdoista ei ole löydetty yhteistä näkemystä aiemmin. Nyt neuvottelut on kuitenkin saatu päätökseen.

Alkuperäisen sopimuksen mukaisesti Lakeuden Etappi on tähän saakka osallistunut jäteveden puhdistusinvestointeihin laskennallisin jako-osuuksin. Nyt hallituksen hyväksymä uusi sopimus perustuu siihen, että yhtiö maksaa korotettua jäteveden käyttömaksua, jossa huomioidaan myös jäteveden puhdistamon investointitarpeet.

Lisäksi Lakeuden Etapin viime vuonna uudistettu ympäristölupa edellyttää tehostamistoimia, joilla yhtiön on jatkossa vähennettävä puhdistamolle tulevaa kuormitusta. Myös tämä on huomioitu uudessa sopimuksessa, joka astuu voimaan ensi vuoden alusta.

Kirjanpidosta poistetaan yli kolme vuotta vanhat saatavat

Kunnanhallitus päätti poistaa kirjanpidosta yli kolme vuotta vanhat saatavat, joita on yhteensä 47 610 euroa. Vaikka poistot kirjataan luottotappiotilille, niiden perimistä jatketaan.

Muutoksia virkanimikkeisiin

Hallitus muutti viisi virkanimikettä uuden henkilöstöorganisaation mukaiseksi. Siten ensi vuoden alusta sivistysjohtaja on sivistys- ja hyvinvointijohtaja, jäteasiamies jätehuoltopäällikkö, yritysasiamies elinvoimapäällikkö, liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori hyvinvointipäällikkö ja nuorisosihteeri nuorisopalvelupäällikkö.

Myös elinvoimapäällikön, hyvinvointipäällikön ja nuorisopalvelupäällikön virantoimitusvelvollisuuksia päivitettiin.

Lisäksi hallitus hyväksyi konserni- ja elinvoimapalveluiden uuden henkilöstöorganisaatiorakenteen, joka astuu voimaan ensi vuoden alusta. Tehtävissä suurin muutos kohdistuu elinvoimapalveluihin, johon siirtyvät sosiaalitoimesta tietyt työllisyys- ja kotouttamispalvelut, ja näiden tehtävien mukana kaksi työntekijää. Tulosalue vastaa jatkossa myös TE-palvelu-uudistuksen valmistelusta ja toimeenpanosta Ilmajoella.

Valtionavustusta koulujen kerhotoimintaan

Hallitus vastaanotti 17 000 euron valtionavustuksen, jolla tuetaan koulujen kerhotoimintaa vuosina 2022-23. Tarkoitus on mahdollistaa jatkossakin jokaiselle koululaiselle maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Avustus käytetään vetäjien palkkakuluihin, mutta jonkin verran voidaan hankkia kerholaisten käyttöön myös välineitä tai laitteita.

Mastojen ja laitetilojen vuokrahintojen päivitys

Hallitus linjasi tietoliikennemastojen ja laitetilojen maanvuokrat huomioimaan myös suuremmat maa-alueet. Samalla hallitus hyväksyi Elisa Oy:n vuokrasopimuksen, jolla jatketaan Pojanluomalla sijaitsevan 519 neliön alan vuokraamista tuhannen euron vuosivuokralla.

Ålander, Koskela, Hautala, Niemistö ja Seppä-Ritola JIKin yhtymäkokoukseen

Hallitus nimesi Antti Ålanderin, Harri Koskelan, Salme Hautalan, Esa Niemistön ja Noora Seppä-Ritolan edustamaan Ilmajoen kuntaa JIKin yhtymäkokoukseen, joka pidetään 14.12 Kurikan Kampuksella. Esityslistalla on muun muassa JIKin ensi vuoden talousarvio sekä hallintosäännön päivitys. Yleisö voi seurata kokousta verkkolähetyksen kautta.

Hallitus myös merkitsi JIKin ensi vuoden talousarvion tiedoksi. JIK on tarkoitus ajaa alas, vaikka ympäristöterveydenhuolto järjestetäänkin ensi vuoden alusta yhdessä Kurikan kanssa. Siten ensi vuonna JIKille syntyy kuluja vain 100 000 euron verran vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimisesta, yhtiön purkamisesta sekä loppuselvityksen tekemisestä.

Maapoliittinen ohjelma Ilmajoelle

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että maapoliittinen ohjelma valmistellaan Ilmajoelle ensi vuoden aikana ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päivi Latva-Nikkola laitoshuoltajaksi

Hallitus valitsi Päivi Latva-Nikkolan Jaakko Ilkan koulun laitoshuoltajaksi. Lisäksi hallitus myönsi täyttöluvan Virkistysuimala Poreen laitoshuoltajan tehtävään edellisen irtisanouduttua. Paikka voidaan laittaa hakuun.

Hallitus päätti Pro Ilmajoki -mitaleista

Hallitus käsitteli Pro Ilmajoki -mitaliesitykset. Mitalit julkistetaan itsenäisyyspäivän juhlatervehdyksessä 6.12.2022.

Tiedoksi

  • Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirja 1.11.2022
  • Kurikan kaupungin tilaajalautakunnan 4.10.2022 ja 8.11.2022 kokousten pöytäkirjat
  • Lakeuden jätelautakunnan pöytäkirja 9.11.2022.

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200